• Facebook - conadrogach
Obwodnica Olsztyna
Południowa obwodnica Olsztyna - węzeł dróg S51 i DK16. Wizualizacja: GDDKiA, Arcadis

Gdyby nie zawirowania dotyczące uzyskania zezwolenia na budowę, jak i zapewnienia finansowania, dziś Olsztyn z pewnością posiadałby już południową obwodnicę. A tak budowa, i to pierwszego etapu w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16, ruszyła dopiero w 2015 r. Wciąż niepewne są losy drugiej, północno-wschodniej obwodnicy.

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16

Pierwsze prace planistyczne nad południowym obejściem Olsztyna rozpoczęły się jeszcze pod koniec lat 90. minionego stulecia. Kontynuowane były one przez pierwsze lata XXI w. wraz z opracowywaniem jednocześnie niezbędnych analiz środowiskowych, studium komunikacyjnego Olsztyna i najbliższych okolic oraz różnych wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Prace projektowe ruszyły w 2005 r., już po wpisaniu olsztyńskiej obwodnicy do programów rządowych. W 2007 r. zaakceptowany został przebieg obwodnicy, a inwestycja trafiła na listę rezerwową Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

W 2011 r. obwodnica Olsztyna znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co zbiegło się jednak z dwukrotną odmową Ministerstw Finansów i Transportu na finansowanie tej obwodnicy. Dopiero dwa lata później GDDKiA, po zapewnieniu odpowiednich środków, wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i po jej uzyskaniu ogłoszono przetargi ograniczone na budowę 24,7-kilometrowej południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 i DK16, podzielonej na dwa etapy.

Południowa obwodnica Olsztyna - mapa przebiegu odcinków DK16 i S51

Zadanie I obejmuje budowę 10-kilometrowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Olsztyn Zachód (kierunek Ostróda), niedaleko miejscowości Kudypy, poprzez tereny gminy Gietrzwałd i Stawiguda, do węzła Olsztyn Południe, gdzie obwodnica będzie się krzyżować z drogą krajową nr 51 (kierunek Olsztynek). Ten odcinek południowej obwodnicy Olsztyna będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Wykonawcą tego odcinka zostało wybrane w maju 2015 roku konsorcjum firm Intercor z Zawiercia oraz Most z Sopotu (w przetargu wzięło udział 7 firm lub konsorcjów). Koszt inwestycji wyniesie 387,5 mln zł. Zgodnie z podpisaną w sierpniu 2015 r. umową w systemie "projektuj i buduj" zadanie to powinno zostać wykonane w 28 miesięcy, nie wliczając do tego czasu okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), a to oznacza, że pierwszą częścią południowej obwodnicy Olsztyna powinniśmy móc przejechać w drugiej połowie 2018 roku.

Poza wybudowaniem drogi zadanie pierwsze obejmuje również wybudowanie węzła Olsztyn Południa, a ponadto budowę dróg serwisowych, obiektów inżynieryjskich oraz urządzeń ochrony środowiska, a także remonty niektórych dróg lokalnych.

Wizualizacje południowej obwodnicy Olsztyna:

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu S51 i DK16

Zadanie II obejmuje budowę wschodniego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna, mierzącego 14,7 km w ciągu S51. Początkowo również ta część obwodnicy miała być drogą krajową, ale wraz z przyjętą w sierpniu 2014 roku uchwałą Rady Ministrów, która zmieniała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, zmieniono również status tej drogi z krajowej na ekspresową S51

Podwyższenie klasy technicznej drogi spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań właściwych dla drogi tej klasy. W wyniku tego, choć zadanie I jest już realizowane, druga część południowej obwodnicy wciąż jeszcze znajduje się w fazie przetargowej. Do jej wybudowania zgłosiło się dziewięciu wykonawców o wartości ofert od 548,9 mln zł (Bilfinger Infrastructure) do 1,2 mld zł (Energopol-Szczecin).

W ramach tego zadania powstaną dwa węzły drogowe:

  • Pieczewo - skrzyżowanie z DK 53 (kierunek Szczytno) - w pierwszym etapie powstanie sama jezdnia obwodnicy, dopiero w drugim węzeł zostanie połączony z DK 53;
  • Olsztyn Wschód (w okolicy miejscowości Klebark Mały) - skrzyżowanie z DK 16 (kierunek Mrągowo).

Poza tym wykonawca zadania II będzie musiał wybudować również most nad rzeką Łyna o długości 240 m oraz estakadę nad Bagnem Klebarskim o długości 280 m.

 

Północna obwodnica Olsztyna

Północne obejście Olsztyna, początkowo określane jako północno-wschodnia obwodnica, miało być częścią planowanej od początku XXI wieku obwodnicy olsztyńskiej. W 2010 roku uzyskana została już nawet decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla tej części obwodnicy. Jednak w 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję, powołując się skargi wniesione przez władze oraz mieszkańców miejscowości Dywity. Obwodnica ta o długości ok. 10 km miała biec od drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wójtowo (miał też powstać węzeł o takiej nazwie) do drogi krajowej nr 51 na północ od miejscowości Dywity (kierunek przejście graniczne w Bezledach).

Niekorzystna dla Olsztyna decyzja nie przyczyniła się jednak do zaniechania budowy północnego obejścia miasta. Co więcej, władze Olsztyna podjęły niemal natychmiast kolejne kroki w kierunku tej inwestycji. Jako alternatywa powrócono do koncepcji budowy tej obwodnicy od zachodniej strony Olsztyna, przez tereny gminy Jankowo.

W październiku 2015 roku miasto Olsztyn podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie budowy północnej obwodnicy Olsztyna. Porozumienie to określa obowiązki obu stron w kwestii tej inwestycji. Po stronie władz miasta leży przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie prowadzonych później prac. Z kolei GDDKiA ma wspomagać merytorycznie ten proces, a także przekazać wszystkie niezbędne archiwalne materiały, jakie posiada, a które dotyczą wcześniej planowanej północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna.

Dziś bardzo trudno oszacować jakiekolwiek ramy czasowe dotyczące powstania północnej obwodnicy Olsztyna. Na wykonanie studium korytarzowego w budżecie zabezpieczono 1 mln zł. Prace koncepcyjno-projektowe będą trwać ok. 12-18 miesięcy. Następnie prowadzone będą dalsze procedury dotyczące uzyskania niezbędnych decyzji, zgód oraz finansowania tej inwestycji.

Powiązane z "obwodnica Olsztyna":

budowa S16 budowa S51 budowa S6 budowa S61 budowa S7 inwestycje drogowe Obwodnica Bełchatowa obwodnica Brodnicy obwodnica Góry Kalwarii obwodnica Inowrocławia

OBWODNICA OLSZTYNA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Powstanie węzeł Pieczewo na ekspresowej obwodnicy Olsztyna
Powstanie węzeł Pieczewo na ekspresowej obwodnicy Olsztyna
51 53 2017-03-06 | 13:51

Rusza budowa węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Zgodnie z podpisanym aneksem węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. Połączy on drogę krajową nr 53 oraz południowo-wschodnią część Olsztyna z S5...

Olsztyn wybuduje nowe drogi do obwodnicy
Olsztyn wybuduje nowe drogi do obwodnicy
16 2017-02-16 | 13:15

Umowa na wykonanie połączenia miasta od strony ulicy Płoskiego z budowaną obwodnicą Olsztyna (w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16) już podpisana. Tymczasem jak zapowiada prezydent miasta, w...

Budują S51- obwodnicę Olsztyna. Będą zmiany organizacji ruchu
Budują S51- obwodnicę Olsztyna. Będą zmiany organizacji ruchu
S51 2017-01-11 | 10:21

W najbliższych dniach planowane są zmiany organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51.

Rok 2016 na Warmii i Mazurach pod znakiem budowy dróg S7, S51 i obwodnicy Olsztyna
Rok 2016 na Warmii i Mazurach pod znakiem budowy dróg S7, S51 i obwodnicy Olsztyna
S51 S7 2017-01-01 | 18:04

W 2016 roku w woj. warmińsko-mazurskim w budowie znajdowało się 108,4 km dróg o wartości 4,5 mld zł. W trakcie postępowań przetargowych było 152 km, na etapie przygotowania dokumentacji 32,4 km. Najwa...

Co słychać na budowie obwodnicy Olsztyna?
Co słychać na budowie obwodnicy Olsztyna?
S51 16 2016-11-21 | 12:49

Budowa obwodnicy Olsztyna trwa już na obu odcinkach zadania. Na placu budowy wokół drogi ekspresowej S51 wykonawca natknął się na kolejne odkrycia archeologiczne.

Nowy węzeł drogowy Olsztyn Zachód na początku 2019 r.
Nowy węzeł drogowy Olsztyn Zachód na początku 2019 r.
16 527 2016-10-25 | 13:03

Jest umowa na przebudowę węzła drogowego Olsztyn Zachód. Prace ruszą już w listopadzie. Zadanie pochłonie 38 mln zł. To część budowy południowej obwodnicy Olsztyna.

DK16: Przebudowa Towarowej w Olsztynie ruszy jesienią
DK16: Przebudowa Towarowej w Olsztynie ruszy jesienią
16 2016-10-05 | 13:14

W Olsztynie podpisano umowę na przebudowę ulicy Towarowej, która ma stać się łącznikiem pomiędzy miastem a południową obwodnicą Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16. Wykonawca – firma Budimex – rozpo...

Cała obwodnica Olsztyna w budowie. Szykują teren pod węzeł Olsztyn-Wschód
Cała obwodnica Olsztyna w budowie. Szykują teren pod węzeł Olsztyn-Wschód
S51 16 2016-09-20 | 11:59

Rozpoczęły się prace związane z budową drugiego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna. Odcinek ten pobiegnie w ciągu drogi ekspresowej S51. Wykonawca – firma Budimex, ruszyła z pracami ziemnymi w oko...

Południowa obwodnica Olsztyna: ekspresowy odcinek S51 w budowie
Południowa obwodnica Olsztyna: ekspresowy odcinek S51 w budowie
S51 2016-07-19 | 17:41

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęły się pierwsze prace na drugim odcinku południowej obwodnicy Olsztyna. Odcinek w ciągu drogi ekspresowej S51 o długości 14,7 km pobiegnie pomiędzy węzłami Olsztyn ...

Budowa obwodnicy Olsztyna. Będą utrudnienia w Kudypach
Budowa obwodnicy Olsztyna. Będą utrudnienia w Kudypach
2016-06-06 | 15:07

W związku z budową obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16 wykonawca prac zapowiada od dzisiaj utrudnienia w ruchu w miejscowości Kudypy.

Startuje budowa obwodnicy Olsztyna. Będą utrudneinia w ruchu
Startuje budowa obwodnicy Olsztyna. Będą utrudneinia w ruchu
S51 16 51 2016-05-18 | 10:16

W związku z budową obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg S51 i DK16 pojawią się utrudnienia w ruchu. Na trudności kierowcy napotkają w Bartągu gdzie powstaje węzeł Olsztyn Południe.

Umowa na budowę S51 - ekspresowego odcinka obwodnicy Olsztyna podpisana
Umowa na budowę S51 - ekspresowego odcinka obwodnicy Olsztyna podpisana
S51 2016-03-29 | 11:09

Podpisano umowę na budowę drugiego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 o długości 14,7 km (Olsztyn Południe - Olsztyn Wschód). Wykonawcą inwestycji będzie firma Budime...

Budowa S51: Umowa na obwodnicę Olsztyna coraz bliżej
Budowa S51: Umowa na obwodnicę Olsztyna coraz bliżej
S51 16 2016-02-21 | 12:22

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest złożony przez jednego z przegranych w przetargu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. To oznacza, że niebawem powinn...

DK16: Olsztyn wybuduje ul. Towarową, która ułatwi dojazd do obwodnicy
DK16: Olsztyn wybuduje ul. Towarową, która ułatwi dojazd do obwodnicy
16 2016-01-18 | 10:27

Olsztyn ogłosił przetarg na budowę ul. Towarowej, która jest jedną z ważniejszych inwestycji, do których szykuje się miasto. Trasa skomunikuje miasto z realizowaną obwodnicą południową.

Warmińsko-mazurskie: Prawie 90 km dróg ekspresowych S7, S51 w budowie
Warmińsko-mazurskie: Prawie 90 km dróg ekspresowych S7, S51 w budowie
S51 S61 S7 15 16 2016-01-07 | 10:14

Województwo warmińsko-mazurskie jest obecnie wielkim placem budowy dróg ekspresowych S7, S51 i obwodnicy Olsztyna. Są to inwestycje realizowane z nowej perspektywy finansowej 2014-2023.

Budimex najbliżej budowy S51 - ekspresowej części obwodnicy Olsztyna
Budimex najbliżej budowy S51 - ekspresowej części obwodnicy Olsztyna
S51 2015-12-22 | 20:40

913 mln zł, 28 miesięcy na realizację i 10-letni okres gwarancji - to oferta firmy BUDIMEX SA , która wygrała w przetargu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S...

Mapa przebiegu południowej obwodnicy Olsztyna na odcinku drogi ekspresowej S51
Mapa przebiegu południowej obwodnicy Olsztyna na odcinku drogi ekspresowej S51
S51 2015-12-14 | 10:18

Obwodnica Olsztyna o długości 24,7 km realizowana będzie w dwóch odcinkach: Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe (10 km) i Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód (14,7 km). Nowa droga ominie miasto od południ...

Mapa przebiegu południowej obwodnicy Olsztyna na odcinku DK16
Mapa przebiegu południowej obwodnicy Olsztyna na odcinku DK16
16 2015-12-14 | 10:13

GDDKiA podzieliła budowę południowej obwodnicy Olsztyna na dwa zadania. Pierwszy w ciągu DK16 i drugi w ciągu S51. W październiku 2015 r. podpisano umowę na budowę pierwszego odcinka w ciągu drogi kra...

Obwodnica Olszyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16 - mapa przebiegu
Obwodnica Olszyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16 - mapa przebiegu
S51 16 2015-12-14 | 10:08

Budowa południowej obwodnicy Olsztyna jako odcinków drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16 ruszyła w 2015 roku. Zadanie na budowę 24,7 km obwodnicy podzielono na dwa odcinki: na odcinku ok. 10 km od p...

DK51: Jest porozumienie dla północnej obwodnicy Olsztyna
DK51: Jest porozumienie dla północnej obwodnicy Olsztyna
51 2015-10-29 | 11:38

Realizację budowy północnej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51 ma przybliżyć podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA i Prezydentem Olsztyna w sprawie współpracy przy realizacji studium kor...