• Facebook - conadrogach
Obwodnica Warszawy
Południowa obwodnica Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Zdjęcia: GDDKiA

Układ warszawskich obwodnic daje kierowcy kilka możliwości ominięcia najbardziej zatłoczonych miejsc stolicy Polski - od dużej obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 50 i 62, którą ominiemy całą aglomerację warszawską, poprzez ekspresową obwodnicę w ciągu dróg ekspresowych S8, S2 i docelowo S17, aż po miejską i śródmiejską, które pozwolą dostać się do miejsc położonych w najbliższym sąsiedztwie centrum Warszawy.

Sytuacja dla mieszkańców Warszawy wydaje się dość komfortowa, nawet mając na uwadze, że nie wszystkie inwestycje drogowe zostały już ukończone. Wydaje... bo pamiętajmy, że w stolicy Polski mieszka ponad 1,7 mln ludzi i jest tam najwyższy współczynnik liczby samochodów na 1000 mieszkańców. Bez sprawnego układu drogowego Warszawa musiałaby niemalże każdego dnia zmagać się z paraliżem komunikacyjnym.

Trasa AK w warszawie, most Grota, droga S8

Trasa AK z mostem Grota w Warszawie. Zdjęcia: GDDKiA

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy każdej z obwodnic Warszawy oraz harmonogramy budowy brakujących odcinków.

Śródmiejska obwodnica Warszawy

Śródmiejska obwodnica Warszawy - to najmniejsza z warszawskich obwodnic, która ułatwia podróżowanie po centralnych dzielnicach stolicy. Tworzą ją ulice:

  • odcinek zachodni: Raszyńska - ul. Towarowa - ul. Okopowa - ul. Słomińskiego - Most Gdański
  • odcinek północny: Most Gdański - ul. Starzyńskiego - Rondo Żaba
  • odcinek wschodni: Rondo Żaba - Rondo Wiatraczna (tzw. obwodnica Pragi) - odcinek nieistniejący
  • odcinek południowy - al. Stanów Zjednoczonych - Most Łazienkowski - al. Armii Ludowej - Wawelska

Większość istniejących ulic, wchodzących w jej skład (część północna, zachodnia oraz południowa), posiada klasę główną ruchu przyspieszonego. To dwujezdniowa trasa z pasem dzielącym, w którym znajduje się torowisko.

Na budowę czeka część wschodnia obwodnicy śródmiejskiej, która ma odciążyć ul. Grochowską i Targową. Będzie biegła od Ronda Żaba do ul Zabranieckiej i Radzymińskiej, a następnie do Ronda Wiatraczna. Inwestycja będzie podzielona na dwa wspomniane etapy. Pierwotnie miała zostać zrealizowana do Euro 2012, jednak ostatecznie zdecydowano o odłożeniu tej inwestycji na późniejszy termin.

W październiku 2015 roku warszawski Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na pierwszą część obwodnicy Pragi od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. Według wstępnych planów budowa tego odcinka obwodnicy śródmiejskiej miałaby się odbyć w latach 2019-2021. Nadal nie jest znany termin prac nad drugim etapem tej części obwodnicy.

Obwodnica miejska Warszawy

Większa od śródmiejskiej, miejska obwodnica Warszawy stanowi obejście byłej gminy Warszawa-Centrum. Budowa tworzących ją nowych ulic, jak i przebudowa istniejących jest finansowana z budżetu Warszawy. W jej skład wchodzą lub mają wejść następujące ulice:

Odcinek zachodni obwodnicy miejskiej Warszawy (w planach): Trasa N-S (Trasa Północ-Południe) na odcinku od węzła z Trasą AK do węzła Marynarska, jej przedłużeniem będzie istniejąca droga ekspresowa S79 do węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy. Trasa NS będzie liczyć ok. 10 km. Wjazd na nią będzie możliwy poprzez następujące węzły drogowe:

- węzeł z Trasą AK;
- węzeł z ul. Górczewska;
- węzeł z ul. Połczyńską;
- węzeł z ul. Jerozolimską:
- węzeł z ul. Grójecką/al. Krakowską;
- węzeł z ul. Sasanki/Marynarską.

Z planów wynika, że zachodni odcinek obwodnicy miejskiej Warszawy nie powstanie wcześniej niż w 2020 roku.

Trasa AK w ciągu drogi eskpresowej S8 w Warszawie

Trasa AK w Warszawie. Zdjęcia: GDDKiA

Odcinek południowy obwodnicy miejskiej Warszawy (istniejący) - ul. Marynarska - Rzymowskiego - Sikorskiego - Witosa - Trasa Siekierkowska z Mostem Siekierkowskim (oddanie do ruchu 21 września 2002 r.) - węzeł Marsa.

Wszystkie ulice posiadają klasę główną ruchu przyspieszonego (GP), są dwujezdniowe z dwoma lub trzema pasami ruchu w każdym kierunku.

Odcinek wschodni (w planach) - Trasa Olszynki Grochowskiej (TOG) ma docelowo połączyć Południową Obwodnicę Warszawy (jednak bez osobnego węzła) i Wał Miedzeszyński z Trasą Toruńską i Trasą Mostu Północnego. Z racji innych ważnych inwestycji drogowych na terenie Warszawy trudno jest określić, kiedy powstanie TOG.

Odcinek północny (częściowo istniejący) - Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Mostu Północnego). Wprawdzie Most Marii Skłodowskiej-Curie wraz z odcinkiem od ul. Pułkowej do Młocin są  przejezdne od 24 marca 2012 roku, to jednak budowa kolejnych odcinków, zwłaszcza do planowanego węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej w kierunku wschodnim, oraz do węzła z Trasą NS w kierunku zachodnim, nadal jest w fazie koncepcyjnej i trudno dziś oszacować termin wybudowania tych fragmentów Trasy.

Obwodnica Etapowa Centrum Warszawy (OEC)

Ponieważ obwodnica miejska Warszawy jest zrealizowana jedynie w niewielkiej części (odcinek południowy), jej zadania do czasu wybudowania kolejnych fragmentów obwodnicy przejąć ma tzw. Obwodnica Etapowa Centrum.

W skład OEC wchodzą następujące ulice: Trasa Toruńska/Armii Krajowej, al. Prymasa Tysiąclecia, al. Jerozolimskie, ul. Łopuszańska, ul. Hynka, ul. Sasanki, ul. Marynarska, ul. Rzymowskiego, Dolina Służewiecka, al. Sikorskiego, ul. Witosa, Trasa Siekierkowska, ul. Marsa, przyszła Wschodnia Obwodnica Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. Obwodnica ta będzie mieć ok. 51 km długości.

 

Ekspresowa obwodnica Warszawy – w ciągu dróg ekspresowych S2, S7, S8 i S17

Tzw. warszawski ring tworzyć będą cztery drogi ekspresowe, które pozwolą szybko ominąć stolicę, jak i przedostać się pomiędzy warszawskimi dzielnicami. Cała obwodnica będzie mieć ok. 85 km długości, jak dotąd zrealizowano ponad połowę (ok. 44 km) tej inwestycji. Przejezdne są już odcinki, pozwalające ominąć Warszawę od strony zachodniej i północnej (drogi ekspresowe S8 i S7), a także częściowo od południowej (droga ekspresowa S2).

Ekspresowa obwodnica Warszawy w ciągu dróg S2, S8, S7 i S17

1. Południowa Obwodnica Warszawy (Konotopa-Majdan) w ciągu drogi ekspresowej S2 (istniejąca w części)


Południowa Obwodnica Warszawy w przyszłości pozwoli sprawnie ominąć stolicę na kierunku wschód-zachód, będzie przedłużeniem autostrady A2 a na węźle Lubelska połaczy się z realizowaną droga ekspresową S17 (wschodnia obwodnica Warszawy). Ponadto będzie odgrywać bardzo dużą rolę również w obsłudze ruchu lokalnego.

Budowę całego południowego obejścia Warszawy podzielono na trzy zadania:

  • Konotopa - Warszawa Południe (Lotnisko),
  • Warszawa Południe - Puławska
  • Puławska - Majdan (Lubelska).

Pierwsze z nich, po unieważnieniu przetargu z marca 2009 roku, zrealizowało konsorcjum firm Bilfinger Berger, Mosty Łódź i Intercor za kwotę 908 mln zł. Budowa tego 10,4-kilometrowego  POW jako drogi S2 rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku, a do użytku droga ta była udostępniana etapami od lipca do września 2013 roku.

Odcinek S2 pomiędzy węzłami Warszawa Południe i Puławska o długości 3,9 km realizowało konsorcjum firm Teerag-Asdag i Intop Tarnobrzeg. Inwestycja obejmowała również wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S79 - łącznika do węzła Marynarska i kosztowała ponad 1,1 mld zł. Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2009 roku, zaś dla ruchu odcinek ten został otwarty 18 września 2013 roku.

Do wybudowania pozostał trzeci z planowanych odcinków do węzła Majdan (węzeł Lubelska), gdzie Południowa Obwodnica Warszawy połączy się z przyszłą Wschodnią Obwodnicą Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. Droga ta o długości ok. 18,6 km będzie biegła tunelem pod Ursynowem i nowym mostem przez Wisłę. Będzie dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Inwestycja została podzielona na trzy zadania, które będą realizowane przez firmy Astaldi, Gulermak i Warbud.

  • odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem;
  • odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę;
  • odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

Na całej Południowej Obwodnicy Warszawy istnieje/będzie istniało sporo węzłów drogowe, które mają ułatwić ruch lokalny:

- Konotopa skrzyżowanie autostrady A2 z drogami ekspresowymi S2/S7/S8;
- al. Jerozolimskie (DW719 - kierunek Pruszków)
- Opacz - skrzyżowanie z Trasą Salomea-Wolica S8/DK7;
- Krakowska - skrzyżowanie z al. Krakowską;
- Warszawa Południe (Lotnisko) - skrzyżowanie z S79 (kierunek Lotnisko Chopina);
- Puławska - skrzyżowanie z ul. Puławską (DK79, kierunek Piaseczno, Góra Kalwaria);
- Ursynów Zachód - skrzyżowanie z ul. Ghandi;
- Ursynów Wschód - skrzyżowanie z ul. Płaskowickiej;
- Przyczółkowa - skrzyżowanie z ul. Przyczółkową (DW724 - kierunek Góra Kalwaria);
- Wał Miedzeszyński - skrzyżowanie z Wałem Miedzeszyńskim (DW801 - kierunek Dęblin);
- Patriotów - skrzyżowanie z ul. Patriotów;
- Majdan (Lubelska) - skrzyżowanie ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy S17.

 

Mapa południowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi eksprsowej S2

Mapa przebiegu południowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Mapa: GDDKiA

 

2. Wschodnia Obwodnica Warszawy (Drewnica-Majdan) - S17 (w realizacji)

Ostatnim fragmentem ekspresowej obwodnicy Warszawy, który domknie warszawski ring, będzie jej wschodni odcinek w ciągu drogi ekspresowej S17. W 2005 roku złożono nawet wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę WOW i dwa lata później taka decyzja została wydana. Jednak problemy natury środowiskowej sprawiły, że w 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję. W lipcu 2015 roku GDDKiA ponownie wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej.

Wschodnia Obwodnica Warszawy w planowanym kształcie biegnie przez tereny należące do Miasta Stołecznego Warszawy oraz powiatów wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. Od węzła Drewnica do węzła Zakręt obwodnica ta będzie mieć ok. 14 km długości i będzie drogą dwujezdniową o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Według planów WOW miała być przejezdna w II kwartale 2018 roku, jednak już teraz wiadomo, że ten termin nie zostanie dotrzymany. Są szanse, że prace budowlane zakończone zostaną do 2020 roku.

Na Wschodniej Obwodnicy Warszawy planowane są następujące węzły drogowe:
- Drewnica - skrzyżowanie z S8;
- Zielonka - skrzyżowanie z ul. J. Piłsudskiego (DW631 - kierunek Nieporęt) oraz S. Wyszyńskiego (DW634 - kierunek Wołomin);
- Poligon;
- Rembertów - skrzyżowanie z ul. Okuniewską (DW637 - kierunek Sulejówek);
- Wesoła;
- Zakręt - skrzyżowanie z planowaną drogą S2;
- Lubelska - skrzyżowanie z autostradą A2.

3. Marki-Drewnica (część obwodnicy Marek, w budowie) - droga ekspresowa S8

Warszawski ring nie byłby w pełni domknięty bez fragmentu pomiędzy węzłem Marki a węzłem Drewnica, który stanowi część obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S8. Na dwupoziomym węźle Drewnica nastąpi rozwidlenie dróg S8 oraz S17.

Budowa tego odcinka S8 ruszyła jesienią 2014 roku wraz z rozpoczęciem prac budowlanych zadania I obwodnicy Marek. Wykonawcą jest konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo, Todini Costruzioni Generali oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export-Pribex. Zgodnie z podpisaną umową fragmentem drogi S8 między Markami a Drewnicą będzie mogli pojechać najpóźniej w maju 2017 roku.

4. Trasa Toruńska (Modlińska-Marki) w ciągu drogi ekspresowej S8 (istniejąca)

Liczące 7,1 km przedłużenie Trasy AK łączy północne dzielnice prawobrzeżnej Warszawy (Białołęka, Targówek), a jednocześnie, jako część drogi ekspresowej S8, stanowi drogę wylotową ze stolicy w kierunku Białegostoku.

Trasa Toruńska w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S8

Trasa Toruńska w ciągu drogi ekspresowej S8. Zdjęcia: GDDKiA

 

Podobnie jak w przypadku Trasy AK parametry drogi ekspresowej Trasa Toruńska spełnia dopiero od drugiej dekady XXI wieku, natomiast budowa samej Trasa rozpoczęła się już pod koniec lat 70. minionego stulecia. Modernizację Trasy Toruńskiej do drogi ekspresowej S8 GDDKiA rozpoczęła we wrześniu 2009 roku. Prace budowlane wykonała firma J&P-Avax za kwotę 869 mln zł. Cała zmodernizowana Trasa Toruńska przejezdna jest od 7 czerwca 2012 roku. Droga jest dwujezdniowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku.

Na Trasę Toruńską można wjechać wyłącznie poprzez następujące węzły drogowe:

- Marywilska - skrzyżowanie z ul. Marywilską i Wysockiego;
- Łabiszyńska - skrzyżowanie z ul. Łabiszyńską;
- Nowo-Wincentego - skrzyżowanie z ul. Głębocką (Nowo-Wincentego);
- IKEA - zjazd do IKEA;
- Marki - skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego i Generalską w Markach (DK8).

5. Trasa Armii Krajowej (Powązki-Modlińska) w ciągu drogi ekspresowej S8 (istniejąca)

Trasa AK, choć ma stosunkowo niewiele, bo zaledwie 4,6 km, stanowi ważny element układu komunikacyjnego Warszawy zarówno dla ruchu lokalnego (łączy północne dzielnice lewobrzeżnej Warszawy z częścią prawobrzeżną i Trasą Toruńską poprzez Most Grota-Roweckiego), jak i tranzytowego (będąc częścią dróg ekspresowych S7 i S8, rozprowadza ruch z autostrady A2 oraz z kierunku Krakowa, Katowic i Wrocławia na Gdańsk i Białystok).

Droga ta powstawała etapami od lat 80. minionego wieku do początku obecnego stulecia (połączenie z al. Prymasa Tysiąclecia nastąpiło w 2001 roku). Jednak status drogi ekspresowej Trasa AK zyskała dopiero po modernizacji trasy w drugiej dekadzie XXI wieku. Umowa na przebudowę Trasy AK do parametrów drogi ekspresowej podpisano w firmą Metrostav 18 lipca 2013 roku, prace budowlane ruszyły jesienią 2013. Kierowcy przebudowaną w całości Trasą AK mogli przejechać 21 września 2015 roku.

Po przebudowie Trasy AK do standardów klasy S ma ona po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, zaś Most Grota-Roweckiego ma po pięć pasów ruchu w każdym kierunku (po dwa dla ruchu tranzytowego i po trzy dla ruchu lokalnego).

Wjazd na Trasę AK i zjazd z niej możliwy jest wyłącznie poprzez następujące węzły drogowe:

- Powązkowska - skrzyżowanie z ul. Powązkowską;
- Broniewskiego - skrzyżowanie z ul. Broniewskiego;
- Marymoncka - skrzyżowanie z ul. Marymoncką;
- Wisłostrada - skrzyżowanie z Wisłostradą (Wybrzeże Gdyńskie/DK7, kierunek Gdańsk);
- Modlińska - skrzyżowanie z ulicami Modlińską i Jagiellońską, początek Trasy Toruńskiej.

Most Grota w ciągu Trasy Armii Krajowej w Warszawie jest częścią drogi ekspresowej S8

Most Grota-Roweckiego w ciągu Trasy AK w Warszawie. Zdjęcia: GDDKiA

6. Aleja Obrońców Grodna (Konotopa-Powązki) w ciągu dróg ekspresowych  S7/S8 (istniejąca)

Ten odcinek warszawskiego ringu o długości 10,4 km łączy autostradę A2 z Trasą AK i jest fragmentem dróg ekspresowych S7 oraz S8. Jego budowa rozpoczęła się w lutym 2008 roku, zaś oddano go do użytku w styczniu 2011 roku. Wykonawcą tej inwestycji o wartości 2,27 mld zł było konsorcjum firm Budimex Dromex, Strabag, Mostostal Warszawa i Warbud. Aleja Obrońców Grodna jest drogą dwujezdniową po 3 pasy ruchu w każdym kierunku.

Wjazd na tę część obwodnicy będzie możliwy poprzez następujące węzły drogowe:

- Konotopa - A2/S2/S7/S8 - na węźle tym kończy się autostrada A2 i rozchodzi się w kierunku północno-wschodnim jako droga ekspresowa S7/S8 i w kierunku południowo-wschodnim jako S2;
- Warszawa Zachód - DK92 (Poznań), ul. Połczyńska
- Bemowo (węzeł zespolony) - droga wojewódzka 580 (Sochaczew), ul. Lazurowa
- Prymasa Tysiąclecia (Powązki) - początek Trasy Armii Krajowej, DK7

Duża obwodnica aglomeracji warszawskiej - DK50/DK62

Obwodnica, która tworzą drogi krajowe nr 50 i 62, pozwala ominąć nie tylko samo miasto, ale również wiele miejscowości otaczających Warszawę. Duża obwodnica Warszawy omija granice miasta w średniej odległości ok. 20-30 km. Stanowi tym samym dobrą alternatywę dla ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód, a także via Baltica.

Na dużą obwodnicę Warszawy składają się dwie drogi krajowe - DK 50 oraz DK62. Ta pierwsza omija Warszawę od strony zachodniej, południowej oraz wschodniej i do czasu wybudowania A2 do Warszawy była częścią Korytarza II transeuropejskich sieci drogowych, wchodząc w skład trasy Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa. Obwodnica ta przebiega przez następujące większe miejscowości: Wyszogród (skrzyżowanie z DK62), Sochaczew (DK92), węzeł Wiskitki (A2), Mszczonów (DK8, przyszła S8), Grójec (S7), Góra Kalwaria (DK79), Mińsk Mazowiecki (A2), Łochów (DK62).

Z kolei północne obejście warszawskiej aglomeracji, droga krajowa nr 62, przechodzi przez następujące większe miejscowości: Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki (S7), Serock (DK61), Wyszków (S8), Łochów.

Większość odcinków DK50 została w XXI wieku zmodernizowana. Docelowo wszystkie fragmenty dróg na obwodnicy mają lub, po modernizacji, będą mieć status jedno- lub dwujezdniowych dróg głównych ruchu przyspieszonego z pasami awaryjnymi. Docelowo również powstaną obwodnice wszystkich większych miejscowości na obu drogach krajowych.

Łącznie duża obwodnica Warszawy mierzy ok. 312 km długości, z czego ponad 190 km przypada na DK50, zaś 122 km na DK62.

 

Powiązane z "obwodnica Warszawy":

A1 Tuszyn Pyrzowice A2 Lubelska - Mińsk Mazowiecki budowa A1 budowa A2 budowa S17 budowa S2 budowa S5 budowa S61 budowa S7 budowa S8

OBWODNICA WARSZAWY - WSZYSTKIE INFORMACJE

Jakie drogi powstaną w najbliższych latach na Mazowszu?
Jakie drogi powstaną w najbliższych latach na Mazowszu?
A2 S17 S2 S7 S8 2018-01-10 | 12:17

2017 rok w woj. mazowieckim zakończony został oddaniem ponad 15 kilometrowej drogi ekspresowej S8 Marki – Radzymin czyli wyczekiwanej obwodnicy Marek. W budowie pozostaje nadal prawie 212 km dróg eks...

Budowa S2: Południowa Obwodnica Warszawy z kompletem zezwoleń
Budowa S2: Południowa Obwodnica Warszawy z kompletem zezwoleń
S2 2017-12-29 | 17:06

Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID dla ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 Puławska- Lubelska wydał wojewoda mazowiecki. Tym samym w...

Budowa S8: Salini nadal buduje obwodnicę Marek
Budowa S8: Salini nadal buduje obwodnicę Marek
S8 2017-11-28 | 15:39

Z olbrzymim opóźnieniem budowana jest obwodnica Marek. W tym tygodniu pojawiła się groźba zerwania umowy z Salini, jednym z wykonawców obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S8. Ostatecznie włoska firma ...

Wschodnia Obwodnica Warszawy: S17 Drewnica – Ząbki z decyzją środowiskową
Wschodnia Obwodnica Warszawy: S17 Drewnica – Ząbki z decyzją środowiskową
S17 2017-11-27 | 13:36

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. Decyzja dotyczy pierwszego odcinka S17 węzeł Drewnica –...

Budowa obwodnicy Warszawy: co jest, co w budowie, a co w przygotowaniu
Budowa obwodnicy Warszawy: co jest, co w budowie, a co w przygotowaniu
S17 S2 S7 S8 2017-11-22 | 14:50

Budowa obwodnicy Warszawy trwa od wielu lat i potrwa przynajmniej do 2024 roku. Składają się na nią odcinki dróg ekspresowych S7, S8, S2 i S17. Oto jak przedstawia się aktualny stan budowy dróg ekspr...

S17: 2,5 roku na budowę odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy
S17: 2,5 roku na budowę odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy
S17 2017-11-22 | 14:38

Znamy wykonawcę fragmentu Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. Projektowaniem i budową 2,5 kilometrowego odcinka węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (bez węzła) zajmie się WARBUD S.A...

Jaka będzie obwodnica śródmiejska Warszawy? Trwają konsultacje społeczne
Jaka będzie obwodnica śródmiejska Warszawy? Trwają konsultacje społeczne
629 637 2017-11-14 | 13:54

Z jaką obwodnicą śródmiejską będzie po drodze mieszkańcom Warszawy? Od początku listopada trwają konsultacje społeczne odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.

Warszawa: Węzeł Marynarska na S79 pod wodą. Co na to drogowcy?
Warszawa: Węzeł Marynarska na S79 pod wodą. Co na to drogowcy?
S79 2017-10-17 | 09:29

Po ostatnich ulewach "tonie" węzeł Marynarska w ciągu drogi ekspresowej S79 w Warszawie. Problem jest duży i nie pierwszy raz o nim głośno. Pojawiają się pytania jak to możliwe, że droga, która został...

Południowa Obwodnica Warszawy: Można budować S2 Przyczółkowa – most na Wiśle
Południowa Obwodnica Warszawy: Można budować S2 Przyczółkowa – most na Wiśle
S2 2017-10-04 | 09:27

Drogowcy uzyskali kolejną (przedostatnią) decyzję ZRID na budowę odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Przyczółkowa do mostu na Wiśle. To jeden z odcinków na jakie podzielono budowę drogi e...

Budowa S2: Może ruszać budowa obwodnicy Warszawy odc. Wał Miedzeszyński - Lubelska
Budowa S2: Może ruszać budowa obwodnicy Warszawy odc. Wał Miedzeszyński - Lubelska
S2 2017-09-28 | 10:45

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S2 Puławska- Lubelska (Południowa Obwodnica Warszawy). Dotyczy ona odcin...

Południowa Obwodnica Warszawy poczeka, masa uwag od mieszkańców Ursynowa
Południowa Obwodnica Warszawy poczeka, masa uwag od mieszkańców Ursynowa
S2 2017-09-26 | 14:21

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie musiał przeanalizować ponad 7 tys. uwag zgłoszonych przez mieszkańców, dotyczących ochrony środowiska w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy (...

Praca wre przy przebudowie ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie
Praca wre przy przebudowie ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie
631 637 2017-09-19 | 10:59

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. To obecnie największa inwestycja drogowa w Warszawie. Wzdłuż ulicy Marsa widać już stalową konstrukcję 600 m estakady, która bezkolizyjnie przeprowadzi ruch ...

5 mld zł z UE na budowę 180 km dróg: S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii
5 mld zł z UE na budowę 180 km dróg: S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii
S2 S5 S6 S7 2017-09-12 | 10:07

5 mld zł wsparcia z UE (Program Infrastruktura i Środowisko) pomoże w budowie 180 km nowych dróg ekspresowych: S2 – obwodnicy Warszawy, S5 w woj. kujawsko-pomorskim, S6 w zachodniopomorskim, Zakopiank...

Wschodnia Obwodnica Warszawy: Duże różnice w ofertach na S17 Zakręt – Lubelska
Wschodnia Obwodnica Warszawy: Duże różnice w ofertach na S17 Zakręt – Lubelska
S17 2017-08-22 | 12:38

Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Zakręt (z węzłem) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości około 2,5 km. Zgłosiło się ośmiu wykonawc...

Budowa S17: 190 mln zł na projekt i budowę węzła Lubelska
Budowa S17: 190 mln zł na projekt i budowę węzła Lubelska
S17 S2 2017-07-31 | 10:48

Podpisano umowę na projekt i budowę węzła Lubelska w ciągu wschodniej obwodnicy Warszawy, na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2. Wykonawcą prac o wartości 190,4 mln zł jest firma P...

Autostrada A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki w rękach wykonawcy
Autostrada A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki w rękach wykonawcy
A2 2017-07-26 | 11:38

Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego oraz węzła Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17, który zepnie wschodnią i południową obwodnicę Warsz...

Mała Obwodnica Warszawy: Wystartowała rozbudowa DW721 w Piasecznie
Mała Obwodnica Warszawy: Wystartowała rozbudowa DW721 w Piasecznie
721 2017-07-15 | 19:00

Rusza przebudowa ul. Okulickiego w Piasecznie. To pierwszy z trzech etapów zaplanowanych do realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 721, tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, która łączy podwarszawsk...

S2: Rusza budowa mostu na Wiśle w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy
S2: Rusza budowa mostu na Wiśle w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy
S2 2017-06-22 | 08:38

Uroczyście rozpoczęto budowę nowego mostu przez Wisłę w Warszawie. Nowy obiekt będzie częścią Południowej Obwodnicy Warszawy i połączy się w przyszłości ze Wschodnią Obwodnicą w ciągu drogi S17. Przed...

Obwodnica Warszawy: Budowa mostu na Wiśle w ciągu S2 może ruszać
Obwodnica Warszawy: Budowa mostu na Wiśle w ciągu S2 może ruszać
S2 2017-05-29 | 10:40

Powstanie most na Wiśle w ciągu drogi ekspresowej S2 Puławska- Lubelska, która będzie Południową Obwodnicą Warszawy. Rozpoczęcie prac umożliwia Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wydane prze...

S2: Trwają prace przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie
S2: Trwają prace przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie
S2 2017-05-07 | 12:45

Rozkręcają się prace przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy biegnącej w ciągu drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do w. Lubelska. Wraz z rozwojem prac kierowców i mieszkańców czekają coraz wię...