• Facebook - conadrogach
S8

DROGA EKSPRESOWA S8

Droga ekspresowa S8
Droga ekspresowa S8. Węzeł Sieradz Południe. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S8 jest jedną z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Łączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. Docelowo będzie miała długość 565 km. Jej budowa jest mocno zaawansowana, wiele odcinków oddano już do ruchu, trwa budowa lub rozbudowa kolejnych.

Droga S8 jest kluczowa dla Dolnego Śląska łączy bowiem Wrocław ze stolicą. Ma priorytetowe znaczenie również dla Podlasia i generalnie ruchu tranzytowego miedzy południowo-zachodnią i północno-wschodnią częścią kraju. Każdy nowy odcinek drogi ekspresowej jest równoznaczny z przełożeniem ruchu ze starej drogi krajowej nr 8, jednej z najbardziej niebezpiecznych w Polsce, nazywanej często drogą śmierci.

Droga zaczyna swój bieg w podwrocławskich Magnicach, na połączeniu z drogą krajową nr 8. Na obwodnicy Wrocławia przyjmuje status autostrady A8. Tu połączy się z budowaną właśnie drogą ekspresową S5 w kierunku Poznania. Do trybu drogi ekspresowej powraca zaraz za Wrocławiem. Na wysokości Kępna połączy się z drogą ekspresową S11 (trwa budowa jej fragmentu na obejściu Kępna). Na wysokości Pabianic łączy się z Zachodnią Obwodnicą Łodzi czyli drogą S14 a kawałek dalej, na węźle Łódź Południe, połączy się wkrótce ze Wschodnią Obwodnicą Łodzi – autostradą A1. Dalej, do Piotrkowa Trybunalskiego droga pobiegnie wraz z autostradą A1. Z Piotrkowa dotrze do stolicy wpadając w Południową Obwodnicę Warszawy – drogę ekspresową S2. W Warszawie łączy się z autostradą A2 biegnącą w kierunku Poznania i dalej do granicy w Świecku. W samej stolicy pełni funkcję Zachodniej i Północnej Obwodnicy Warszawy. Docelowo połączy się tu z drogą ekspresową S7 biegnącą na północ do Trójmiasta oraz drogą ekspresową S17, która pełnić będzie funkcje Wschodniej Obwodnicy Warszawy i poprowadzi na południe do Lublina. W Ostrowi Mazowieckiej droga S8 połączy się z projektowaną drogą ekspresową S61 biegnącą w kierunku Suwałk i granicy z Litwą. Droga skończy swój bieg w Białymstoku, na połączeniu z projektowaną drogą ekspresową S19. Na przełomie 2014 i 2015 roku nasiliły się protesty mieszkańców powiatów województwa dolnośląskiego, przez które przebiega droga krajowa nr 8, domagających się budowy drogi ekspresowej S8 aż do granicy z Czechami. Wg rządu inwestycja ta nie będzie możliwa do realizacji w najbliższym dziesięcioleciu, planuje się jednak gruntowną przebudowę niebezpiecznej krajówki, w wariantach z czterema i trzema pasami ruchu.

Droga ekspresowa S8 wchodzi w skład międzynarodowej trasy E67, która łączy Pragę, przez Warszawę i kraje bałtyckie z Helsinkami. Na odcinku między Warszawą i Ostrowią Mazowiecka jest fragmentem trasy Via Baltica, która ma połączyć Warszawę z Tallinem.

Gotowe odcinki drogi ekspresowej S8:

S8 Kobierzyce – Wrocław

Odcinek drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do połączenia z autostradą A4 na węźle Wrocław Południe powstał wraz z budową autostrady A8 – Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Ma długość 4,4 km. Oddano go do ruchu z końcem 2010 roku. Odcinek zaczyna się na połączeniu z drogą krajową nr 8 w Magnicach, z którą ekspresówka połączona jest krótkim łącznikiem. Na wysokości miejscowości Tyniec Mały, na przecięciu z drogą krajową nr 35 powstał węzeł Kobierzyce. Dalej, za węzłem Wrocław Południe i do węzła Pawłowice droga przyjmuje status autostrady A8.

S8 Wrocław – Syców

Droga ekspresowa S8 pomiędzy Wrocławiem i Sycowem ma 47,2 km. Zaczyna się na węźle Wrocław Pawłowice, gdzie kończy swój bieg autostrada A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) i gdzie odbija droga krajowa nr 98, łącznik do starej drogi nr 8. Od Wrocławia do Sycowa droga biegnie po nowym śladzie. Pierwszy węzeł Łozina zlokalizowano na wysokości Długołęki, ze zjazdem na drogi lokalne. Trzy kolejne węzły powstały na Obwodnicy Oleśnicy: Dąbrowa – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 340, Gęsia Górka – na połączeniu z drogą krajową nr 25 oraz węzeł Cieśle, ze zjazdem na drogi lokalne i starą DK8. Do Sycowa wybudowano jeszcze jeden węzeł – Szczodrów. Odcinek kończy się na Obwodnicy Sycowa, gdzie powstały węzły Syców Zachód – ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 448 i Syców Wschód – na połączeniu z drogą wojewódzką nr 449. Na całym przebiegu powstała dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wybudowano także 6 Miejsc Obsługi Podróżnych. Odcinek oddano do użytku jesienią 2012 roku, po 3 latach budowy.

Węzeł Łozina z lotu ptaka. Zdjęcie: GDDKiA.

Węzeł Łozina z lotu ptaka. Zdjęcie: GDDKiA.

S8 Syców – Walichnowy

Droga ekspresowa S8 od Sycowa do miejscowości Walichnowy ma długość 45 km. Dwujezdniową drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oddano do ruchu z końcem 2013 roku, po 2 latach budowy. Odcinek zaczyna się na końcu Obwodnicy Sycowa. W Bralinie powstał pierwszy węzeł. Umożliwia on zjazd na drogi lokalne poprzez starą drogę krajową nr 8. Na wysokości Kępna powstanie węzeł Kępno, na którym S8 skrzyżuje się z drogą ekspresową S11. Do tego czasu zjazd do Kępna jest możliwy przez Bralin. Za Kępnem droga dociera do Wieruszowa, który omija od północy. Tu powstał kolejny węzeł, ze zjazdem do miejscowości. Odcinek kończy się na węźle Walichnowy. Tu droga krzyżuje się z drogą krajową nr 74, która biegnie z tego miejsca aż do Piotrkowa śladem starej drogi krajowej nr 8. Tu też kiedyś startowała droga krajowa nr 14, zdegradowana teraz na części swojego przebiegu do rangi drogi powiatowej.

Droga ekspresowa S8 Kepno - Wieruszów. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S8 Kepno - Wieruszów. Zdjęcie: GDDKiA.

S8 Walichnowy – Sieradz – Łask

Droga ekspresowa S8 między Walichnowami i Łaskiem ma długość 70,2 km. Odcinek został wybudowany z końcem 2014 roku i pełni funkcje obwodnicy Sieradza, Zduńskiej Woli i Łasku. Na odcinku wybudowano węzły Złoczew – ze zjazdem na drogę krajową nr 45, Sieradz Południe – ze zjazdem na drogę krajową nr 12, Sieradz Wschód – na połączeniu z drogą krajową nr 83, Zduńska Wola i Karsznice ze zjazdem do Zduńskiej Woli. Odcinek kończy się na węźle Łask, gdzie umożliwiono zjazd do miejscowości przez lokalne drogi.

Zdjęcia drogi ekspresowej S8 między Walichnowami i Sieradzem

S8 Łask – Rzgów – Łódź Południe

Odcinek drogi ekspresowej S8 między Łaskiem i Rzgowem ma długość ok. 30 km. Pierwszy fragment tej drogi ma długość 9,1 km i łączy Łask ze skrzyżowaniem z drogą ekspresową S14 na węźle Róża. Oddano go kierowcom w sierpniu 2014 roku. W ramach budowy drogi S8 powstał także 3 km fragment drogi S14 do węzła Dobroń. Dalej droga S8 omija od południa Pabianice. Tu, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 485 powstał węzeł Pabianice Południe. Następnie droga dociera do połączenia z drogą krajową nr 1, gdzie zlokalizowano węzeł Rzgów. Odcinek od Róży do Rzgowa ma długość 19,3 km i jego budowę zakończono w kwietniu 2014 roku. Ostatni fragment drogi S8 jest również gotowy, jednak nie został jeszcze oddany do użytku kierowców. To 1,3 km fragment od Rzgowa do węzła Łódź Południe wraz z węzłem. Tu zaplanowano połączenie z budowaną właśnie autostradą A1. Odcinek będzie oddany do ruchu razem z autostradą, budowa tej jednak jest już znacznie opóźniona z powodu licznych problemów z wykonawcami.

S8 Piotrków - Trybunalski – Rawa Mazowiecka

Prace budowlane na 61,2 km odcinku drogi ekspresowej S8 między Piotrkowem Trybunalskim i Rawą Mazowiecką ruszyły jesienią 2009 roku, a gotową drogę oddano do użytku kierowców trzy lata później. Nowa droga została poprowadzona po śladzie starej drogi krajowej nr 8, z wyjątkiem krótkiego odcinka między Nowym Olszowcem a Emilianowem. Nowa trasa ma nawierzchnię betonową i dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Przedsięwzięcie było realizowane w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Odcinek rozpoczyna się na węźle Piotrków Trybunalski, na połączeniu z autostradą A1. Dalej droga omija od północy Piotrków i tu zlokalizowano węzły drogowe: Piotrków Trybunalski Północ – na połączeniu z drogą krajową nr 91 oraz Moszczenica – na połączeniu z drogami krajowymi 12, 74 i 91 oraz drogą wojewódzką nr 716. Dalej droga mija zjazdy na drogi lokalne poprzez węzły Polichno, Wolbórz, Studzianki, Tomaszów Mazowiecki Południe. Droga omija Tomaszów od zachodu i północy. Powstały tu dwa węzły: Tomaszów Mazowiecki Centrum – zjazd na drogę krajową nr 48 i drogę wojewódzką 713 oraz Tomaszów Mazowiecki ze zjazdem do miejscowości. Od Tomaszowa Maz. do Rawy Maz. na drodze wybudowano 6 kolejnych węzłów ze zjazdem na lokalne drogi: Jakubów, Lubochnia, Czerniewice, Wólka Jagielczyńska, Podkonice. Droga dociera do Rawy Mazowieckiej i omija ją od wschodu. Zjazd do miejscowości jest możliwy poprzez dwa węzły: Rawa Mazowiecka Południe oraz Rawa Mazowiecka Północ. Na tym ostatnim droga krzyżuje się z drogą krajową nr 72 oraz drogą wojewódzką nr 725. Nowy odcinek drogi ekspresowej pełni zatem funkcje obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej.

S8 Rawa Mazowiecka - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego

Droga ekspresowa S8 między Rawą Mazowiecką i granicą województw łódzkiego i mazowieckiego została oddana do ruchu w październiku 2012 roku, po dwóch latach budowy. Podobnie jak na wielu innych odcinkach, starą drogę krajową nr 8 przebudowano do standardów drogi ekspresowej. Odcinek o długości 22,8 km ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wybudowano na nim węzły: Julianów, Babsk i Kowiesy – ze zjazdem na drogi lokalne oraz Huta Zawadzka – ze zjazdem na drogę krajową nr 70.

Od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego droga S8 jest albo w budowie albo dopiero przygotowywana do budowy. Swój bieg wznawia dopiero w stolicy.

S8 Wolica – Warszawa

W kwietniu 2013 roku podpisano umowę na budowę jednego z ważniejszych odcinków drogi ekspresowej S8 łączącego Południową Obwodnicę Warszawy w ciągu drogi S2 na węźle Opacz z węzłem Paszków zlokalizowanym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721. Odcinek ma długość 11,6 km. Najpierw oddano do użytku niespełna 2 km odcinek drogi ekspresowej Salomea - Opacz, zlokalizowany już całkowicie na terenie miasta Warszawy. Odcinek zaczyna się za skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską. Na węźle Salomea zaplanowano połączenie Al. Jerozolimskich z drogą S8. Stąd do Południowej Obwodnicy Warszawy droga ma cztery pasy ruchu w każdym kierunku. Drugi odcinek, Opacz - Janki, oddano do ruchu w 18 lipca 2015 roku. Od węzła Opacz droga biegnie na południe Warszawy nowym śladem. Tu, do węzła Janki Małe, droga ekspresowa ma dwie jezdnie z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Na węźle tym zaplanowano połączenie drogi S8 ze starą drogą krajową nr 8. Tu też wybudowany zostanie łącznik z drogą krajową nr 7, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721. Wcześniej, między Warszawą i Jankami wybudowano węzeł Sokołowksa, na przecięciu z drogą powiatową Janki – Pruszków. Od węzła Janki do węzła Paszków droga ekspresowa S8 powstanie w śladzie starej krajówki i będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Aktualnie trwa jej budowa i zgodnie z kontraktem, droga zostanie oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

 

S8 Warszawa: Konotopa – Prymasa Tysiąclecia

Budowa drogi ekspresowej S8 w Warszawie na 10,5 km odcinku ruszyła w 2008 roku i zakończyła się na początku 2011 roku. W ramach kontraktu wybudowano dwie jezdnie drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Odcinek zaczyna się na węźle Konotopa, na połączeniu z Autostradą A2 oraz Południową Obwodnicą Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Droga biegnie stąd w kierunku północno-zachodnim i pełni funkcje Zachodniej Obwodnicy Warszawy. Na skrzyżowaniu z ul. Poznańską, którą biegnie droga krajowa nr 92, zlokalizowano węzeł Warszawa Zachód (robocza nazwa: Mory). Dalej, na połączeniu ulic Lazurowej i Warszawskiej, którą biegnie droga wojewódzka nr 580, powstał węzeł zespolony Bemowo (Lazurowa-Warszawska). Na połączeniu z Al. Prymasa Tysiąclecia powstał trzeci węzeł - Prymasa Tysiąclecia. Za węzłem droga wpada w Al. Armii Krajowej, która jest właśnie przebudowywana do parametrów drogi ekspresowej.

Docelowy układ obwodnic miasta Warszawa. Kolorem zielonym oznaczono drogi gotowe, czerwonym - w budowie, niebieskim - drogi projektowane, z różnymi wariantami przebiegu drogi S7 na północ od Warszawy.

Obwodnice Warszawy

 

Warszawa: S8 Powązkowska – Modlińska

Budowa tego kluczowego fragmentu Północnej Obwodnicy Warszawy czyli 4,6 km odcinka drogi ekspresowej S8 między węzłami Powązkowska i Modlińska ostatecznie została ukończona we wrześniu 2015 r. (umowę na realizację podpisano w lipcu 2013 roku). W ramach inwestycji powstała droga ekspresowa z dwoma jezdniami i trzema pasami ruchu w każdym kierunku, przebudowano most Stefana Grota – Roweckiego (na nim droga ma po pięć pasów ruchu: po dwa wydzielone pasy dla ruchu tranzytowego i trzy do ruchu lokalnego, rozprowadzającego) oraz wybudowano węzły drogowe:

 • Powązkowska – na skrzyżowaniu z ul. Powązkowską i Gen. Maczka.
 • Broniewskiego – na skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego.
 • Marymoncka – na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, którą biegnie droga wojewódzka nr 637.
 • Wisłostrada – na skrzyżowaniu z ul. Wybrzeżem Gdańskie, którą na północ odbija droga krajowa nr 7.
 • Modlińska – dalsza rozbudowa węzła zlokalizowanego na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską i ul. Modlińską, którymi biegnie droga wojewódzka nr 801. Tu droga łączy się z oddanym wcześniej odcinkiem ekspresówki.

Droga ekspresowa S8 Powązkowska - Modlińska. Trasa AK z mostem Grota w Warszawie otwarta!

Droga ekspresowa S8 Powązkowska - Modlińska. Trasa AK z mostem Grota w Warszawie otwarta!

 Fot.: GDDKiA

S8 Warszawa: Modlińska – Marki

Ten fragment Północnej Obwodnicy Warszawy ma długość 7,1 km i powstał w latach 2009 - 2012. W ramach kontraktu wybudowano drogę ekspresową z trzema pasami ruchu w każdym kierunku oraz węzły drogowe:

 • Modlińska – na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską i ul. Modlińską, którymi biegnie droga wojewódzka nr 801. Trwa budowa drogi ekspresowej na wschód od tego węzła.
 • Marywilska – na skrzyżowaniu z ul. Marywilską i ul. Wysockiego.
 • Łabiszyńska – na skrzyżowaniu z ul. Łabiszyńską.
 • Nowo-Wincentego – na skrzyżowaniu z ul. Głębocką.
 • Ikea - wykonany w ramach innego przedsięwzięcia, ze zjazdem do centrum handlowego.
 • Marki – na połączeniu ze starą drogą krajową nr 8, drogą wojewódzką nr 629 oraz budowanym właśnie kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S8 do Radzymina.

Droga ekspresowa S8 W Warszawie. Odcinek Modlińska - Marki. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S8 W Warszawie. Odcinek Modlińska - Marki. Zdjęcie: GDDKiA.

S8 Radzymin – Wyszków

Odcinek powstawał w latach 2006 – 2009. Ma długość ok. 30 km. W ramach inwestycji wykonano generalny remont nawierzchni na dwujezdniowej obwodnicy Radzymina, dostosowując drogę do parametrów drogi ekspresowej, przebudowano drogę krajową nr 8 do standardów ekspresówki od Radzymina do Wyszkowa oraz wybudowano nową obwodnicę Wyszkowa, w nowym śladzie wraz z mostem na Bugu o długości 600 m. Na odcinku tym powstały także węzły:

 • Radzymin Północ – zjazd do miejscowości.
 • Wola Rasztowska – zjazd na drogę wojewódzką nr 636.
 • Trojany, Niegów i Mostówka i Lucynów – ze zjazdem na drogi lokalne.
 • Wyszków Południe – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 62.
 • Wyszków Północ – na połączeniu ze starą drogą krajową nr 8.

 

Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej

Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej powstawała w latach 2001 – 2003. Ma długość 8,5 km i omija miasto od zachodu i północy. Obwodnica zaczyna się na węźle Brok, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50, na skraju Puszczy Białej. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 60 powstał węzeł Różan, a na północy miasta, na połączeniu z drogą wojewódzką nr 627, węzeł Łomża. Obwodnica kończy się na wysokości miejscowości Podborze, na wpięciu w drogę krajową nr 8.

Obwodnica Zambrowa

Obwodnica Zambrowa w ciągu drogi ekspresowej S8 ma długość 11 km i omija miasto od zachodu i północy. Oddano ją do ruchu w 2012 roku. W ramach inwestycji powstał węzeł Zambrów Zachód – na połączeniu z drogą krajową nr 63 oraz Zambrów Wschód, ze zjazdem do miejscowości, zlokalizowany na połączeniu ze starą krajówką na wysokości miejscowości Wiśniewo.

S8 Jeżewo – Białystok

Odcinek drogi ekspresowej S8 od Jeżewa do Białegostoku ma długość 24,5 km. Został oddany do użytku we wrześniu 2012 roku, po 3 latach budowy. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z drogami dojazdowymi i drogą autobusową. Drogę poprowadzono po śladzie starej drogi krajowej nr 8. Wybudowano węzły drogowe: Jeżewo – ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 671, Rzędziany, Tykocin i Choroszcz – ze zjazdem na drogi lokalne. Droga kończy status drogi ekspresowej na wpięciu w drogę krajową nr 8 na wysokości miejscowości Łyski, tuż przed Białymstokiem. Tu docelowo powstanie skrzyżowanie drogi S8 z planowaną drogą ekspresową S19.

Droga ekspresowa S8 Jeżewo - Białystok. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S8 Jeżewo - Białystok. Zdjęcie: GDDKiA.

 

S8 granica województwa łódzkiego i mazowieckiego – Radziejowice

W wakacje 2013 roku zakończyła się budowa odcinka drogi S8 pomiędzy granicą województwa a Radziejowicami. Prace realizowało konsorcjum Lider konsorcjum - Mostostal Warszawa S.A.

Rozbudowana trasa o długości 11,35 km i przebiega  po śladzie starej drogi krajowej nr 8. Odcinek ten zaczyna się na granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, na wpięciu w istniejącą już drogę ekspresową S8, tuż za węzłem Huta zawadzka, gdzie S8 krzyżuje się z drogą krajową nr 70. Tuż za granicą, na wysokości miejscowości Adamowice zlokalizowano węzeł Mszczonów Południe. Dalej, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 wybudowano węzeł Mszczonów Północ. Odcinek kończy się za węzłem Radziejowice, z którego jest zjazd na drogę wojewódzką nr 579.

 

Droga ekspresowa S8 na odcinku granica województw - Radziejowice

 Odcinki drogi ekspresowej S8 w budowie:

S8 Marki – Radzymin czyli obwodnica Marek

Odcinek drogi ekspresowej S8 połączy Warszawę z gotową już drogą ekspresową w Radzyminie. Łącznie będzie miał długość ok. 15,4 km. Podzielono go na dwa zadania: Marki – Kobyłka (8,15 km) oraz Kobyłka – Radzymin Południe (7,24 km).

Obwodnica Marek: z wizytą na budowie S8 Marki - Radzymin

S8 - obwodnica Marek w budowie

 Fot. GDDKiA

Droga rozpoczyna się na istniejącym już węźle Marki, na połączeniu istniejącej już Obwodnicy Warszawy w ciągu S8, starej drogi krajowej nr 8 oraz drogi wojewódzkiej nr 629 i odbija na zachód i północny zachód. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 631 powstanie węzeł Zielonka. Wcześniej zaplanowano połączenie S8 i S17 na węźle Drewnica, ale ten powstanie w ramach budowy drogi S17. Kolejny węzeł Kobyłka powstanie na skrzyżowaniu z drogami lokalnymi umożliwiającymi zjazd do tej miejscowości. Na połączeniu z projektowaną w nowym przebiegu drogą wojewódzką nr 635 postanie węzeł Wołomin ze zjazdem do miejscowości. Budowany fragment drogi zakończy się w Radzyminie, na węźle Radzymin Południe. Tu zaplanowano najpierw połączenie z drogą wojewódzką nr 635 (Radzymin Południe I), a dalej z istniejącą już S8 – obwodnicą Radzymina (Radzymin Południe II). Umowę na realizację podpisano z końcem listopada 2014 roku. Trasa ma być gotowa po 32 miejscach co oznacza, że zostanie oddana do ruchu w lipcu 2017 roku.

 

Droga ekspresowa S8 Marki - Radzymin

 

S8 granica województwa mazowieckiego i podlaskiego – Zambrów

Droga ekspresowa S8 od granicy województw do Zambrowa będzie miała długość 14,9 km i jest już w trakcie realizacji. Umowę na budowę tego odcinka podpisano z końcem stycznia 2015 roku i planuje się oddanie do ruchu w 2017 roku. Zaplanowano tu budowę tylko jednego węzła, Szumowo, ze zjazdem na drogi lokalne. Nowa droga ekspresowa będzie przebiegała dokładnie śladem starej drogi krajowej nr 8.

Droga S8 Ostrów Mazowiecka - Zambrów

 

S8 Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo

Budowę drogi ekspresowej S8 od Zambrowa do Jeżewa podzielono na dwa odcinki. Pierwszy, odcinek od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina (z obejściem tej ostatniej miejscowości) ma długość 15,4 km. Umowa z włoską firmą „Astaldi” podpisana została 7 sierpnia 2014 r., plac budowy przekazano wykonawcy 5 września 2014 roku. Budowa wystartowała w połowie 2014 roku i jej zakończenie przewidziano na koniec roku 2016. 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wiśniewo-Mężenin dobiega końca

S8 Wiśniewo - Mężenin w budowie

Fot.: GDDKiA

Inwestycja obejmuje budowę dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdą stronę głównie po śladzie drogi krajowej nr 8 z ominięciem miejscowości Mężenin oraz budowę dwóch węzłów: Kołaki – ze zjazdem na drogi lokalne oraz Mężenin – ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 679.

Drugi odcinek, od Mężenina do Jeżewa, ma długość 14,2 km. Umowa na jego budowę została podpisana z końcem 2014 roku. Planuje się oddanie go do ruchu do końca III kwartału 2017 roku. Nowa droga ekspresowa przebiegać będzie w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 , z obejściem miejscowości Krzewo. Zaplanowano budowę dwóch węzłów za zjazdem na drogi lokalne: Sikory i Kobylin.

Droga ekspresowa S8 Zambrów - Jeżewo

 

S8 Radziejowice – Paszków (Wolica)

W 2016 roku rozpoczęto rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą woj. nr 721 w Wolicy. To w sumie 21,7 km odcinka drogi, która powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz rezerwą pod trzeci pas.

Rozbudowa drogi ekspresowej S8 Radziejowice - Paszków w galerii zdjęć

Rozbudowa drogi ekspresowej S8 Radziejowice - Paszków w galerii zdjęć

Fot.: GDDKiA

Odcinek S8 zaczyna się tuż za węzłem Radziejowice. Kolejne z zaplanowanych węzłów to połączenia z drogami lokalnymi: Żabia Wola, Siestrzeń i Młochów. Na wschód od Nadarzyna powstanie węzeł ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 720. Odcinek zakończy się przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 721 w Paszkowie.

 

Droga ekspresowa S8 Radziejowice - Wolica

 

Zadanie realizują dwaj wykonawcy. Na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km prace prowadzi Strabag, a na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6 km Intercor z Zawiercia. Planowany termin zakończenia prac na I odcinku to lipiec 2019 r. a dla II zadania to październik 2018 r.

 

S8 Wyszków – Ostrów Mazowiecka

Odcinek drogi S8 od Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej zaczyna się na Obwodnicy Wyszkowa i kończy na Obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Nowa droga ekspresowa S8 będzie przebiegała głównie śladem drogi krajowej nr 8, omijając jedynie miejscowości Ojcowizna, Trzcianka i Dybki. Kontrakt przewiduje budowę węzłów drogowych:

 • Trzcianka – zjazd na drogi lokalne,
 • Knurowiec – zjazd na drogi lokalne,
 • Poręba – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 694,
 • Dybki – zjazd na drogi lokalne,
 • Nagoszewo – zjazd na drogi lokalne.

Droga ekspresowa S8 Wyszków - Ostrów Mazowiecka

 

Jego realizację podzielono na etapy:

 • Odcinek od Wyszkowa do węzła „Poręba” (wraz z węzłem) dł. 12,99 km. Zostanie zbudowany w latach 2016 - 2018 przez firmę Skanska za 334,7 mln. zł. Umowa została podpisana w styczniu 2016 roku. Prace potrwają do lipca 2018 r.
 • Odcinek pomiędzy węzłem „Poręba”, a istniejącą obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej liczy 16 km. Wybuduje go konsorcjum firm - PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. Wartość kontraktu budowlanego to 404,46 mln zł. Prace potrwają do 2018 r.

Oba odcinki powstaną w technologi betonowej. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. 

 

S8 Ostrów Mazowiecka – granica województwa mazowieckiego i podlaskiego

Budowa fragmentu od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa podlaskiego będzie kosztować prawie 250 mln zł. Prace zrealizuje firma POLAQUA. Z nowej, 9,4 km drogi skorzystamy w III kwartale 2018 r. Odcinek ten będzie wykonany w technologii asfaltowej.

Droga ekspresowa będzie przebiegała śladem starej drogi krajowej nr 8. Zaplanowano tu dwa węzły drogowe, ze zjazdem na drogi lokalne: Podborze i Prosienica.

 

KOMENTARZE

Michal
2017-02-10 08:47
Drogi betonowe mają sporo plusów, ale po długiej jeździe po takiej nawierzchni i wjechaniu na odcinek asfaltowy czuję ulgę.
Ludwik
2015-04-10 20:48
Niestety polskie środowisko budowlane neguje powstawanie takich nawierzchni w Polsce bo ponoć w przetargach wygrywaja zagraniczne firmy z większym doświadczeniem, ale czy przez to myśmy ponosić nienczace sie koszty napraw nawierzchni asfaltowych?
Favvor
2015-04-10 16:50
Szkoda tylko, że wciąż powstaje tak mało dróg betonowych. Przecież po tej nawierzchni jeździ się dużo lepiej, niż po asfaltówce. Szczególnie w nocy, bo betonowe drogi są po prostu jaśniejsze i to naprawdę poprawia komfort prowadzenia. Owszem, betonowych nawierzchni jest więcej i więcej, ale moim skromnym zdaniem, wciąż zdecydowanie za mało.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: