• Facebook - conadrogach
Prawie 300 mln zł sprawi, że budowa obwodnicy Wałbrzycha stanie się faktem
Prawie 300 mln zł dofinansowania zasili budowę powstającej od blisko 20 lat obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35. Wcześniej miasto zawarło ważne porozumienie z GDDKiA co do zaangażowania w realizację inwestycji.

Są pieniądze na dokończenie budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. To jedna z najdłużej „realizowanych” inwestycji w kraju. Jej budowa rozpoczęła się około 20 lat temu ale dopiero teraz udało się wyprostować formalności i zapewnić pieniądze. Wałbrzych na budowę odcinka drogi krajowej nr 35 otrzyma z UE 296,8 mln zł.

Zachodnia obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną m.in. 3 wiadukty, kładka i przejście podziemne dla pieszych oraz 2 węzły drogowe: węzeł Żeromskiego i węzeł Reja. W projekcie znalazły się także budowa ekranów akustycznych, oświetlenia drogi, sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak sieci naziemne i podziemne.

Projektowana trasa mieć będzie 5,9 kilometra długości. Jej realizację zaplanowano do roku 2019. Szacowany koszt inwestycji to około 350 mln zł. Część obwodnicy powstanie w ramach przebudowy istniejących już ulic, (Wieniawskiego, Armii Krajowej) część będzie budowana całkowicie od podstaw. Powstaną dwa węzły drogowe - Żeromskiego i Reja - na przecięciu z ulicami o takich nazwach. Nowa obwodnica powinna być przejezdna najpóźniej w 2020 roku.

Mapa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35

Historia zachodniej obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35 siega ostatniej dekady minionego stulecia. Początkowo budowa zachodniej obwodnicy leżała w gestii ówczesnego województwa wałbrzyskiego, a inwestorem był skarb państwa. Jednak reforma administracyjna w 1999 roku i likwidacja województwa wałbrzyskiego sprawiła, że inwestycja została przekazana miastu Wałbrzych, będącego wówczas miastem na prawach powiatu grodzkiego. Inwestycja, ze względu na ograniczenia finansowe, była realizowana w znacznie wolniejszym tempie do 2003 roku. Wtedy to Wałbrzych traci status miasta grodzkiego, jest włączony do powiatu wałbrzyskiego i przestaje zarządzać drogą krajową nr 35 w granicach miasta. Tym samym inwestycja przeszła pod skrzydła GDDKiA i ponownie czeka na realizację. W 2013 roku ma miejsce ponowna zmiana prawna - Wałbrzych ponownie staje się miastem na prawach powiatu i ponownie zarządza DK35.

Nie bez znaczenia pozostał spór pomiędzy gminą Wałbrzych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o to, kto ma finansować budowę obwodnicy. Część planowanej obwodnicy ma biec bowiem przez tereny Wałbrzycha, gdzie to miasto będzie zarządcą drogi krajowej. Z kolei odcinki pozamiejskie będą podlegać Generalnej Dyrekcji. Realizacja inwestycji osobno przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na nieregularny przebieg granicy gminy Wałbrzych.

W 2015 roku zostało podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które wreszcie otworzyło drogę do realizacji projektu. Odcinek DK35 biegnący przez Szczawno Zdrój będzie budować GDDKiA, budowa odcinka wałbrzyskiego leży po stronie władz miasta. Co najważniejsze zapewnione są też pieniądze z Centrum Unijnych Programów Transportowych. Wałbrzych na budowę swojej obwodnicy otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 296,8 mln zł.

 

ZOBACZ PODOBNE

DK36: Będzie przebudowa w Ostrowie Wielkopolskim i nowe światła
DK36: Będzie przebudowa w Ostrowie Wielkopolskim i nowe światła
36 2017-02-17 | 14:38

Otwarto oferty cenowe na przebudowę drogi krajowej nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie ma być zrealizowane w około 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Olsztyn wybuduje nowe drogi do obwodnicy
Olsztyn wybuduje nowe drogi do obwodnicy
16 2017-02-16 | 13:15

Umowa na wykonanie połączenia miasta od strony ulicy Płoskiego z budowaną obwodnicą Olsztyna (w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16) już podpisana. Tymczasem jak zapowiada prezydent miasta, w...

W 2018 r. przebudowa DK25 Biały Bór – Sporysz. Będzie bezpieczniej
W 2018 r. przebudowa DK25 Biały Bór – Sporysz. Będzie bezpieczniej
25 2017-02-16 | 09:05

Ruszają prace przy aktualizacji projektu przebudowy drogi krajowej nr 25 Biały Bór – Sporysz w województwie pomorskim. Inwestycja jest prowadzona w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

DK7: W Szczepanowicach nowy most zastąpi stary
DK7: W Szczepanowicach nowy most zastąpi stary
7 2017-02-16 | 08:57

Ogłoszono przetarg na budowę nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 7 w Szczepanowicach na trasie pomiędzy Słomnikami i Miechowem (woj. małopolskie). Zainteresowane inwestycją firmy mogą składać dokum...

Wrocław: W tym roku przetarg na projektuj i buduj dla Alei Wielkiej Wyspy
Wrocław: W tym roku przetarg na projektuj i buduj dla Alei Wielkiej Wyspy
2017-02-14 | 17:21

Plany zakładają, że z początkiem 2021 r. będzie można już jeździć we Wrocławiu nowym 3,5-kilometrowym odcinkiem Alei Wielkiej Wyspy. Trasa połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza i będzie pełnić rolę...

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: