• Facebook - conadrogach
Raport z budowy autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice
Na pięćdziesięciu siedmiu kilometrach autostrady A1 Rząsawa - Pyrzowice trwa intensywna budowa. Zdjęcia: GDDKIA

Słoneczna pogoda sprzyja budowniczym autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Rząsawą. Na pięćdziesięciu siedmiu kilometrach autostrady A1 trwa intensywna budowa.

A1 Rząsawa - Blachownia

Na odcinku F od węzła „Rząsawa” (z węzłem) do węzła „Blachownia (z węzłem) w ramach robót drogowych trwa budowa objazdu drogi wojewódzkiej DW 483 i DW 491, wykonywana jest kanalizacja deszczowa, drogi technologiczne, roboty ziemnie, takie jak: nasypy i wykopy, odhumusowanie trasy głównej i łącznic „Węzła Lgota” i „Węzła Blachownia”.

Budowa autostrady A1 - prace drogowe i mostowe

Budowa autostrady A1. Zdjęcia: GDDKIA

W ramach robót mostowych wykonywane są:

 • roboty zbrojarskie na podporach wiaduktu autostradowego nr 352 oraz wiaduktu drogowego nr 354,
 • betonowanie wszystkich przyczółków, słupów, skrzydeł oraz ścianek zaplecznych przyczółków wiaduktu autostradowego nr 353,
 • deskowanie ław skrzydeł podpory nr 1 wiaduktu drogowego nr 355,
 • roboty betoniarskie ław skrzydeł podpory nr 1 wiaduktu autostradowego nr 357,
 • pogrążanie ścianek szczelnych mostu autostradowego nr 364,
 • roboty zbrojarskie na podporze B wiaduktu autostradowego nr 360 i na wiadukcie drogowym nr 361,
 • roboty betoniarskie fundamentu nr 2 na jezdni lewej na wiadukcie drogowym nr 362,
 • wzmacnianie podłoża kolumnami DSM wiaduktu autostradowego nr 363,
 • roboty przygotowawcze do wykonania obciążenia próbnego kolumn DSM wiaduktu autostradowego nr 365,
 • wymiana gruntu na mostu autostradowego nr 368,
 • wzmacnianie podłoża kolumnami CFA na podporze A wiaduktu autostradowego nr 370,
 • roboty zbrojarskie trzonu podpory A na jezdni lewej wiaduktu autostradowego nr 375.

Przy przepustach trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, wzmacnianie podłoża kolumnami DSM, demontaż deskowania, roboty betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, montaż igłofiltrów.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 2,27%, robót mostowych 2,34%, robót branżowych 7,20%.

 

A1 Blachownia - Zawodzie

Na odcinku G od węzeł „Blachownia ” (bez węzła) do węzeł „Zawodzie (z węzłem) wykonywane prace w zakresie robotów drogowych to: wymiana gruntu, stabilizacja podłoża,wykonywanie warstwy nasypu z piasku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykop rowów odwadniających oraz transport i składowanie piasku.

Budowa autostrady A1 - obwodnicy Częstochowy

Budowa autostrady A1 - obwodnicy Częstochowy. Zdjęcia: GDDKIA

Roboty mostowe obejmują:

 • montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów wiaduktu drogowego-377,
 • montaż zbrojenia korpusów przyczółków i słupów wiaduktu drogowego nr 377,
 • zasypki inżynierskie obiektów estakady autostradowej nr 377a i 377b,
 • montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju nośnego estakady autostradowej nr 377b,
 • montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka wiaduktu drogowego nr 378,
 • betonowanie korpusów przyczółków wiaduktu autostradowego nr 379,
 • montaż zbrojenia fundamentów wiaduktu autostradowego nr 381,
 • montaż zbrojenia fundamentów mostu autostradowego nr 382,
 • montażu zbrojenia i betonowania płyt dennych przepustów,
 • montażu prefabrykatów skrzynkowych dla przepustów,
 • montaż zbrojenia i betonowanie ścian czołowych przepustów,
 • montaż zbrojenia i betonowanie płyt zespalających przepustów.

 

W ramach robót branżowych trwa przebudowa sieci wodociągowej, elektrycznej WN, SN, NN oraz kanalizacji sanitarnej.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 13,81%, robót mostowych 32,01%, robót branżowych 8,43%.

 

A1 Woźniki - Zawodzie

Obecnie na odcinku H od węzła Woźniki do węzła Zawodzie wykonywane prace w zakresie robotów drogowych m.in: wypełnianie zaczynem cementowym pustek eksploatacyjnych po kopalni w ciągu głównym autostrady, wymiana gruntu na ciągu głównym autostrad, stabilizacja i wzmacnianie podłoża, budowa kolumn żwirowo-betonowych, wykonanie nasypu i wykopu ora wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

Budowa autostrady A1. Odcinek Woźniki - Zawodzie. Obwodnica Częstochowy

 Autostrada A1 w budowie. Zdjęcia: GDDKIA

Roboty mostowe obejmują:

 • betonowanie korpusu podpory 1, deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpory 1 na wiadukcie drogowym nr 383,
 • deskowanie i zbrojenie korpusu podpory 3 na wiadukcie drogowym nr 384,
 • deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpory 1, 2 strona lewa na przejściu zwierząt średnich nr 1,
 • deskowanie i zbrojenie korpusów podpory 1 i 3 na wiadukcie drogowym nr 388,
 • deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym nr 389,
 • zagłębianie ścianek szczelnych, wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty na wiadukcie drogowym nr 392,
 • zasypki fundamentów, przygotowywanie zbrojenia ciosów podłożyskowych na przejeździe gospodarczym nr 396,
 • zbrojenie fundamentu podpory 2 na wiadukcie autostradowym nr 398,
 • próbne obciążenia pali na moście autostradowym nr 393,
 • betonowanie fundamentów wlotu/wylotu, betonu podkładowego pod prefabrykaty, montażu prefabrykatów, betonowanie płyty zespalającej, wykonanie izolacji cienkich i grubych, zasypki na przepustach pod autostradą,

betonowania ścian wlotu/wylotu, izolacje cienkie i grube oraz zasypki na przepustach pod autostradą.

Jednocześnie przebudowywana jest sieć wodociągowa w gminach Poczesna i Konopiska oraz Woźniki.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 24,34 %, robót mostowych 13,93%, robót branżowych 11,06 %.

 

A1 Pyrzowice - Woźniki

Największe zaawansowanie robót jest na odcinku I od węzła Pyrzowice do węzła Woźniki. Dla robót drogowych wynosi 61,41%, dla robót mostowych 32,15%, zaś dla robót branżowych 18,93%.

Autostrada A1 Częstochowa - Pyrzowice

Autostrada A1 Częstochowa - Pyrzowice. Zdjęcia: GDDKIA

Obecnie wykonywane prace w zakresie robotów drogowych to: wykonywanie nasypu, wykonywanie górnej warstwy nasypu, odhumusowanie, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z chudego betonu, wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Katowice w Pyrzowicach, wykonywanie głębokiej i płytkiej wymiany gruntu, wzmacnianie, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wykonywanie warstwy mrozoochronnej.

 

Roboty mostowe obejmują:

 • montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, montaż łożysk wiaduktu drogowego nr 405, wykonywanie izolacji lekkich,
 • zbrojenie i betonowanie korpusów, skrzydeł i słupów na estakadzie nr 403, przygotowanie szalunków ustroju nośnego, wykonywanie izolacji lekkich,
 • zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie słupów mostu autostradowego nr 407,
 • zbrojenie korpusu i skrzydeł wiaduktu autostradowego nr 408,
 • zbrojenie i betonowanie fundamentów wiaduktu drogowego nr 414,
 • prace na przejściu dla zwierzyny średniej nr 9 i 10, przejściu dla zwierzyny dużej nr 3 i 4, przejściu dla zwierzyny małej nr 13, 16,
 • prace na przepustach pod autostradą nr 16, 17, 21, 24, 28, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
 • wykonywanie pali jet-grounting na małym moście nr 16.

Autostrada A1 w budowie - woj. śląskie

Zdjęcia: GDDKIA

Budowa autostrady A1 Rząsawa - Pyrzowice

Przypomnijmy, umowy z wykonawcami autostrady A1 z Rząsawy do Pyrzowic (obwodnica Częstochowy) o długości 57 km były podpisywane od sierpnia 2015 roku do marca 2016 r. Całość zadania podzielono na 4 odcinki:

 • Projekt i budowa A1 na odcinku F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem). Długość odcinka ok. 20,3 km. Umowę na projekt i budowę podpisano w październiku 2015 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Salini i Todini, które za prace otrzyma prawie 703,3 mln zł. Na wywiązanie się z umowy będzie miało 33 miesiące bez okresu zimowego dla prac budowlanych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 • Projekt i budowa autostrady A1 na odcinku G od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem). Długość odcinka 4,7 km. Pod koniec sierpnia 2015r. została podpisana umowa o wartości ponad 219 mln zł z konsorcjum firm BERGER Bau. Umowa przewiduje, że 4,7 km autostrady A1 z nawierzchni betonowej zostanie zaprojektowane i wybudowane w 33 miesiące do daty podpisania umowy (bez wliczania okresów zimowych do prac budowlanych).

 • Budowa autostrady A1 na odcinku H od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki (z węzłem). Długość odcinka 16,7 km. Umowę podpisaną 4 marca 2016 r. zrealizuje konsorcjum STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. oraz STRABAG Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową z nowego odcinka autostrady A1 kierowcy będą mogli korzystać w drugiej połowie 2019 roku bo na realizację całości inwestycji konsorcjum będzie miało 30 miesięcy, nie wliczając okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji opiewa na kwotę 574 mln zł brutto.

 • Budowa autostrady A1 na odcinku, odcinek I od węzła Woźniki (bez węzła) do węzła Pyrzowice (bez węzła). Długość odcinka ok. 15,2 km. Wykonawcą jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz STRABAG Sp. z o.o. Kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka autostrady A1 podpisano pod koniec sierpnia 2015 r. Na realizację całości inwestycji wykonawca będzie miał 30 miesięcy, nie wliczając okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Oznacza to, że z nowy odcinek ma być gotowy pod koniec 2018 roku. Koszt inwestycji to 609,50 mln zł brutto.

Autostrada A1, zwana także Bursztynową, jest jedyną autostradą w Polsce biegnącą z północy na południe. Docelowo ma mieć prawie 570 kilometrów długości i połączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa z Czechami. Jako ostatni będzie realizowany odcinek A1 Tuszyn - Częstochowa, który obecnie funkcjonuje jako DK1 (gierkówka).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: