• Facebook - conadrogach
Obwodnica Barlinka
Obwodnica Barlinka to 2,5 km odcinek DW151.

Obwodnica Barlinka (woj. zachodniopomorskie) pobiegnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Obejście będzie przebiegało od ul. Pełczyckiej do 31 Stycznia.

Zgodnie z planami budowa obwodnicy Barlinka ma ruszyć w 2017 r. Koszt budowy około 2,5 km trasy szacowany jest na 30 mln zł.

Obwodnica ma wyprowadzić ruch ciężarówek z centrum miasta i zwiększyć komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców.Trasa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w większości będzie przebiegać po trasie zlikwidowanej linii kolejowej w Barlinku. Na wlotach wybudowane zostaną skrzyżowania skanalizowane, a w jej ciągu ronda. Przebudowane zostaną także wiadukty i przepust. Pojawi się kładka dla pieszych. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zbudowane zostaną na wyznaczonych odcinkach ekrany przeciwhałasowe, będzie obowiązywało ograniczenie prędkości oraz zastosowane zostaną nasadzenia zieleni ochronnej.

Obwodnica Barlinka ma być gotowa do 2020 r.

OBWODNICA BARLINKA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Obwodnica Barlinka - mapa przebiegu nowego odcinka DW151

Obwodnica Barlinka - mapa przebiegu nowego odcinka DW151

151 2017-10-12 | 13:08

Obwodnica Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 pobiegnie po zachodnio-północnej stronie miasta (mapa z lokalizacją nowej drogi). Nowa trasa uwolni miasto od uciążliwego ruchu, który przechodzi o...

Obwodnica Barlinka w rękach wykonawcy

Obwodnica Barlinka w rękach wykonawcy

151 2017-10-12 | 13:03

Barlinek (województwo zachodniopomorskie) będzie miał obwodnicę. Pobiegnie ona po zachodnio-północnej stronie miasta i wyprowadzi ruch z biegnących obecnie przez centrum dróg wojewódzkich nr 151 i 156...

Obwodnica Barlinka – nowy przebieg DW151

Obwodnica Barlinka – nowy przebieg DW151

151 2017-05-08 | 10:35

Zachodniopomorscy drogowcy ogłosili przetarg na budowę obwodnicy Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Projekt ma przede wszystkim poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulic...

Porozumienie na rzecz obwodnicy Barlinka w ciągu DW151

Porozumienie na rzecz obwodnicy Barlinka w ciągu DW151

151 2016-11-23 | 11:08

Województwo zachodniopomorskie i gmina Barlinek łączą siły w celu przyśpieszenia budowy obwodnicy Barlinka. Szacowany koszt tej niezwykle ważnej dla mieszkańców powiatu myśliborskiego inwestycji to pr...