Trasa Świętokrzyska w Warszawie
Trwa budowa Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie. Droga połączy we wrześniu 2017 r. ulicę Zabraniecką i Kijowską. Zdjęcia: ZMID Warszawa

Trasa Świętokrzyska w Warszawie wybudowana zostanie na terenie dzielnicy Praga Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewni połączenie z dzielnicą Targówek. Długość połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zabraniecką wyniesie nieco ponad 3 km. Trasa ułatwi dojazd mieszkańcom rejonu Szmulowizny oraz Targówka do centrum miasta.

Inwestycja zakłada budowę Trasy Świętokrzyskiej jako drogi klasy Z (droga zbiorcza) o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3-3,5 m każdy, z pasem rozdzielającym pomiędzy jezdniami o szerokości 5 m. Na skrzyżowaniach wykonane zostaną dodatkowe pasy do skrętu. Wzdłuż jezdni, po obu stronach poprowadzone zostaną chodniki oraz drogi rowerowe.

Realizację Trasy Świętokrzyskiej podzielono na etapy.

 • Od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego. Budowa zakończyła się w 2014 r.

 • Od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej

18.11.2013 r. podpisana została umowa z firmą Mosty Katowice sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch odcinków: od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej i od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia.

Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej mija w 2016 r.

Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, budowę skrzyżowania z ul. Targową, budowę dwujezdniowej ulicy w nowym śladzie o parametrach drogi klasy Z, budowę: ścieżek rowerowych, chodników, ekranów akustycznych, przystanków komunikacji zbiorowej, przebudowę istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu, rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną drogą.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2016 r. Planowany czas realizacji ok. 6 miesięcy.

 • Od ul. Targowej do al. Tysiąclecia

Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest na 15.07.2016 r. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy do geometrii ulicy projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej ZMID.

 •  Od al. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 r.

W wyniku zmian dokumentacji projektowej dla tej części Trasy Świętokrzyskiej zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej zlikwidowano rezerwę pod trasę tramwajową znajdującą się pomiędzy jezdniami Trasy Świętokrzyskiej i przeniesiono ją w ul. Objazdową i ul. Kawęczyńską,
 2. zlikwidowano skrzyżowanie z ul. Podlaską, zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Objazdową,
 3. by ograniczyć liczbę wycinanych drzew w Parku Michałowskim, zwężono pas dzielący pomiędzy jezdniami na odcinku od ul. Podlaskiej do ul. Kawęczyńskiej, przesunięto jezdnię w kierunku nasypu kolejowego, przeniesiono kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne z terenu parku w pas dzielący,
 4. zamiast dwóch dłuższych tuneli pod torami kolejowymi zaprojektowano trzy krótsze (dwa będą budowane metodą nasuwania, jeden - tradycyjną),
 5. zlikwidowano przebieg ul. Boruty w poziomie +1 i zaprojektowano połączenie jej z Trasą Świętokrzyską,
 6. by zapewnić lepszą widoczność uczestnikom ruchu, zmniejszono spadki torowiska tramwajowego na wjeździe z ul. Kawęczyńskiej w Trasę Świętokrzyską,
 7. z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków na budowę na działce wpisanej do rejestru zabytków przy ul. Siarczanej 6, po wschodniej stronie ul. Zabranieckiej zrezygnowano ze ścieżki rowerowej.

TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA W WARSZAWIE - WSZYSTKIE INFORMACJE

Warszawa: Zmiany w ruchu drogowym w Wilanowie, Ursusie, Rembertowie i na Targówku

Warszawa: Zmiany w ruchu drogowym w Wilanowie, Ursusie, Rembertowie i na Targówku

2017-10-12 | 10:03

Na najbliższy weekend warszawscy drogowcy przygotowali kilka zmian w ruchu drogowym spowodowanych remontami i inwestycjami – w Wilanowie, Ursusie, Rembertowie i na Targówku.

Trasa Świętokrzyska w Warszawie – umowa na kolejny odcinek

Trasa Świętokrzyska w Warszawie – umowa na kolejny odcinek

637 719 2017-04-05 | 14:02

Podpisana została umowa na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie. Cała nowobudowana trasa będzie liczyć ponad 3 kilometry i połączy Pragę Północ z Targówkiem.

DW637: Kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie objęty przetargiem

DW637: Kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie objęty przetargiem

637 2016-11-16 | 11:04

W Warszawie ogłoszony został przetarg na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Trasa licząca w sumie 3 km biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 i docel...

Warszawa: Tunel Trasy Świętokrzyskiej na swoim miejscu

Warszawa: Tunel Trasy Świętokrzyskiej na swoim miejscu

719 2016-09-13 | 09:38

Tunel Trasy Świętokrzyskiej wjechał na swoje miejsce w nasypie kolejowym. Teraz drogowcy muszą odbudować fragment nasypu i torów kolejowych. Zakończenie budowy tego ważnego dla Warszawy odcinka trasy ...

Warszawa: Trasa Świętokrzyska w budowie

Warszawa: Trasa Świętokrzyska w budowie

719 2016-04-19 | 11:43

Trwa budowa Trasy Świętokrzyskiej (w ciągu DW719) w Warszawie. Droga połączy we wrześniu 2017 r. ulicę Zabraniecką i Kijowską i docelowo Pragę z Targówkiem. Prace są realizowane na całym odcinku przy...

Powiązane z "Trasa Świętokrzyska w Warszawie":

Warszawa (woj. mazowieckie) mazowieckie
A2 Warszawa - Terespol obwodnica Warszawy S17 Lublin - Warszawa S2 Puławska Lubelska S7 Gdańsk - Warszawa S7 Warszawa - Kraków S8 Warszawa - Białystok obwodnica Garwolina obwodnica Góry Kalwarii obwodnica Iłży obwodnica Kołbieli obwodnica Łochowa obwodnica Marek obwodnica Mińska Mazowieckiego obwodnica Płocka obwodnica Pułtuska obwodnica Radomia Obwodnica Stawisk S12 Piotrków Trybunalski - Radom S12 Radom - Puławy

POPULARNE W CONADROGACH.PL