DK94 tzw. obwodnica Łańcuta będzie rozbudowana
Wybrano wykonawcę rozbudowy odcinka DK94 tzw. obwodnicy Łańcuta. Prace zrealizuje najprawdopodobniej Budimex. Zdjęcia: GDDKIA

Lada dzień drogowcy podpiszą umowę na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta.

Obwodnica Łańcuta w ciągu DK94objęta rozbudową liczy 5,8 km długości. Wykonawcą inwestycji w trybie „optymalizuj-projektuj-buduj” będzie Budimex, który zaoferował zrealizowanie zadania za 115 847 768,51 zł w terminie 34 miesięcy. - Podpisanie umowy będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zaznaczają wykonawcy.

 

Mapa - obwodnica Łańcuta w ciągu DK94

Mapa - obwodnica Łańcuta w ciągu DK94. Źródło: GDDKIA

 

Wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako dwupasowego (po jednym pasie w każdym kierunku), z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy, a także budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DW877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, DP 1520 R.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: