CZERWONA WIEŚ - MAPA SAMOCHODOWA

CZERWONA WIEŚ - LISTA DRÓG

Poniżej prezentujemy listę głównych dróg w miejscowości Czerwona Wieś. To najważniejsze drogi w okolicy. Kolorem czerwonym oznakowane zostały główne drogi czyli autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe. To najważniejsze drogi nie tylko w miejscowości Czerwona Wieś, ale i całym kraju. Wszystkie są pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autostrady mają w oznaczeniu literę A, drogi ekspresowe literę S. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu. Kolorem żółtym zaś oznaczono drogi wojewódzkie – drogami tymi zarządza dane województwo. Każda droga została szczegółowo opisana – na mapie samochodowej zaznaczono dokładny przebieg drogi, przedstawiono wszystkie miejscowości, przez jakie dana droga przebiega wraz z połączeniami z innymi drogami w każdej kolejno mijanej miejscowości.

432

Droga wojewódzka 432

Leszno - Krzywiń - Śrem - Środa Wielkopolska - Września

ZOBACZ PODOBNE