• Facebook - conadrogach
Ośmiu chętnych do projektowania obwodnicy Kołbieli
Projektanci złożyli oferty na zaprojektowanie obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50. Termin podpisania umowy szacowany jest na początek 2017 roku, przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu. Mapa: GDDKiA

8 wykonawców złożyło oferty na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50”.

- Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie zostało złożonych 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pozytywną weryfikację przeszło 9 z nich i ci wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najniższą cenę tj. 1 876 057,50 zaoferował wykonawca TRAKT Sp. z o.o., Sp.k., natomiast najwyższą cenę tj. 5 596 500,00 ma oferta złożona przez „CONSEKO – SAFEGE” S.A.

Zadaniem projektanta będzie analiza wielokryterialna wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy Kołbieli oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Termin wykonania dokumentacji został określony na 29 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jeśli nie będzie odwołań to umowa z wykonawcą zostanie podpisana początku 2017 roku.

Obwodnica Kołbieli o długości ok. 11,6 km zaprojektowana zostanie w ciągu drogi krajowej nr 50 na parametrach drogi klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Swój początek rozpocznie w rejonie miejscowości Człekówka a zakończy w rejonie w m. Rudzienko. Będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: