• Facebook - conadrogach
Projektuj i buduj dla drogi S61 Łomża - Szczuczyn
Droga ekspresowa S61 w ciągu obwodnicy Szczuczyna. Zdjęcia: GDDKiA

Wystartował przetarg nieograniczony na projekt i budowę pierwszych 34,5 km drogi ekspresowej S61 na ziemi łomżyńskiej (woj. podlaskie). Będzie on przeprowadzony według nowej formuły - po raz pierwszy przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych.

Przetarg obejmuje dwa odcinki drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km.) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). W ramach zadania powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego w przyszłości będzie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Z kolei przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna jest już w toku.

S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Nowa droga będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S61 Ostrów - Szczuczyn

Podstawowe dane techniczne obu odcinków drogi S61:

  • Przekrój drogi - 2 x 2
  • Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
  • Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
  • Szerokość pasa dzielącego – 5 m
  • Nawierzchnia – beton cementowy
  • Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 pkt i kryteria pozacenowe - 40 pkt.:

  • kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni),
  • kryterium organizacyjne (personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu),
  • kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego).

Ponadto GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez wliczania do czasu robót budowlanych okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca. Z kolei minimalny termin realizacji zadania wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 roku. Roboty potrwają do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa na odcinku Kolno – Szczuczyn będzie realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i uzyskanie od wojewody decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

S61 jako część międzynarodowej trasy Via Baltica

Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

W lutym 2016 r. skierowano do realizacji odcinek Szczuczyn – granica państwa (z wyłączeniem odcinka obejmującego obwodnicę Augustowa i Suwałk). Cały ten odcinek uzyskał dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF).

ZOBACZ PODOBNE

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi S11- zdjęcia lotnicze marzec 2017 r. 12
Obwodnica Jarocina w ciągu drogi S11- zdjęcia lotnicze marzec 2017 r.
S11 2017-03-24 | 14:43

Prace na budowie obwodnicy Jarocina zbliżają się do końca. Obwodnica jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S11 z Kołobrzegu przez Poznań do Bytomia. Składa się z dwóch części: obwo...

S3 Legnica – Bolków z obwodnicą Jawora w budowie 11
S3 Legnica – Bolków z obwodnicą Jawora w budowie
S3 2017-03-23 | 14:03

Rozkręca się budowa drogi ekspresowej S3 z Legnicy do Bolkowa. Odcinek zwany południowym liczy około 36 km i będzie pełnił rolę obwodnicy Jawora. Jego budowę podzielono na dwa zadania Legnica - Jawor ...

Budowa S8: Zagrożony termin oddania obwodnicy Marek
Budowa S8: Zagrożony termin oddania obwodnicy Marek
S8 2017-03-23 | 13:38

Budowa obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S8 może się przedłużyć – poinformowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa. Przyczyną jest wolne tempo prac prowadzonych przez włoską firmę Sali...

Na te drogi czekamy! Sprawdzamy jakie ekspresówki i obwodnice będą oddane w 2017 r. 17
Na te drogi czekamy! Sprawdzamy jakie ekspresówki i obwodnice będą oddane w 2017 r.
S11 S19 S3 S51 S7 S8 74 2017-03-21 | 14:26

W 2017 roku planowane jest oddanie do ruchu ponad 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilku obwodnic. Pierwsze otwarcia zaplanowane są już na kwiecień.

GDDKIA: 1300 km dróg w realizacji, 700 km w przetargu
GDDKIA: 1300 km dróg w realizacji, 700 km w przetargu
A1 S17 S3 S5 S7 S8 2017-03-21 | 13:46

Obecnie prace projektowe i budowlane toczą się na ponad 1300 km odcinków nowych dróg w Polsce. Na zadania o długości ponad 700 km prowadzone są postępowania na wybór wykonawców.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: