1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Rybnik - mapa samochodowa

RYBNIK - MAPA SAMOCHODOWA

RYBNIK - NA MAPIE

Rybnik

Rybnik - miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Rybnik był częścią województwa katowickiego). Leży na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudną, w centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego, na południe od GOP-u. Jest siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Na 148 km kw. powierzchni miasta zamieszkuje 141 tys. ludzi, co daje 14. miejsce na liście największych miast Polski wg powierzchni i 25. miejsce na liście największych miast Polski wg ludności (a 9. w województwie śląskim). Drogami o dużym znaczeniu dla Rybnika są: autostrada A1, droga krajowa nr 78 i drogi wojewódzkie nr 920, 925, 929, i 935.
Rybnik

Jak wskazuje nawa miasta, rejon Rybnika był najsilniejszym ośrodkiem gospodarki rybnej na Śląsku już od X w. Do dziś jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta stanowi Jezioro Rybnickie, przy którym znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz kilka klubów żeglarskich. Inna atrakcja miasta to zabytkowa kopalnia Ignacy z wieżą widokową. Rybnik to także wspaniałe zabytki. Najstarsze z nich to kościoły: akademicki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pochodzący z połowy XV w. oraz drewniany kościół św. Katarzyny z 1534 r. w dzielnicy Wielopole. Inne najważniejsze zabytki miasta to: bazylika św. Antoniego, zbudowana w latach 1903-1906; budynek dawnego Starostwa w Rybniku z 1887 r.; klasycystyczny dawny ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 r., obecnie mieszczący muzeum miejskie oraz Urząd Stanu Cywilnego; kościół ewangelicko-augsburski zbudowany w 1791 r.; zamek piastowski, wzniesiony na początku XIII w., całkowicie przebudowany w XVIII w.; kościół pw. MB Bolesnej z lat 1798-1801.

Drogi w Rybniku

Wschodnią częścią miasta (na granicy z Żorami) biegnie najważniejsza dla Rybnika trasa – autostrada A1 (zwana Autostradą Bursztynową), łącząca Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą polsko-czeską. Autostrada odciąża drogi przechodzące przez miasto (głównie biegnącą na osi północ-południe drogę krajową nr 78), zdejmując z nich w znacznym stopniu ciężar tranzytu. Odcinek autostrady przebiegający przez Rybnik jest bezpłatny. Autostrada A1 docelowo ma mieć prawie 570 kilometrów długości.

Druga droga Rybnika to wspomniana już droga krajowa nr 78. To droga biegnąca w przybliżeniu wzdłuż linii wschód-zachód, jednak przez Rybnik biegnie południkowo, równolegle do autostrady A1, omijając ścisłe centrum miasta od zachodu. DK78 wjeżdża do Rybnika od południowego-zachodu ul. Wodzisławską. Na Rondzie Wodzisławskim trzecim zjazdem kieruje się w ul. W. Reymonta i dociera do ul. Jana Kotucza. Po 2 km, na Rondzie Gliwickim 78-ka trzecim zjazdem kieruje się na północ, w ul. Gliwicką i opuszcza miasto, kierując się właśnie do Gliwic. Jest to droga o długości ok. 230 km, łącząca województwa śląskie (Chałupki na granicy z Czechami) i świętokrzyskie (Chmielnik). Biegnie m.in. przez Wodzisław Śląski, Gliwice, Szczekociny i Jędrzejów.

Na terenie Rybnika funkcjonują dwie drogi, odciążające centrum, jednak nie do końca można nazwać je obwodnicami. Funkcjonują jako Obwiednia Północna i Obwiednia Południowa. Obie mają za zadanie przede wszystkim zdjęcie ruchu z drogi krajowej nr 78 (obie przecinają krajówkę na przeciwległych krańcach miasta) i rozprowadzenie go na wschód i zachód Rybnika.

Przez miasto przebiegają także cztery drogi wojewódzkie, z czego trzy DW920, DW925 i DW929 zaczynają bieg w mieście a DW935 biegnie przez Rybnik tranzytem.

DW920 – startuje na skrzyżowaniu Kotucza i Rudzkiej na północnym-zachodzie Rybnika, odbijając od krajowej 78-ki na północ. Droga biegnie ul. Rudzką i po 13 km od startu dociera do Rud.

DW925 – droga o długości ok. 45 km, łącząca Rybnik i Bytom. Biegnie przez Stanowice, Orzesze, Mikołów i Rudę Śląską. 925-ka zaczyna bieg na wschodzie Rybnika, na skrzyżowaniu Mikołowskiej i Wyzwolenia, odbijając na północny-wschód od wojewódzkiej 935-ki. Opuściwszy Rybnik ul. Mikołowską, przecinając autostradę A1.

DW929 – zaczyna bieg na wschodzie Rybnika, odbijając na skrzyżowaniu Żorskiej i Prostej od wojewódzkiej 935-ki. Z ul. Prostej droga przechodzi w Świerklańską i skręca w Chwałowicką. Minąwszy dzielnicę Chwałowice, droga opuszcza Rybnik i, kierując się na południe dociera do Świerklan, gdzie kończy swój bieg po 10 km.

DW935 – istotna dla regionu droga o długości ok. 63 km, łącząca Racibórz i Pszczynę. Biegnie przez Rydułtowy, Żory i Suszec. Droga przecina Rybnik z zachodu na wschód, przez chwilę wiodąc wspólnie z krajową 78-ką. 935-ka wpada do miasta od zachodu ul. Raciborską i od razu wpada w 78-kę. Wspólnie omijają centrum miasta od zachodu. Na Rondzie Gliwickim drogi rozstają się – 78-ką skręca w lewo a 935-ka kontynuuje okrążanie centrum Rybnika. Po dotarciu do skrzyżowania z Żorską 935-ka skręca w nią w lewo i opuszcza Rybnik.

RYBNIK - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Rybnik. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Rybnik. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
RYBNIK - aktualna mapa dróg

RYBNIK - GŁÓWNE DROGI I ULICE

RYBNIK - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Rybnik

RYBNIK - JAK DOJADĘ

RYBNIK - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL