WĘGRY - MAPA GOOGLE

odcinki gotowe
odcinki w budowie
odcinki planowane
zobacz aktywną mapę

WĘGRY - DROGI, AUTOSTRADY, OPŁATY, WINIETY

MAPA SAMOCHODOWA WĘGIER – AUTOSTRADY, OPŁATY

Mapa samochodowa autostrad i dróg szybkiego ruchu na Węgrzech to obwodnica Budapesztu od której promieniście w różnych kierunkach odchodzą trasy szybkiego ruchu prowadzące do przejść granicznych z sąsiadującymi państwami. Za przejazd tymi drogami musimy zapłacić tzn. wykupić winietę.

Mapa samochodowa Węgier – autostrady, opłaty
Autostrada M6 na Węgrzech. Źródło: m6-duna.hu

Autostrady na Węgrzech - długość, połączenia, w budowie..

Sieć autostrad i dróg ekspresowych na Węgrzech jest dobrze rozwinięta. Mapa pokazuje, że siatka połączeń pozwala bez problemu przejechać w kierunku północ-południe czy wschód – zachód. Trasy te oznaczane są literą M i cyfrą np. M0 (to obwodnica Budapesztu). Jedne z najdłuższych autostrad (ponad 100 km) to te oznaczone numerami: M1, M3, M5, M6, M7.

Docelowo planowana jest budowa dróg ekspresowych i autostrad tak, aby stworzyć równomierną siatkę połączeń w całym kraju oraz rozbudować już istniejące o dodatkowe pasy ruchu, w miejscach gdzie jest to konieczne. W planach jest budowa ponad 200 km autostrady prowadzącej oczywiście od obwodnicy Budapesztu do granicy z Rumunią.

Opłaty drogowe na Węgrzech - winiety dla osobowych

Przejazd autostradami i drogami pierwszej kategorii jest płatny. Sieć płatnych odcinków obejmuje około 1300 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Systemem opłat drogowych w postaci e-winiety objęte są motocykle, samochody osobowe i ich przyczepy, a także pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t, kampery oraz autobusy i ich przyczepy.

E-winiety na Węgrzech kupujemy online lub w wyznaczonych punktach np. przy granicy, na stacjach benzynowych. Dowodem wniesionej opłaty jest pokwitowanie zakupu.

Sieć dróg szybkiego ruchu na Węgrzech - kolorem czerwonym oznaczono drogi, na których wymagana jest winieta. Źródło: toll-charge.hu.

Winiety na Węgrzech - płatne odcinki dróg

Ile kosztują winiety na Węgrzech?

Na Węgrzech dla motocykli i aut osobowych w zależności od długości pobytu obowiązują cztery rodzaje winiet:

 • 10 dniowa - kosztuje 2975 Ft (około 40 zł)

 • miesięczna 4780 Ft (około 65 zł)

 • roczna krajowa - (e-winieta ważna jest od dnia zakupu do 31 stycznia kolejnego roku) - 42980 F (około 585 zł)

 • roczna lokalna (wojewódzka) – uprawnia do przejazdu autostradami i drogami szybkiego ruchu tylko w jednym komitacie (województwie) - 5000 Ft

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2018 roku system dróg płatnych został rozszerzony o odcinek autostrady M35 (39+700 km oraz 48+562 km) i drogi szybkiego ruchu M85 (26+800 km oraz 31+390 km).

Uwaga! Służby drogowe na Węgrzech zalecają, aby paragon kontrolny lub komunikat potwierdzający otrzymany po zakupie zachować przez okres 2 lat licząc od ostatniego dnia ważności zakupionej e-winiety!

Które autostrady i ekspresówki na Węgrzech bezpłatne?

Niektórymi odcinkami autostrad i dróg szybkiego ruchu możemy jeździć bez ponoszenia opłat. Poniżej prezentujemy bezpłatne odcinki dróg szybkiego ruchu na Węgrzech:

 • Odcinki drogi ekspresowej M0: odcinek między drogą krajową nr 1 i autostradą M5, odcinek pomiędzy drogą ekspresową M4 (oznaczenie drogi ekspresowej 4) oraz autostradą M3, most Megyeri (odcinek między drogami krajowymi nr 2 i nr 11),
 • Autostrada M31,

 • Obwodnica południowo-zachodnia Peczu na odcinku autostrady M60 między drogami nr 58 i 5826,

 • Autostrada M8,

 • Droga ekspresowa M9 na odcinku między drogami krajowymi nr 6 i 51,

 • Droga ekspresowa M9 (znak drogi krajowej 61) na odcinku obwodnicy Kaposvár,

 • Droga ekspresowa M4 (oznaczenie jako droga krajowa 4) na odcinku od Vecsés do drogi prowadzącej do Międzynarodowego Lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie.

Oto szczegółowa mapa autostrad i dróg ekspresowych w okolicy Budapesztu. Kolorem zielonym oznaczono odcinki, na których winieta nie jest wymagana. Źródło: toll-charge.hu

Winiety na Węgrzech - okolice Budapesztu

Dla aut ciężarowych obowiązuje na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD). Objęta jest nim sieć dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości ponad 6513 km. Opłatę drogową można uiścić: za pomocą urządzenia pokładowego (z pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech) lub przez wykupiony z góry "bilet" na określoną trasę. Opłatę można uiścić także internetowo.

Co jeszcze musi wiedzieć kierowca wybierający się na Węgry, za co mandat?

Na węgierskich drogach obowiązuje ruch prawostronny. Węgry są w strefie Schengen, więc od kierującego pojazdem wymaga się takich samych dokumentów co w Polsce. Należy jednak pamiętać, że gdy pojazd nie należy do nas musimy mieć upoważnienie do kierowania pojazdem od właściciela auta.

Dopuszczalna prędkość jazdy na drogach na Węgrzech:

 • 50 km/h w terenie zabudowanym

 • 90 km/h dla samochodów osobowych i 70 km/h pojazdów powyżej 3,5 t oraz z przyczepą w poza terenem zabudowanym

 • 110 km/h na drogach ekspresowych dla osobówek i samochodów do 3,5 t. Dla pojazdów powyżej 3,5 t maksymalna prędkość to 70 km/h.

 • 130 km/h na autostradach dla samochodów osobowych, dla pozostałych obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Należy pamiętać, że na węgierskich drogach obowiązkowe jest:

 • zapięcie pasów bezpieczeństwa z przodu jak i dla pasażerów z tyłu posiadanie

 • światła mijania lub dzienne w terenie niezabudowanym są obowiązkowe, ale nie są obowiązkowe w dzień przy dobrej widoczności w terenie zabudowanym

 • zerowy limit alkoholu u kierowcy

 • rozmowa kierowcy przez telefon dopuszczalna jest tylko przy użyciu zestawu głośnomówiącego

 • w wyposażeniu samochodu obowiązkowe jest posiadanie apteczki samochodowej, trójkąta ostrzegawczego, wskazane ale nieobowiązkowe jest posiadanie gaśnicy, linki holowniczej i kamizelek odblaskowych

Węgierskie służby celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują pojazdy, ich stan techniczny oraz posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, numerów podwozia, silnika itp. nakładane są bardzo wysokie mandaty.

Podczas kontroli drogowej możliwe jest nałożenie kary w wysokości od 10.000 do 300.000 HUF m.in. za niezapięcie pasów bezpieczeństwa, jazdę z nadmierną prędkością, przejazd na czerwonym świetle czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu (tzw. zero tolerancji). Dotyczy to zarówno samochodów zarejestrowanych na Węgrzech, jak i zagranicą.

Na Węgrzech policjant nie może przyjąć gotówki. W celu uregulowania kary wydawany jest drukowany czek m.in. zawierający dane dot. przelewu/wpłaty z informacjami, za co nałożona została kara. Do czasu opłacenia kary pieniężnej organ kontrolujący może - bez wydania oddzielnej decyzji - zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, również sam pojazd.

Obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki o maksymalnym ciężarze całkowitym powyżej 7,5 t na autostradach i drogach głównych o dwóch pasach ruchu pomiędzy godziną 6 rano a 22 wieczorem. Zakazy są oznakowane. Ciężarówki takie muszą zachować odległość, która pozwoli na bezpieczne zmieszczenie się podobnej ciężarówki z przyczepą.

W odniesieniu do pojazdów o maksymalnym ciężarze całkowitym powyżej 7,5 t obowiązuje także ograniczenie poruszania się w weekendy, święta i dni wolne od pracy.

W węgierskich miastach obowiązują strefy płatnego parkowania

W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są wysokie i rozmiar kary wzrasta im dłuższy okres upłynął od niewpłacenia. Ogólnie podaje się informację, że w dni wolne od pracy/święta parkowanie jest bezpłatne. W Budapeszcie występują jednak liczne wyjątki: parkingi prywatne, parkingi płatne non - stop, niezależnie od dni świątecznych, parkingi w atrakcyjnych turystycznie okolicach.

Numery alarmowe:

112 to jeden numer alarmowy na Węgrzech jest on wielojęzyczny i obejmuje pogotowie, straż pożarną, policję itp.)