SŁOWACJA - MAPA GOOGLE

odcinki gotowe
odcinki w budowie
odcinki planowane
zobacz aktywną mapę

SŁOWACJA - DROGI, AUTOSTRADY, OPŁATY, WINIETY

MAPA SAMOCHODOWA SŁOWACJI

Mapa samochodowa Słowacji pokazuje zdecydowanie lepiej rozwiniętą sieć autostrad i ekspresówek na zachodzie kraju. Drogami krajowymi bez problemu dotrzemy do miast, terenów uprzemysłowionych i atrakcyjnych turystycznie. Autostrady i niektóre drogi ekspresowe na Słowacji są płatne. Kierowcy pojazdów poniżej 3,5 tony zapłacą za przejazd wykupując winietę. Opłaty pobierane są za przejazd wyznaczonymi odcinkami autostrad D1, D2, D3 oraz D4 oraz dróg ekspresowych R1, R2, R4 i R6. Bezpłatne są jedynie wybrane, krótkie odcinki, stanowiące obwodnice dużych miast.

Mapa samochodowa Słowacji
Budowa autostrady D3 na Słowacji na odcinku Svrčinovec - Skalité w pobliżu granicy z Polską. Źródło: opii.gov.sk

Autostrady w Słowacji - długość, połączenia, w budowie...

Niespełna 500 km autostrad (dalnice) oraz około 250 km dróg ekspresowych to sieć dróg szybkiego ruchu na Słowacji według stanu na 2016 rok. Mapę samochodową autostrad na Słowacji tworzyć będą D1, D1, D3 i D4 a dróg ekspresowych R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8.

Autostrady i ekspresówki na Słowacji łączą największe miasta i zapewniają szybki dojazd do zachodniej granicy z Czechami, Austrią i Węgrami jak i na północy do Polski. W najbliższych latach przewidziana jest budowa dróg szybkiego ruchu głównie jako obwodnic miast. Prace skupią się też na zbudowaniu dłuższych połączeń obsługujących ruch transgraniczny.

Obecnie w Słowacji buduje się około 130 km dróg szybkiego ruchu. Największa liczba kilometrów ma byc oddana w 2021 roku. 

Aktualnie jedyną, w pełni gotową autostradą o długości 80 kilometrów jest trasa D2 Brodské (granica) - Čunovo. Prowadzi ona wzdłuż zachodniej granicy z Austrią i zapewnia połączenie z Czechami, Austrią i Węgrami. Najdłuższą autostradą, która docelowo osiągnie długość ponad 516 km, jest D1 prowadząca z Bratysławy do Koszyc. Duża część trasy jest w budowie.

Prace toczą się też na prowadzącej w kierunku granicy z Polską, autostradzie D3 Czadca – Świerczynowiec (docelowo trasa połączy się z drogą ekspresową S1 w Polsce) oraz na D4 - wschodniej obwodnicy Bratysławy.

Do 2021 roku mają powstać nowe odcinki drogi ekspresowej R7, która połączy Bratysławę z Koszycami przecinając południową część Słowacji.

Szczegółowe opisy wszystkich autostrad i dróg ekspresowych na Słowacji oraz mapy samochodowe z naniesionym przebiegiem każdej drogi znajdziesz pod tym artykułem.

Oto schemat sieci dróg szybkiego ruchu na Słowacji. Kolorem czarnym oznaczono drogi w użytkowaniu, czerwonym - w budowie, zielonym - odcinki planowane. Źródło: ndsas.sk.

Mapa samochodowa Słowacji

Opłaty drogowe w Słowacji. Elektroniczne winiety dla osobowych, e-myto dla ciężarowych

W Słowacji zapłacimy za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy. Chcąc uniknąć opłat musimy wykluczyć drogi, na które przy wjeździe umieszczona jest informacja o opłacie - znak z białym samochodem na niebieskim tle.

Zgodnie ze słowackimi przepisami zakup winiety autostradowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu (autostrad D1, D2, D3 oraz D4 oraz dróg ekspresowych R1, R2, R4 i R6) dotyczy poniższych pojazdów:

 • pojazdy silnikowe dwuśladowe lub zespoły pojazdów do 3,5 tony,

 • pojazdy silnikowe dwuśladowe kategorii M1 bez względu na ich dopuszczalną maksymalną masę całkowitą pojazdu,

 • zespoły pojazdów dwuśladowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1, N1, M1G i N1G bez względu na dopuszczalną maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów.

Winietki można kupić na przejściach granicznych, na niektórych stacjach benzynowych i urzędach pocztowych. W Słowacji można zakupić winiety z rocznym, 30-dniowym lub 10-dniowym okresem ważności. Od 2016 r. obowiązują elektroniczne winiety. Oznacza to, że kupując winietę dostajemy potwierdzenie, a numer rejestracyjny samochodu wprowadzany jest do bazy operatora. Nie naklejamy już winiety na szybę.

Winietki w Słowacji:

 • winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez klienta w danym roku kalendarzowym) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego - kosztuje ona 50 EUR

 • winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem – kosztuje 14 EUR

 • winieta z 10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem – kosztuje 10 EUR

W przypadku zespołu pojazdów należy wykupić elektroniczną winietę autostradową również dla przyczep kategorii O1 oraz O2.

Za brak winietki zapłacimy mandat w wysokości jej 10-krotnej wartości, w zależności od kategorii danego pojazdu i czasu pobytu.

Lista wszystkich płatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych na Słowacji:

Autostrada D1:

 • Bratislava Vajnory – Hrič. Podhradie - długość 173 km
 • Dubná Skala – Turany - długość 17 km
 • Ivachnová – Prešov zachód - długość 143 km
 • Prešov Petrovany – Budimír - długość 20 km

Autostrada D2:

 • Brodské (SK/CZ) – Bratislava Lamač - długość 55 km
 • Bratislava Jarovce – Čunovo (SK/HU) - długość 9 km

Autostrada D3:

 • Hričovské Podhradie – Žilina Brodno - długość 13 km
 • Skalité – Svrčinovec - długość 15 km

Autostrada D4:

 • Jarovce (SK/AT) – Bratislava Jarovce - długość 2 km

Droga ekspresowa R1:

 • Trnava – Banska Bystrica Kremnička - długość 158 km
 • Nitra zachód – Nitra Kynek - długość 2 km

Droga ekspresowa R2:

 • Lovčica Trubín – Žiar nad Hronom - długość 5 km
 • Zvolen zachód – Zvolen centrum - długość 3 km
 • Zvolen wschód – Kriváň - długość 18 km

Droga ekspresowa R4:

 • Košice Juh – Milhost (SK/HU) - długość 14 km

Droga ekspresowa R6:

 • Púchov południe – Dolné Kočkovce - długość 1 km

Oto mapa płatnych odcinków słowackich dróg szybkiego ruchu. Linią przerywaną zaznaczono odcinki, na których winieta nie jest wymagana. Źródło: ndsas.sk.

Mapa płatnych odcinków autostrad na Słowacji.

Co jeszcze musi wiedzieć kierowca wybierający się do Słowacji, za co mandat?

W Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Restrykcyjne przepisy dotyczą zawartości alkoholu w krwi kierowcy - nie może ona przekraczać 0,00 promila. Za zbyt szybką jazdę zapłacimy mandat i musimy uważać by nie zabrano nam prawa jazdy.

Dopuszczalna prędkość jazdy na drogach w Słowacji:

 • 130 km/h po autostradach,

 • 50 km/h w terenie zabudowanym,

 • 90 km/h poza terenem zabudowanym.

Jeśli przekroczymy dozwoloną prędkość to musimy liczyć się z karą w wysokości aż do 800 EUR gdy płacimy na miejscu, a w wysokości aż do 1000 EUR w postępowaniu mandatowym przeprowadzonym w komisariacie policji.

Należy pamiętać, że na drogach w Słowacji obowiązuje:

 • zapinanie pasów bezpieczeństwa (również na tylnych siedzeniach) oraz przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,

 • używanie świateł mijania przez cały rok,

 • zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy,

 • opony zimowe są wymagane, jeżeli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź. Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony muszą posiadać takie same opony na wszystkich osiach. Muszą mieć one bieżnik o głębokości nie mniejszej niż 3 milimetry.

 • w samochodzie musimy mieć: apteczkę (o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany), kamizelkę odblaskową w zasięgu kierowcy, przenośny trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe oraz lewarek i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół samochodowych. Obowiązek ten nie dotyczy samochodów jeżdżących na specjalnych oponach (rodzaj Run-flat), które po uszkodzeniu gumy pozwalają na kontynuowanie jazdy oraz samochodów wyposażonych w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez ich demontaż.

Policja drogowa może też nałożyć mandat jeśli nie posiadamy naklejki PL. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.

Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami słowackiego kodeksu drogowego, jeżeli kierowcy nie zapłacą na miejscu w gotówce mandatu, zostaje zatrzymane im prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni go uregulować. Wobec kierowców, którzy w tym terminie go nie opłacą, prawo jazdy jest zatrzymywane aż do czasu kiedy uregulują mandat. Zatrzymane prawo jazdy można odebrać wyłącznie osobiście w urzędzie Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument, pod warunkiem okazania oryginału dowodu wpłaty, a w przypadku przelewu bankowego z zagranicy także stwierdzenia przez urząd Policji, że wpłynął on na wskazane konto.

Telefony alarmowe i dyżurne w Słowacji:

Zintegrowany system ratunkowy: 112

Policja: 158

Straż miejska (Mestska policia - cała Słowacja): 159 (bezpłatny)

Pogotowie ratunkowe: 155

Straż pożarna: 150

Górskie pogotowie ratunkowe HZS: 18300.

 

SŁOWACJA - AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE

Autostrada D1

Autostrada D1

Autostrada D1 połączy stolicę Słowacji Bratysławę z Ukrainą w miejscowości Záhor. Docelowo będzie miała 516 km. Aktualnie jest gotowa w 70%, trwa budowa kilku kolejnych fragmentów.

Autostrada D2

Autostrada D2

Autostrada D2 ma długość 80 km i łączy granicę z Czechami na północy z granicą z Węgrami na południu. Pełni funkcję Zachodniej Obwodnicy Bratysławy.