Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

8. Oś Priorytetowa Społeczenstwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej


WND-POIG.08.01.00-02-233/13


Tytuł projektu: Stworzenie i implementacja zaawansowanej e-usługi informowania o tym "co na drogach" opartej na modelu społecznościowym


Beneficjent: conadrogach.pl Anna Kluba

Projekt zakłada budowę i implementacje e-usługi stanowiącej bezpośrednią odpowiedź na potrzeby grup docelowych: kierowców/turystów korzystających z Internetu w celu zaplanowania trasy podróży czy ogólnie pozyskania informacji o aktualnej sytuacji na drogach oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w branżach stanowiących dopełnienie infrastruktury komunikacyjnej (kojarzenie tych grup w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb podmiotów wchodzących w ich skład), np. hotele, zajazdy, restauracje, stacje benzynowe, i inne podmioty, którymi mógłby wyrazić zainteresowanie podróżujący kierowca(punkty POI), które za obecność w systemie będą uiszczały opłatę.

Powstały system będzie sie składał z portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, działających w modelu odpowiadającym formule social media, pozwalającym na dostęp do zawsze aktualnej i przedstawionej w atrakcyjny sposób informacji. Wyjątkowość e-usługi polega na tym, ze kontent portalu i aplikacji mobilnej, niemal w 100% tworzyli będą jej użytkownicy wprowadzając informacje ważne dla społeczności kierowców do bazy danych. Brdzie to zatem usługa społecznościowa dedykowana kierowcom. Projekt będzie miał zasięg ogólnokrajowy.

Projekt będzie miał jednoznacznie pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego. Wskutek projektu powstanie bowiem nowa cześć portalu conadrogach.pl (pod ta domena prowadzona jest obecnie działalność polegająca na publikacji wiadomości mających związek z większymi wydarzeniami dotyczącymi infrastruktury drogowej, w tym np. rozpoczęciem budowy znaczącego odcinka drogi; portal zawiera również wciąż rozwijana mapę połączeń drogowych w Polsce w relacji pozwalającej na wyszukiwanie treści wg rodzaju i/lub nr drogi) z e-usługa oraz aplikacja mobilna, która pozwoli na szybkie i wygodne zaplanowanie trasy w oparciu o szeroki dostęp do informacji o tym co dzieje się na drogach, o pracach budowlanych, utrudnieniach, wypadkach, stanie infrastruktury, punktach infrastruktury wspomagającej, takich jak: restauracje, hotele, zajazdy, motele, itp. i dzielenie się informacja w ramach społeczności wytworzonej wokół platformy Wnioskodawcy, która w przyjętym modelu, w dużym stopniu będzie sama ja tworzyła (nieformalna, aczkolwiek standaryzowana publikacja treści pochodzących wprost z dróg). Wpłynie on zatem na zwiększenie podaży e-usług na polskim rynku, a także na rozpowszechnienie produktów cyfrowych. Będzie to e-usługa atrakcyjna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, stad tez wpłynie ona na wzrost zainteresowania rozwiązaniami związanymi z technologiami komunikacyjno-informacyjnymi w gospodarce.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Czytaj więcej o projekcie.

Aktualne komunikaty związane z projektem.

Więcej o projekcie znajdziesz także na stronach: