BIAŁORUŚ - MAPA GOOGLE

odcinki gotowe
odcinki w budowie
odcinki planowane
zobacz aktywną mapę

BIAŁORUŚ - DROGI, AUTOSTRADY, OPŁATY, WINIETY

MAPA SAMOCHODOWA BIAŁORUSI

Białoruś leży na skrzyżowaniu ważnych połączeń drogowych relacji wschód-zachód (prowadzących z krajów Europy Zachodniej i Środkowej przez Rosję do Azji) i północ-południe. Mapę samochodową Białorusi tworzy 83 tys. km dróg. Białoruś najczęściej odwiedzają turyści z Rosji, Polski, Litwy i Ukrainy. Wjazd na teren Białorusi możliwy jest po uzyskaniu wizy. Drogi są płatne i obejmują o w całości drogę M-1/E30 Brześć - Mińsk - granica z Rosją (łącznie 609 km), prowadzące od granicy z Polską drogi P-99 i M 6 oraz odcinki dróg wylotowych z Mińska: M2, M3, M4, M5 i M6.

Mapa samochodowa Białorusi
Mapa samochodowa Białorusi - autostrady, drogi, opłaty i przepisy. Zdjęcia: conadrogach.pl

Autostrady na Białorusi - długość, połączenia, w budowie..

Na Białorusi jest podział na dwie główne grupy dróg publicznych: drogi magistralne oznaczane literą M (główne trasy tranzytowe - odpowiednik autostrad i ekspresowych w Polsce) i drogi republikańskie oznaczane literą R.

Wraz ze wzrostem znaczenia Białorusi jako korytarza tranzytowego między Wschodem a Zachodem konieczna stała się budowa nowych, rozbudowa i modernizacja dróg w tym głównie autostrad.

Głównym celem polityki drogowej jest doprowadzenie głównych tras – autostrad i dróg szybkiego ruchu, wiodących z Mińska do centrów obwodowych i w kierunku granic państwa, do stanu zgodnego z normami europejskimi. Pisuje się w to zakończa przebudowa autostrady M-5/E 271 Mińsk – Homel na odcinkach Puchowicze – Bobrujsk (2013 rok), Żłobin – Homel (2014 rok). W 2015-2016 roku trwała przebudowa drogi M-5/E 271 na odcinku Bobrujsk – Żłobin. Z kolei na przebudowę autostrady M-6 Mińsk – Grodno kredytu udzielił Bank Światowy.

Do 2019-2020 roku zaplanowano kontynuację przebudowy autostrady P-23 Mińsk – Mikaszewicze, początek przebudowy odcinków autostrad P-122 Mohylew – Czerykow – Kościukowicze (7,8 km – 82 km), P-20 Witebsk – Połock – granica Republiki Łotewskiej (Grygorowszyzna), M-8/E 95 Granica Federacji Rosyjskiej (Jezieryszcze) – Witebsk – Homel – granica Ukrainy (Nowaja Guta).

W programie państwowym w zakresie rozwoju i utrzymania autostrad na Białorusi zaplanowano, że do 2020 roku będzie wykonana naprawa ponad 7 tys. km i 6,5 tys. metrów wiaduktów i mostów, a także remont kapitalny 1,6 tys. km autostrad republikańskich i ponad 8 tys. metrów wiaduktów i mostów.

 

Opłaty drogowe na Białorusi – elektroniczny system poboru opłat

Od 1 sierpnia 2013 roku na Białorusi został wprowadzony elektroniczny system poboru opłat drogowych – BelToll (podobny do polskiego viaTOLL). Opłatami objęte jest 933 km dróg w kraju. Opłaty za przejazd wymagane są od pojazdów zarejestrowanych poza obszarem Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony ładowności. Z opłat zwolnione są motocykle.

 

Opłaty za drogi na Białorusi - system BeltollSieć płatnych dróg na Białorusi, opłaty drogowe - system Beltoll. Źródło: BelToll

 

System BelToll funkcjonuje na całej autostradzie M-1/E 30 (Brześć — Mińsk — granica Federacji Rosyjskiej) (609 km), a także niektórych innych odcinkach dróg krajowych:

 • od 15 do 42 km drogi M-2-Mińsk — National Airport – „Mińsk” (27 km);
 • od 9 do 41 km drogi M-3 Mińsk – Witebsk (32 km);
 • od 16 do 192 km drogi M-4 Mińsk – Mohylew (176 km);
 • od 21 do 65 km drogi M-5/E 271 Mińsk — Homel (44 km);
 • od 12 do 57 km drogi M-6/E 28 Mińsk — Grodno - granica Rzeczypospolitej Polskiej (Bruzgi) (45 km).


Opłaty drogowe na BIałorusi - kto, ile, jak?

Opłaty drogowe na BIałorusi - które drogi, ile, jak? Źródło: BelTol

 

Obwiązują następujące stawki w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony — 0,04 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 2 osie — 0,08 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 3 osie — 0,10 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z 4 lub więcej osi — 0,12 euro/km.


Okazuje się, że kierowcy muszą dopełnić czasochłonnych formalności przy zakupie BelToll, czyli urządzania do poboru opłat za drogi. Aby opłacić przejazd, kierowcy muszą być zalogowani w systemie BelToll i wpłacić kaucję za OBU. Można to zrobić w jednym z punktów obsługi klienta Samochód musi zostać wyposażony w to pomiarowe urządzenie elektroniczne, które można wypożyczyć za kaucją, na podstawie umowy, w jednym z punktów obsługi klienta rozmieszczanych przy wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków dróg oraz pomiędzy nimi. Uwaga! Opłata pobierana jest wyłącznie w walucie Republiki Białorusi (białoruskie ruble).

Podczas montażu urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj szyby w samochodzie. W przypadku szyb metalizowanych urządzenie należy montować jedynie na „wykropkowanej” (przepuszczalnej dla fal radiowych) powierzchni w pobliżu lusterka wstecznego. W przypadku braku stref przepuszczalnych dla fal radiowych należy wykupić urządzenie pomiarowe z anteną zewnętrzną. Jeżeli podczas przejazdu pod bramką poboru opłat urządzenie nie zadziała, należy niezwłocznie udać się do najbliższego punktu obsługi. Kara za brak opłaty wynosi 200,00 EUR za każdą strefę poboru opłat. Kontroli poboru opłat dokonuje białoruska Inspekcja Transportowa.

Oznakowanie dróg płatnych na BiałorusiOznakowanie dróg płatnych na Białorusi. Źródło: BelToll

 

Co jeszcze musi wiedzieć kierowca wybierający się na Białoruś, za co mandat?

Wjazd na teren Białorusi możliwy jest po uzyskaniu wizy. Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej.

Przejście przez granicę państwową Białorusi środków transportu obejmuje realizację odprawy celnej i granicznej. Czasami wymagane jest odbycie kontroli sanitarnej, kwarantannowej, fitosanitarnej, a także innych kontroli. Przy przekroczeniu granicy wnosi się dane środku transportu do deklaracji celnej.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast bardzo skrupulatnie milicja kontroluje posiadanie przez kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), ważnego przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty).

Dopuszczalne prędkości na drogach na Białorusi:

 • 60 km/h - w terenie zabudowanym
 • 90 km/h - poza terenem zabudowanym
 • 120 km/h - na autostradzie.

Kierowcy powinni uwzględniać częste radarowe kontrole prędkości. Na Białorusi rozpowszechniona jest radarowa kontrola prędkości ruchu. Ponadto na osobnych autostradach (przede wszystkim chodzi o М-1/Е30) umieszczone są kamery automatycznej kontroli prędkości. Pamiętajmy, że na Białorusi obowiązuje zakaz używania antyradarów.

 

Należy pamiętać, że na białoruskich drogach obowiązkowe jest:

 • Zapianie pasów konieczne na przednich siedzeniach

 • Włączone światła mijania obowiązkowe w dzień przy złej widoczności oraz podczas holowania pojazdu

 • Używanie opon zimowych od połowy listopada do połowy marca

 • Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,00 promila. Kierowanie autem pod wpływem alkoholu i narkotyków karane jest mandatem i nawet zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat lub więzieniem.

 • Dzieci do lat 12 muszą podróżować z tyłu pojazdu w odpowiednich fotelikach lub urządzeniach zabezpieczających

 • Wymagane wyposażenie samochodu to trójkąt ostrzegawczy, apteczka, koła zapasowe, nalepki PL, ważny przegląd techniczny, oraz ubezpieczenie. Za brak, któregoś z wcześniej wymienionych elementów, grozi mandat w wysokości kilkudziesięciu USD.

  W apteczce samochodowej, w zestawie środków medyczno-opatrunkowych nie może zabraknąć m.in. 10-cio % roztworu amoniaku, jodyny, bandaży sterylnych i elastycznych, waty, plastrów opatrunkowych, opaski uciskowej bądź gumowego węża uciskowego, nożyczek z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczek chirurgicznych czy też chusteczek higienicznych, roztworu chłodzącego (saletry amonowej z wodą). Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany wyrywkowo zarówno przez białoruską straż graniczną jak i przez patrole milicji drogowej. W razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego wymierzane są kary.

 

Pomimo stałych podwyżek cen, paliwo jest na Białorusi tańsze niż w Polsce. Na stacjach benzynowych można płacić wyłącznie rublami białoruskimi.

Główne drogi na Białorusi są w stanie dobrym, szerokie, oznakowane. Problemem jest słabo widoczne pobocze, zwłaszcza w nocy, czasem parkują tam nieoświetlone pojazdy – łatwo więc o kolizję. Częstym zachowaniem białoruskich kierowców jest uporczywa jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Szczególną ostrożność należy zachować na przejściach dla pieszych.

W razie kolizji drogowej należy bezwzględnie oczekiwać na przybycie milicji, nie zmieniając miejsca ustawienia samochodu. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała pociąga za sobą poważne sankcje - do kary bezwzględnego pozbawienia wolności włącznie.

 

Ciekawostki

Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta (białoruski rubel - BYN). Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatności walutami obcymi (np. USD, EUR). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 (przy zakupie waluty należy okazać paszport, bank nie pobiera prowizji przy wymianie waluty). W dużych miastach sieć banków jest dość dobrze rozwinięta (w wybranych punktach w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polską walutę). Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.

Hoteli jest niewiele, a ich standard - niski, z wyjątkiem kilku reprezentacyjnych w Mińsku i w miastach obwodowych. Ceny dla cudzoziemców są znacznie wyższe niż dla obywateli Białorusi; należy liczyć się z wydatkiem ok. 70 - 100 EUR za dobę w Mińsku i ok. 60 EUR w mniejszych miastach. Na prowincji infrastruktura turystyczna i gastronomiczna praktycznie nie istnieje.

W instytucjach i w życiu codziennym dominuje język rosyjski. Bardzo uciążliwy jest rozbudowany system biurokratyczny. Cudzoziemiec zmuszony do załatwienia spraw w miejscowych urzędach musi być przygotowany na czasochłonne procedury formalne, kolejki, konieczność wypełniania dokumentów po rosyjsku; zdarzają się dodatkowe opłaty za przyspieszenie toku sprawy.

Ważne telefony na Białorusi:

101 Straż

102 Policja

103 Pogotowie

Pomoc drogowa +375 17 22 20 666 (BKA)

 

BIAŁORUŚ - AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE