BOROWA - MAPA SAMOCHODOWA

BOROWA - LISTA DRÓG

Poniżej prezentujemy listę głównych dróg w miejscowości Borowa. To najważniejsze drogi w okolicy. Kolorem czerwonym oznakowane zostały główne drogi czyli autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe. To najważniejsze drogi nie tylko w miejscowości Borowa, ale i całym kraju. Wszystkie są pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autostrady mają w oznaczeniu literę A, drogi ekspresowe literę S. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu. Kolorem żółtym zaś oznaczono drogi wojewódzkie – drogami tymi zarządza dane województwo. Każda droga została szczegółowo opisana – na mapie samochodowej zaznaczono dokładny przebieg drogi, przedstawiono wszystkie miejscowości, przez jakie dana droga przebiega wraz z połączeniami z innymi drogami w każdej kolejno mijanej miejscowości.

368

Droga wojewódzka 368

Mirków (droga krajowa nr 98) - Oleśnica (droga ekspresowa S8)

440

Droga wojewódzka 440

stacja kolejowa Borowa Oleśnicka - droga wojewódzka 368 (stara droga krajowa nr 8)

ZOBACZ PODOBNE