34 miesiące na wykonanie odcinka S19 Rudnik - Nisko
Oferta spółek Strabag została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę 6 km odcinka drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe. Zdjęcia: Piotr Gibowicz, GDDKIA

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe. Prace zrealizuje konsorcjum firm Strabag a z nową trasą w ciągu międzynarodowej trasy Via Carpatia pojedziemy w 2021 roku.

Cena 196 339 975,77 zł, 34 miesiące na realizację i 10 lat gwarancji to oferta firmy Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km.

Jeżeli nie będzie odwołań to wkrótce zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.

- Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) stanowiący część szlaku Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019r. a zakończenie w 2021r.

Via Carpatia

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Realizacja trasy na terenie Polski stała się priorytetem zapisanym w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem jest droga ekspresowa S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku (Knyszyn), i dalej na północ, stanowi priorytet w następnych latach. Stąd nastąpiło przyspieszenie prac przygotowawczych, tak by była możliwa jak najsprawniejsza realizacja tego ciągu łączącego kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

kon
2018-02-05 13:49
34 miechy na 6 km drogi, masakra

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: