Będą prace koncepcyjne dla odcinka S74 łączącego świętokrzyskie z łódzkim
Drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S74 na ponad 27 km odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego – do Przełom/Mniów. Zdjęcia: conadrogach.pl

Trwają przygotowania do realizacji kolejnego odcinka na trasie Przełom/Mniów do granic województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Z końcem czerwca br. drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla tego ponad 27-kilometrowego odcinka. Było to możliwe po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej zaskarżonej przez ekologów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z końcem ubiegłego roku oddalił skargę organizacji ekologicznej na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom.

Organizacja ekologiczna nie złożyła skargi. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest prawomocny, tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia stała się ostateczna.

Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa o długości około 27,5 km rozpoczyna się na granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Trasa biec będzie w przewarzającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków poziomych. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. Droga pobiegnie wzdłuż obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej, a na odcinku około 2 km przechodzi przez ten obszar.

Prawomocna decyzja otworzyła drogowcom drzwi do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla wspomnianego odcinka drogi ekspresowej S74.

- Koncepcja programowa stanowi niezbędny etap w opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji. Na jej podstawie opracowywany jest projekt budowlany. Wykonawcy, którzy złożą oferty w przetargu będą mieli maksymalnie 600 dni od podpisania umowy z inwestorem na wykonanie dokumentacji. Termin , w jakim zostanie wykonana koncepcja programowa stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przetargu (o wadze 20 procent), cena stanowi 60 procent kryterium oceny ofert, a doświadczenie personelu wykonawcy 20 procent. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą będzie możliwe po zakończeniu procedury przetargowej – informuje Małgorzata Pawelec, rzeczniczka prasowa kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach realizacji odcinka S74 Przełom/Mniów – granica województw zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Planowana droga ekspresowa S74 ma zapewnić komfortowe połączenie pomiędzy regionami południowo - wschodnimi (Podkarpacie i Świętokrzyskie) a centrum kraju (Łódzkie), Droga S74 zapewni komunikację z drogami ekspresowymi S12, S19 i przez nie z autostradami A4, A2 i A1.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Polak
2018-07-09 17:56
Nareszcie!!!!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: