• Facebook - conadrogach
Kujawsko-pomorskie: Zbudują drogę do autostrady A1
Droga wojewódzka nr 548 w okolicach Wąbrzeźna w woj. kujawsko-pomorskim. Zdjęcia: ZDW Bydgoszcz

29-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna będzie przebudowany. Odnowiona trasa zapewni lepszy dojazd do autostrady A1. Zadanie zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI, a gruntowna przebudowa będzie kosztować 84 miliony złotych.

Trasa DW548 między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla lepszego skomunikowania północnej części regionu - Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy - z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). W przetargu na wybór wykonawcy modernizacji uczestniczyło 7 firm i konsorcjów. Najkorzystniejsza ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA. Wykonawca zadeklarował realizację zadania za kwotę 83,8 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej - pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami - droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Zaplanowano także korektę łuków pionowych i poziomych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym.

Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. Niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.

Warto podkreślić, że w ramach innego zadania w Wąbrzeźnie planowana jest modernizacja ul. Kętrzyńskiego. Wcześniej na trasie nr 548 zmodernizowano odcinek przebiegający przez Dębową Łąkę, a w Wąbrzeźnie zbudowano nowe rondo.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 w skrócie:

- Długość drogi – 29 km

- Termin realizacji – czerwiec 2019 roku

- Koszt zadania – 84,8 mln

- Gwarancja – 7 lat

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wcześniej wybraliśmy już wykonawcę modernizację drogi nr 251 ze Żnina do granicy województwa. Przy udziale europejskich środków zamierzamy przebudować w sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji na drogach wojewódzkich w woj. kujawsko-pomorskim. Wybrano już wykonawcę odpowiedzialnego za modernizację drogi nr 251 ze Żnina do Wielkopolski. Wkrótce prace rozpoczną się także na trasach:

  • z Lipna do granicy województwa (nr 559, 22 km) w powiecie lipnowskim (w trakcie postępowania przetargowego),
  • z Brześcia do Kowala (nr 265, 19 km) w powiecie włocławskim (w trakcie postępowania przetargowego),
  • dwóch odcinkach drogi z Tucholi do Świecia (nr 240, 15 km) w powiatach tucholskim i świeckim (wkrótce ogłoszenie przetargu) .

 

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: