• Facebook - conadrogach
Obwodnica Czudca na DW988 usprawni ruch na południu Podkarpacia
W kwietniu 2019 roku ma być gotowa obwodnica Czudca w woj. podkarpackim. Jej realizacja związana jest też z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988. Inwestycja ma ułatwić ruch w południowej części regionu.

Powstanie obwodnica Czudca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Nowa droga ułatwi komunikację w południowej części województwa podkarpackiego. Realizacja tej długo wyczekiwanej inwestycji wyniesie 85 mln złotych.

Realizacja obwodnicy Czudca obejmuje budowę i rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 988. Łączna długość nowego odcinka drogi wyniesie: 2,46 km, a rozbudowywanego 1,93 km. W ramach projektu nastąpi również: budowa i rozbudowa skrzyżowań, dróg dojazdowych, wewnętrznych, mostu na potoku Wola, dwóch estakad nad linią kolejową nr 106 i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejową nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000. Powstaną także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

Wykonawcą inwestycji jest BUDIMEX S.A. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2019 r.

Inwestycja "Rozbudowa i budowa DW988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to kwota blisko 73 mln zł.

Nowa droga ułatwi komunikację w południowej części województwa podkarpackiego, a jednocześnie wzmocni dostępność transportową wewnątrz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: