RZESZÓW - MAPA SAMOCHODOWA

RZESZÓW - MAPY I PLANY DRÓG I ULIC

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek zgodnie z decyzją środowiskową

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek zgodnie z decyzją środowiskową

S19 2016-11-08 | 11:21

W listopadzie 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ...

Droga ekspresowa S19 Rzeszów - Babica - Barwinek. Mapa planowanego do budowy odcinka

Droga ekspresowa S19 Rzeszów - Babica - Barwinek. Mapa planowanego do budowy odcinka

S19 2016-11-08 | 10:45

Mapa przedstawia przewidziany do realizacji odcinek drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Południe (Kielanówka) - Barwinek. Cały odcinek, został podzielony na pododcinki: w. Rzeszów Południe (Kielanówka, b...

Autostrada A4 Rzeszów - Jarosław - mapa przebiegu

Autostrada A4 Rzeszów - Jarosław - mapa przebiegu

A4 2015-05-20 | 14:57

Budowę 41-kilometrowego odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia kończy konsorcjum firm: Budimex S.A. i Strabag Sp. z o.o. Realizuje ono prace po konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Doprastav a...

Droga ekspresowa S19 Świlcza - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka)

Droga ekspresowa S19 Świlcza - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka)

S19 2015-05-18 | 12:30

Mapa prezentuje odcinek drogi ekspresowej S19 Świlcza - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), który będzie kolejną częścią tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Odcinek będzie miał długość 6,3 km i bę...

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski - Stobierna

S19 2015-05-18 | 12:17

5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldesa Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) –...

Mapa przebiegu autostrady A4 w Polsce Jęrzychowice-Wrocław-Katowice-Rzeszów-Korczowa

Mapa przebiegu autostrady A4 w Polsce Jęrzychowice-Wrocław-Katowice-Rzeszów-Korczowa

A4 2015-04-04 | 14:05

Autostrada A4 jest najdłuższą polską autostradą – i pod względem planów, i pod względem istniejących odcinków. Na mapie swój bieg zaczyna na granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca a kończ...

Mapa przebiegu autostrady A4 Tarnów - Rzeszów - Jarosław - Korczowa (wschodnia granica)

Mapa przebiegu autostrady A4 Tarnów - Rzeszów - Jarosław - Korczowa (wschodnia granica)

A4 2015-04-04 | 13:58

W ostatnich latach województwo podkarpackie było największym placem budowy autostrady A4. Trasa miała pojawić się na mapie przed Euro 2012, opóźnienia jednak trwają do dzisiaj. W wrześniu 2012 roku od...

ZOBACZ PODOBNE