1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Rzeszów - mapa samochodowa

RZESZÓW - MAPA SAMOCHODOWA

RZESZÓW - NA MAPIE

Rzeszów

Rzeszów jest miastem na prawach powiatu i stolicą województwa podkarpackiego (jest miastem wojewódzkim nieprzerwanie od 1945 roku). Tu mieści się siedziba władz powiatu rzeszowskiego. Miasto liczy ponad 186 tys. mieszkańców a jego powierzchnia zajmuje 116 km kw. Obwodnicę Rzeszowa pełni autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Sieć drogową miasta tworzą drogi krajowe nr: 4, 9, 19 i 94 oraz droga wojewódzka nr 878. Tu krzyżują się trakty drogowe: międzynarodowa trasa E-40 Drezno – Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo- Wschodniej.
Rzeszów

Rzeszów leży w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części województwa, na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej, Pogórza Dynowskiego i Pogórza Rzeszowskiego, w kotlinie nad Wisłokiem (lewy dopływ Sanu). Miasto położone jest na wysokości w przedziale od 197 m n.p.m. (Staromieście) do 384 m n.p.m. (Budziwój). Dystans dzielący Rzeszów zarówno od granicy ze Słowacją jak i z Ukrainą wynosi ok. 90 km.

Unikatową atrakcją rzeszowskiego Starego Miasta jest Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie Piwnice” – połączony w trasę turystyczną zespół dawnych miejskich piwnic pod staromiejskim Rynkiem. Wejście do podziemi znajduje się w przy ratuszu (ul. Słowackiego 26), natomiast wyjście przy Rynku 12 (od ul. Baldachówka). Poza tym z pewnością warto odwiedzić Ratusz miejski na Starym Mieście (wybudowany w 1591), rynek z kamienicami mieszczańskimi XVI-XIX w., z rzeszowski z 2.poł. XVI w. z zachowaną wczesnobarokową wieżą dawnego czworobocznego pałacu (1620) i fortyfikacjami bastionowymi (XVII w.), al. Pod Kasztanami – z secesyjną zabudową willową (1899–1903), cmentarz żydowski na Czekaju, letni pałac Lubomirskich (XVIII w.) i Synagogę Staromiejską (z 1610 r.).

Drogi w Rzeszowie

Najważniejsze dla Rzeszowa inwestycje drogowe to bez wątpienia budowa autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19. Te dwie drogi, z węzłem Rzeszów-Wschód w okolicach Trzebowniska (na północny-wschód od miasta), tworzą potężną, tranzytową, północno-zachodnią obwodnicę Rzeszowa. 41-kilometrowy fragment autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów-Wschód – węzeł Jarosław-Zachód to ostatni etap budowy autostrady A4 w naszym kraju. Dzięki niemu A4-ka będzie przejezdna na całej swojej długości – od granicy polsko-niemieckiej w Jędrzychowicach aż do Korczowej na granicy państwa z Ukrainą. Dzięki A4 Rzeszów ma autostradowe połączenie z Krakowem, Górnym Śląskiem, Wrocławiem i dalej z Niemcami oraz ze wschodem (ukraińska odpowiedniczka A4-ki kończy się w Kijowie).

Na zachód od miasta planowany jest przebieg drogi ekspresowej S19, która w tym momencie biegnie z północy, przez węzeł Rzeszów-Wschód, wraz z autostradą A4 na zachód omijając miasto od północy po czym skręca na południe i urywa się na zachód od Rzeszowa, na węźle Świlcza. Trwają prace na 6-kilometrowym odcinku drogi S19 Świlcza – Rzeszów-Południe (oddanie tego odcinka do użytku najwcześniej w 2017 r.), jednak kolejne fragmenty S19-ki utknęły na etapie pozwoleń i projektów. Jak dotychczas, z planowanej długości 570 km powstało jedynie 18 km drogi ekspresowej S19 (poza terenem Rzeszowa i okolic jest to jedynie obwodnica Kocka). W przyszłości S19-ka połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z granicą ze Słowacją w Barwinku, biegnąc przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Rzeszów posiada także śródmiejską Obwodnicę Południową, którą tworzą wspólnie krajowe drogi nr 4, 19 i 94. Jest to dwujezdniowa trasa obiegająca centralne dzielnice Rzeszowa, na którą skierowany jest ruch płynący z granicy ze Słowacją w Barwinku. W ciągu dróg krajowych nr 4, 19 i 94 w granicach Rzeszowa obwodnica przebiega ulicami Krakowską, Wincentego Witosa, Batalionów Chłopskich, Powstańców Warszawy (na skrzyżowaniu dwu ostatnich na południe odbija krajowa 19-ka), przez Most Karpacki nad Wisłokiem, ul. Armii Krajowej i Lwowską (na tej ostatniej 94-ka zmienia się w 4-kę.). DK19 po opuszczeniu swoich towarzyszek kieruje się ul. Podkarpacką na południe i opuszcza miasto. Na Rondzie Pobitno z kolei startuje droga krajowa nr 4 – trasa zastąpiona przez autostradę A4. Dziś pozostał już na mapie drogowej Polski jedynie krótki kawałek 4-ki, właśnie od Ronda Pobitno na wschodzie Rzeszowa do Przeworska. Razem 45 km – odcinek odpowiadający brakującemu fragmentowi A4-ki. DK94 z kolei to bezpłatna alternatywa dla autostrady A4, biegnąca równolegle z nią wszędzie tam, gdzie autostrada oddawana jest do użytku.

Na węźle Rzeszów-Północ, na północnych rogatkach miasta, w ciągu północnej obwodnicy Rzeszowa startuje na północ droga krajowa nr 9 – trasa o długości ok. 189 km, prowadząca do Radomia. Biegnie przez Tarnobrzeg, Ostrowiec Świętokrzyski i Skaryszew. Stanowi dla Rzeszowa połączenie ze wschodem województwa świętokrzyskiego i południową częścią z mazowieckiego.
Na wspomnianym już węźle Pobitno, na wschodzie Rzeszowa, startuje na północ króciutka (6,3 km) droga krajowa nr 97, łącząca to miejsce z aktualnym końcem autostrady A4, czyli węzłem Rzeszów-Wschód. Dziś kieruje ona ruch tranzytowy z autostrady na krajową 4-kę i dalej do granicy a w przyszłości będzie stanowiła jedynie łącznik wschodniej części miasta z autostradą i drogą S19.

W administracyjnych granicach Rzeszowa biegnie jedna droga wojewódzka – nr 878. trasa zaczyna bieg w centrum miasta, nad Wisłokiem, na skrzyżowaniu Rejtana i Lwowskiej. Biegnie na południe przecinając południową obwodnicę i wylatuje z miasta, kierując się na południowy-wschód. Po 24 km dociera do Dylągówki, gdzie kończy bieg.

RZESZÓW - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Rzeszów. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Rzeszów. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
RZESZÓW - aktualna mapa dróg