300 mln zł na budowę obwodnicy Mielca

300 milionów złotych – tyle będzie kosztować jedna z najważniejszych drogowych inwestycji na Podkarpaciu, dzięki której Mielec zyska długo oczekiwaną obwodnicę, a Podkarpacie otworzy się komunikacyjnie na centrum kraju. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2014 roku.

Inwestycja już w październiku 2011 roku została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Na realizację tego zadania udało się wówczas zabezpieczyć ponad 54 mln złotych. W czerwcu 2012 roku tę kwotę udało się zwiększyć do ponad 71 mln złotych. Kolejnym ważnym krokiem przybliżającym realizację tego zadania było podjęcie przez radnych sejmiku chwały o przeznaczeniu na realizację tej inwestycji kwoty 300 mln złotych (72 mln złotych mają pochodzić z budżetu województwa, a pozostała kwota ponad 227 mln z budżetu Unii Europejskiej)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o przeznaczeniu dla Podkarpacia dodatkowych pieniędzy – ponad 18 mln euro – z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu dofinansowania projektów drogowo-mostowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które wpisują się w ciąg drogowy Kolbuszowa – Mielec – Połaniec (most przez Wisłę) – Chmielnik.

Budowa drogi obwodowej miasta Mielec obejmuje trzy etapy, w kolejności z północy na południe są to:

Etap III – od Tuszowa Narodowego (droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica) do drogi powiatowej Mielec – Szydłowiec – długość odcinka: 9,1 km

Etap I – od drogi powiatowej nr 1 141R Mielec – Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk) – długość odcinka: 4,5 km – w trakcie realizacji

Etap II – od ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk) do ulicy Dębickiej (droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica) – długość odcinka: 3,4 km

Umowa na budowę I etapu drogi obwodowej Mielca została podpisana 12 kwietnia 2012 r. na kwotę ponad 27 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budimex Budownictwo Sp. z o.o. 25 kwietnia przekazany został plac budowy, a już na początku maja wykonawca rozpoczął prace. 5 września 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie I i III etapu, która opiewa na kwotę ponad 143 mln złotych, co stanowi 70% wartości inwestycji. Przetarg na budowę III etapu został ogłoszony 4 września. Planowany termin otwarcia ofert przetargowych to 18 października br.

Obwodnica Mielca ma mieć około 17 km długości i siedem metrów szerokości, ma mieć pobocza, rowy, chodniki, zabezpieczenia przed hałasem, przejścia dla zwierząt.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: