Będzie nowa DW992 w Jaśle dzięki polsko-słowackiemu porozumieniu
Powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle (woj. podkarpackie). Inwestycje zasilą unijne pieniądze dzięki porozumieniu pomiędzy regionami Polski i Słowacji.

Samorządy Podkarpacia i Kraju Preszowskiego na Słowacji podpisały umowę partnerską, w ramach której ma powstać m.in. nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Inwestycja wsparta będzie środkami unijnymi z programu Interreg V-A Polska Słowacja w kwocie 3 mln euro.

W ramach podpisanego porozumienia zrealizowane zostaną inwestycje po stronie Polskiej oraz na Słowacji. W Polsce, na Podkarpaciu powstanie ok. 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, natomiast po stronie słowackiej wyremontowane zostaną odcinkowo dwie drogi.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, wyprowadzi ruch z centrum miasta w kierunku Ożennej i Niżnej Polanki. W ramach zadania zaplanowano m.in: przebudowę, budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów.

Planowana wartość inwestycji po stronie polskiej to prawie 19 mln zł. Jest to kwota szacunkowa, właściwa będzie znana po przetargu, który zostanie niebawem ogłoszony. Gotowy jest już projekt budowlany na tę inwestycję, jest też decyzja ZRID.

Inwestycje zaplanowane w ramach umowy po stronie słowackiej realizowane będą na dwóch drogach:

1. Droga 3490 Raslavice - Lopúchov – Stuľany, gdzie zaplanowano m.in. remont skrzyżowania drogi nr III/3490 z drogą III/3489 w miejscowości Raslavice,

2. Droga 3500 Stuľany – Kuková - w ramach tego zadania planowany jest m.in. remont dwóch mostów w miejscowości Dukovce - Želmanovce i w miejscowości Kuková.

- Dzięki temu projektowi mieszkańcy Svidnika będą mieli łatwiejszy dojazd w okolice Bardejowa, a później w kierunku Niżnej Polanki i Ożennej na przejście w Polsce i dalej do Jasła. To będzie dobry projekt nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla mieszkańców Podkarpacia, polskich powiatów. Mieszkańcy Jasła będą mieć ułatwiony dojazd do miasta uzdrowiskowego Bardejów, czy do Świdnika i dalej w głąb Słowacji – powiedział Peter Kočiško – Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: