Cztery firmy walczą o budowę S7 Ostróda Południe – Olsztynek
Droga ekspresowa S7 Olsztynek - Nidzica, fot. GDDKiA

Poznaliśmy oferty na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Olsztynek. Planowane podpisanie umowy to przełom marca i kwietnia 2015 r.

Odcinek drogi ekspresowej S7 o długości ponad 20 km podzielony został na dwa zadania: Ostróda Południe - Rychnowo (9,4 km) i  Rychnowo - Olsztynek Zachód (10,7 km).

Budową pierwszego odcinka S7 zainteresowanych jest czterech wykonawców. Ich oferty kształtują się od 298,7 mln zł do 323,8 mln zł. Odcinek Rychnowo – Olsztynek Zachód chce budować pięciu wykonawców z ofertami od  388,5 mln zł do 531,5 mln zł. Wszyscy wykonawcy zaproponowali 20-miesięczny termin realizacji zadania (z wyłączeniem okresów zimowych) i 10-letni okres gwarancji.

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja  złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena (90 %),  termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach (5%), gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach (5%).

Inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska.

Postępowanie na odcinek Ostróda – Olsztynek jest jednym z czterech przetargów ogłoszonych  dla  warmińsko-mazurskiego  odcinka drogi ekspresowej S7. Po zakończeniu tych inwestycji, siódemka od Elbląga do granicy województwa w Napierkach będzie na całej długości drogą klasy S. To łącznie ponad 140 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, dzięki której podróż z Elbląga do Warszawy skróci się o ok. 40 minut.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: