1. Strona główna
 2. Informacje
 3. DK7 Rabka – Chyżne będzie projektowana jako droga 2x2

DK7 Rabka – Chyżne będzie projektowana jako droga 2x2

 1. Michał Zawadzki
 2. conadrogach.pl
 3. 2020-11-25
DK7 Rabka – Chyżne będzie projektowana jako droga 2x2
DK7 Rabka - Chyżne powstanie jako trasa z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Zdjęcia: GDDKIA
Dwóch wykonawców zainteresowanych jest opracowaniem studium korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP w ciągu DK7 Rabka – Chyżne. W przyszłości dwujezdniowa trasa prowadzi ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją.

W przetargu na przygotowanie studium korytarzowego dla budowy drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne wpłynęły dwie oferty: Schuessler - Plan Inżynierzy z Warszawy i Schüßler- Plan Ingenieurgesellschaft z Düsseldorfu z ceną ponad 1 mln zł i Mosty Katowice z ceną prawie 2,2 mln zł. Całkowity termin wykonania zadania wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym:

etap I - 9 miesięcy na opracowanie studium korytarzowego, w skład którego wchodzą opracowania i dokumentacje projektowe,

etap II - 6 miesięcy na udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w procedurze przetargowej na kolejne opracowania projektowe.

Wykonawca wyłoniony w przetargu zajmie się opracowaniem rozwiązań technicznych, przeprowadzeniem analizy i prognozy ruchu, oceną wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizą wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizą kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczą analizą wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawieniem kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej).

Mapa projektowanej drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne

Mapa projektowanej drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne. Mapa: GDDKIA

Planowane parametry techniczne DK7 Rabka - Chyżne:

 • klasa techniczna drogi - GP (S),
 • prędkość projektowa - 80 km/h (100 km/h),
 • prędkość miarodajna -100 km/h (110 km/h),
 • przekrój poprzeczny - 2x2,
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych - min 1,5 m (S: 0,75 - 2,25 m),
 • szerokość pasa dzielącego - min. 5,00 m,
 • nośność nawierzchni - 115 kN/oś.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj”. Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 - przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 7