• Facebook - conadrogach
DK8 Wrocław - Kłodzko będzie prawie jak ekspresowa
Nie będzie ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko ale na pocieszenie zaplanowana jest rozbudowa tej niebezpiecznej drogi. Zdjęcia: GDDKIA

Krajowa „ósemka” z Wrocławia (dokładnie od węzła Magnice na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) do Kłodzka będzie rozbudowana. Trwa opracowywanie dokumentacji wraz z analizą przebiegu nowego korytarza drogi. Brane pod uwagę jest 7 wariantów, z czego dwa są rekomendowane. Trasa po zakończeniu inwestycji ma mieć w wielu miejscach po dwa pasy w jednym kierunku co sprawi, że będzie bardziej bezpieczna.

Biegnący obecnie przez Dolny Śląsk odcinek drogi krajowej nr 8 jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w kraju. Droga jest kręta, wąska, wiedzie przez wzgórza i wiele miejscowości, a miejsc do bezpiecznego wyprzedzania jest niewiele, dochodzi tam często do wypadków. Wiele z nich kończy się śmiertelnie.

Plany na budowę drogi ekspresowej S8 do granicy z Czechami na razie są nierealne a naciski społeczne o poprawę bezpieczeństwa na tej trasie ogromne. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało o wpisaniu do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizację i rozbudowę obecnej drogi krajowej numer 8, na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

 

Droga krajowa DK8 przechodzi obecnie przez Bardo, w przyszłości obwodnica ma je ominąć

Droga krajowa DK8 przechodzi obecnie przez Bardo, w przyszłości obwodnica ma je ominąć. Zdjęcia: GDDKIA

 

Trwa opracowywanie dokumentacji

W tej chwili trwa opracowywanie studium techniczno-ekonomicznego, które będzie pierwszym krokiem do realizacji inwestycji. - Opracowanie wyznaczy i uściśli przebieg analizowanych wariantów tras. Dostarczy nam wszystkie niezbędne informacje, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo oraz zakresowo jest najbardziej optymalny. Wtedy dopiero będzie znany korytarz przebiegu trasy i koszty realizacji inwestycji – mówi Magdalena Szumiata, rzecznik prasowa wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Harmonogram prac dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Bardo

Harmonogram prac dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Bardo. Grafika: GDDKIA

 

Po dwa pasy DK8 na trasie Wrocław - Łagiewniki

Założenie wstępne jest takie, że na odcinku od Wrocławia do Łagiewnik droga ma mieć po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Natomiast dalej aż do obwodnicy Kłodzka ma przebiegać w wariancie 2+1, czyli naprzemiennie po dwa pasy w jedną stronę i jeden w kierunku przeciwnym. W ramach inwestycji mają powstać również obwodnice wielu miejscowości np. Barda a także nowe, bezpieczne skrzyżowania.

Ogłoszony przetarg na przebudowę DK8 w Bardzie

 

W początkowej fazie prac projektowych przedstawiono 9 wariantów przebiegu korytarzy dla krajowej „ósemki” na odcinku Kłodzko – Wrocław, obecnie analizie podlega 7 wariantów przebiegu korytarzy. Projektant rekomenduje dwa korytarze przebiegu przyszłej DK8 – KRP1, KRP2.

Planowany termin zakończenia opracowań koniecznych do rozpoczęcia inwestycji jest wyznaczony na I kwartał 2020r.

 

Obecna droga krajowa nr 8 w okolicach Ząbkowic Śląskich

Obecna droga krajowa nr 8 w okolicach Ząbkowic Śląskich. Zdjęcia: GDDKIA

Rekomendowane przebiegi przyszłej drogi krajowej nr 8 Wrocław - Kłodzko

Korytarz KRP1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Dębowina przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie, w pobliżu miejscowości Bardo, przebieg korytarza odsuwa się na południe od drogi istniejącej, tym samym przybliżając się do miejscowości Janowiec. Następnie korytarz przechodzi przez granice gmin Bardo i Ząbkowice Śląskie, gdzie początkowo przebiega po śladzie istniejącym, a następnie w celu ominięcia Ząbkowic Śląskich odchodzi na wschód zbliżając się do miejscowości Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa. Na wysokości miejscowości Zwrócona korytarz KRP1 przecina ponownie istniejącą DK8 i omija po zachodniej stronie miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska i Kietlin. Na wysokości miejscowości Przystronie, korytarz KRP1 przecina istniejącą DK8 i przechodzi dalej po wschodniej stronie Łagiewnik, krzyżując się z drogą krajową nr 39 (DK39) i dwukrotnie z DK8 w okolicy miejscowości Radzików. Od miejscowości Mleczna korytarz KRP1 oddala się na zachód i na wysokości miejscowości Popowice ponownie przecina DK8, przechodząc jednocześnie na jej wschodnią stronę. Następnie korytarz omija miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce i za Kobierzycami ponownie łączy się z istniejącą DK8. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

Korytarz KRP2 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Boguszyn przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie korytarz KRP2 odbiega na południe i przechodzi przez miejscowości Jaszkówka, Podzamek, Laskówka, Janowiec i na wysokości miejscowości Przyłęk ponownie łączy się z przebiegiem istniejącej DK8. Po przekroczeniu terenów górniczych (okolice Braszowic), korytarz odbiega na wschód i omija Ząbkowice Śląskie. Na wysokości miejscowości Zwrócona, korytarz KRP2 przecina istniejącą DK8 i przebiega dalej na zachód od miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Kietlin. W okolicy miejscowości Przystronie, korytarz KRP2 krzyżuje się z istniejącą DK8, następnie od zachodu omija Łagiewniki. Na odcinku Radzików-Mleczna, korytarz KRP2 przebiega bardzo blisko drogi istniejącej, a następnie odchodzi na zachód, omijając od wschodu miejscowości Janówek, Glinica. Dalej korytarz przebiega po zachodniej stronie miejscowości Ręków, Olbrachtowice, następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką DW346 i zbliża się do Chrzanowa przechodząc pomiędzy miejscowościami Krolikowice i Nowiny. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

Droga krajowa nr 8 ma długość 849 km i stanowi odcinek międzynarodowej trasy E67. DK 8 jest najdłuższą drogą krajową w Polsce i przebiega przez pięć województw (dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie) od granicy kraju z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku.

Droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko jest drogą o przekroju jednojezdniowym dwupasmowymi z nieumocnionymi poboczami. Droga ta charakteryzuje się małą ilością odcinków wyposażonych w pasy awaryjne i pasy ruchu, występowaniem bezpośrednich zjazdów na pola, łąki, posesje prywatne, obecnością przystanków autobusowych, przejść dla pieszych. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie przedgórza i gór, przez co DK 8 jest drogą krętą z licznymi wzniesieniami i spadkami. Obecna trasa przebiega przez tereny zabudowane, w tym zabudowy mieszkaniowej, oraz obszary uzdrowiskowe. Wysokie natężenie ruchu na tym odcinku jest generowane zarówno przez ruch tranzytowy, turystyczny, jak i lokalny. Dodatkowo zaobserwować można również ruch maszyn rolniczych oraz rowerzystów. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz powodują wzrost liczby wypadków.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

mat99
2018-02-26 20:06
Prawie czyni różnicę. Czyli w dalszym ciągu nie będzie można normalnie dojechac z Wrocławia do Pragi. Dlaczego nie możnan połączyć S8 z S3 w okolicy Lubawki lub nie wybuduje się łącznika S5 od A4 Do Bolkowa?
Jaro
2018-02-12 14:59
A czy nie można wybudować po prostu S8. Za 5 lat znowu dojdą co niektórzy do wniosku, że drogę trzeba będzie na nowo przebudować. Jak to Polak, musi zrobić DWA razy!!! Bogaty kraj...
ccccc
2018-02-11 15:50
Rewelacja, czekamy. Czy nie da seie tych prac przyspieszyc? Prace nad doumentacją Muszą trwać aż do 2020 roku?
mi34
2018-02-10 10:53
ominięcie Łagiewnik od wschodu spowoduje, że cały transport kołowy z Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc będzie prowadził ponownie przez w/w miejscowość

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: