Duży krok do budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9
Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 dopełni obwodnicę miasta i wyprowadzi ruch w kierunku Rzeszowa. Zdjęcia: GDDKIA

Koncepcja programowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego trafiła do Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że kolejny etap prac przygotowawczych dla obwodnicy w ciągu DK9 dobiega końca.

Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 roku od opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i trzech wariantów przebiegu drogi. W 2017roku roku na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wybrany został ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowana została koncepcja programowa. Po zanalizowaniu i przyjęciu przez KOPI koncepcja stanie się materiałem wyjściowym do sporządzenia projektu inwestycji.

Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego pobiegnie w ciągu drogi krajowej nr 9. Odcinek o długości około 2,6 km połączy istniejący węzeł Brezelia z ulicą Opatowską. W ramach inwestycji planowana jest korekta części węzła, budowa wiaduktu nad droga powiatową, dwóch mostów, przepustów, ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę.

W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa.

Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku liczbę 23 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Xenon1
2018-07-01 21:52
Rozbudujcie lepiej tą DK 9 do 2x2 + pobocze a nie 1x1 (Tak jak DK 7 od Grójca do Warszawy). Samochodów przecież przybywa, ruch co raz to większy. Zróbcie raz a porządnie.
ppppppppppp
2018-06-30 18:12
zenujace. droga jednojedzniowa. w zapadłych miejscosciach budujecie 2x2 tu 1x1

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: