1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Intercor z Zawiercia dokończy budowę autostrady A1

Intercor z Zawiercia dokończy budowę autostrady A1

  1. conadrogach.pl
  2. GDDKiA
  3. 2013-09-24
Intercor z Zawiercia dokończy budowę autostrady A1
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., INTERCOR z Zawiercia dokończy budowę autostrady płatnej A1 odcinek od węzła „Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach o długości 18,33 km. Firma wyceniła prace na około 49,8 mln zł. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu całego odcinka autostrady A1 Świerklany–Gorzyczki to I połowa 2014 r.
Wykonawca będzie miał na realizację całości zamówienia maksymalnie 7 miesięcy, licząc czas od daty zawarcia umowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że wykonawcy uda się zakończyć zadanie przed wyznaczonym terminem umownym.

W ramach dokończenia budowy autostrady A1 o długości 18,33 km, wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie wszystkich niedokończonych robót przez poprzedniego Wykonawcę – firmę Alpine Bau, któremu dwukrotnie nie powiodło się to zadanie oraz prac wykończeniowych na obiekcie MA532. Najważniejsze z nich to:

1. Naprawa stwierdzonych usterek na robotach wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę budowy autostrady Alpine Bau;

2. Roboty drogowe, głownie dokończenie wykonania kompletnej konstrukcji nawierzchni jezdni autostrady oraz łącznic węzłowych, dróg dojazdowych oraz zjazdów do zabudowań i pól. Naprawa zinwentaryzowanych dróg zniszczonych przez poprzedniego Wykonawcę, w tym również konieczna naprawa dróg wojewódzkich stanowiących objazd autostradowy, zgodnie z postanowieniami Porozumienia na utrzymanie objazdu w okresie zimowym, zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego;

3. Roboty mostowe takie jak: wykonanie kap chodnikowych, krawężników, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie izolacji, ułożenie nawierzchni asfaltowych na obiektach mostowych, nawierzchni chodników z żywic;

4. Montaż elementów inżynierii i zabezpieczania ruchu drogowego w postaci barier ochronnych i barieroporęczy na obiektach mostowych, balustrad oraz barier ochronnych poza obiektami mostowymi;

5. Roboty wykończeniowe, w tym:

• dokończenie wykonania wyposażenia autostrady i węzłów w zakresie bezpieczeństwa – oświetlenia autostrady i węzłów, ustawienia barier oraz ogrodzenia,

• dokończenie wykonania oznakowania pionowego i poziomego autostrady, węzłów oraz dróg krzyżujących się z autostradą,

• koszenia pielęgnacyjne poboczy, skarp i rowów, pasów dzielących i zieleńców

• dokończenie nasadzeń zieleni drogowej.


- GDDKiA dbając o zapewnienie oczekiwanej jakości robót, przewidziała realizację zamówienia w oparciu o „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, zawierające opisy standardów, w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji. Warunki Kontraktowe FIDIC, wydawane od 1999, stanowią uznany na całym świecie wzór i są jednymi z najczęściej stosowanych na świecie standardów w umowach w branżach technologicznych - informuje GDDKiA.

Rozstrzygniecie przetargu na dokończenie budowy Autostrady A1 jest kolejnym działaniem przybliżającym oddanie do ruchu całego odcinka autostrady A1, po tym jak GDDKiA odstąpiła od Umowy z firmą Alpine Bau z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne, gdyż firma Alpine Bau zaprzestała wywiązywania się z podpisanego przez siebie w lipcu 2012 roku Porozumienia o wdrożeniu nakazanego w Decyzji ŚWINB w maju 2012 roku Programu Naprawczego dla obiektu usytuowanego na węźle Mszana w ciągu autostrady. Wdrożenie Programu Naprawczego było konsekwencją awarii na obiekcie mostowym MA532, spowodowanych błędami wykonawczymi i nie dotrzymywaniem rygorów technologicznych przez Alpine Bau.

W-  ramach naprawy mostu zostanie wykonane m.in.: montaż systemu kabli sprężających wspartych na dewiatorach – stalowych elementach kierunkujących ich trasę, betonowanie brakujących części mostu, wykonanie żeber usztywniających wewnątrz skrzynki mostu, korekta lin podtrzymujących most, montaż dylatacji, a także robocze obciążenie próbne obiektu. Zgodnie z Umową podstawową, prace naprawcze na obiekcie MA 532 miały potrwać do końca sierpnia br., jednak po przeprowadzeniu inwentaryzacji na budowie okazało się, że tego terminu nie uda się dotrzymać z uwagi na liczne uchybienia poprzedniego Wykonawcy – firmy Alpine Bau, dlatego też na wniosek GDDKiA, ŚWINB zdecydował o przedłużeniu terminu wykonania koniecznej naprawy do końca pierwszego kwartału 2014 r. Zaznaczamy, że przesunięcie terminu zakończenia naprawy obiektu, nie wpłynie na ostateczną datę oddania do ruchu całego odcinka autostrady A1, które zaplanowano na pierwsza połowę 2014 roku - zaznacza GDDKiA.

GDDKiA deklaruje, że przy współdziałaniu wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych, zakończenie robót budowlanych na autostradzie A1 od Świerklan do Gorzyczek, będzie możliwe wiosną przyszłego roku. Niezwłocznie po zakończeniu robót na trasie zasadniczej autostrady wraz z węzłem Mszana, GDDKiA złoży wniosek do ŚWINB o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie odcinka autostrady A1 od Świerklan do węzła Mszana. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu całego odcinka autostrady A1 Świerklany–Gorzyczki to I połowa 2014 r.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A1 Jak dojadę - Mszana