• Facebook - conadrogach
Jest umowa na rozbudowę DK94 Zederman – Jerzmanowice
Ruszają prace nad II etapem rozbudowy drogi krajowej nr 94 Zederman – Jerzmanowice. Zdjęcia: GDDKIA

Podpisano umowę na dokumentację dla rozbudowy DK94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap). Umowa dotyczy opracowania Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace w 15miesięcy zrealizuje firma Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe z Katowic.

Na odcinku drogi krajowej nr 94 o długości ponad 4,4 km wybudowane zostaną chodniki, powstanie 0,5 km ciągów pieszo-jezdnych oraz 6 zatok autobusowych. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania w Gotkowicach i Jerzmanowicach oraz zjazdy indywidualne. Wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej o długości 4,0 km, zbiorniki retencyjne wraz systemem studni chłonnych i zabudową zestawów podczyszczających ścieki deszczowe (osadniki oraz separatory substancji ropopochodnych). Przebudowane będą przepusty i most jak również infrastruktura techniczna (sieci: gazowa, teletechniczna, światłowodowa, wodociągowa). Na odcinku 600 metrów powstaną ekrany akustyczne. Warstwy bitumiczne nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku DK94 będą wymienione.

II etap rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku 8 km, od miejscowości Zederman do Jerzmanowic (powiat krakowski) ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych z drogi i sąsiadującego z nią otoczenia. I etap rozbudowy DK94 na tym odcinku został zakończony w 2008 r.

Podpisana umowa z firmą Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe z Katowic zakłada wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 794 tys. zł. W ramach umowy przygotowane muszą być materiały do audytu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz wykonane:

  • materiały niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • projekt robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego),
  • Koncepcja Programowa (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizacja ruchu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowych, a także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  • przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: