Kolejne kilometry S19 na Podkarpaciu w realizacji. Ekspresowo Rzeszów - Lublin w 2021 r.
Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km podpisano 9 sierpnia 2018 r. Odcinek zrealizuje firma Budimex w 34 miesiące. Zdjęcia: GDDKIA

Jest umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km. Odcinek zrealizuje firma Budimex za kwotę brutto ponad 333,5 mln zł. Będzie miała na to 34 miesiące. Ten odcinek będzie stanowił część szlaku Via Carpatia.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Podgórze - Kamień, jest jednym z trzech na jakie podzielono zaprojektowanie i budowę 30 kilometrowej drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ:

  • Zadanie A - S19 Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)
  • Zadanie B - S19 Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)
  • Zadanie C - S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

Odcinek S19 (zadanie B) startuje przed węzłem Podgórze przecinającym trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła)z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

Mapa z lokalizacją odcinka drogi ekspresowej S19 Podgórze - Kamień

Mapa z lokalizacją odcinka drogi ekspresowej S19 Podgórze - Kamień. Mapa: GDDKIA

W ciągu odcinka planuje się budowę dwóch węzłów drogowych: Podgórze (typu karo z jednym centralnym rondem) i Nowy Kamień (typu karo z dwoma rondami). Ponadto powstanie 5 mostów, 8 wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), 1 przejścia dla zwierząt górą i 5 przepustów ekologicznych.

Ten odcinek będzie stanowił część szlaku Via Carpatia łączącego nie tylko północną i południową granicę Polski, ale również kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. S19 na samym Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Realizacja drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu:

30,1 km - w użytkowaniu

85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu

34,8 km – w realizacji w trybie projektuj - buduj

19,4 km – w przetargu

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

NIenarzekaj
2018-12-16 01:09
Tak tylko ze to tylko jeden odcinek. Raczje na zachodzie jest kilka :)
jezdzepocalejpolsce
2018-08-13 15:37
na Wschodzie wszystko ekspresowo - na Zachodzie - prawie nic S5 w Wielkopolsce opóźniona czwarty raz o S11 nawet się nic nie pisze. Żenujące

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: