• Facebook - conadrogach
Kolejny etap prac nad budową S19 na północ od Lubartowa
Przebieg blisko 81,5 km drogi ekspresowej S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów Północ jest już znany. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zdjęcia: GDDKIA

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na fragment via Carpatii na odcinku drogi ekspresowej S19 j na północ od Lubartowa. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy, będzie opracowanie koncepcji programowej i dokumentacji przetargowej która później pozwoli wybrać wykonawcę trasy w trybie projektuj i buduj. Przetarg obejmuje również zaprojektowanie drugiej jezdni do istniejącej obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Przebieg blisko 81,5 km drogi ekspresowej S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów Północ jest już znany. Wskazany został w decyzji środowiskowej wydanej jesienią 2012 roku i ostatecznej od lipca 2015 roku. W koncepcji programowej opracowane zostaną m.in.: warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzone badania geologiczne. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej i dokumentacji przetargowej.

Mapa przebiegu skierowanego do przetragu odcinka S19 Lubartów - granica

Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części obejmujące w sumie sześć odcinków:

  • I część - odcinek od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km).

  • II część - 40,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka podzielone na dwa odcinki z granicą na węźle Radzyń Podlaski Północ.

  • III część to kolejne dwa odcinki: II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km).

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie lub poszczególne części przetargu.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena będzie stanowić 60 proc. kryterium oceny, doświadczenie personelu 30 proc., a kolejne 10 proc. klauzule społeczne (zatrudnienie bezrobotnych do 30 lub powyżej 50 lat do prac wspomagających projektanta) – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zespół ds. Via Carpatia ma zadbać o realizację trasy

Jak obiecują drogowcy w niedługim czasie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla S19 od węzła Lubartów Północ do Lublin Rudnik (23,8 km). Po wyłonieniu wykonawców opracowywana będzie koncepcja programowa dla całej drogi ekspresowej S19 od Lublina do granicy z woj. mazowieckim. Natomiast na południe od Lublina trwają przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji prowadzonej w trybie projektuj i buduj. Umowy mają być podpisane jeszcze w tym roku.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: