1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Lubuskie: W projektowaniu nowe obwodnice na DK22 i DK24

Lubuskie: W projektowaniu nowe obwodnice na DK22 i DK24

 1. Michał Zawadzki
 2. conadrogach.pl
 3. 2020-10-02
Lubuskie: W projektowaniu nowe obwodnice na DK22 i DK24
Mosty Katowice zaprojektują obwodnice Dobiegniewa i Przytocznej w woj. lubuskim. Mapa: GDDKIA
Powstanie dokumentacja projektowa dla obwodnic Dobiegniewa i Przytocznej w woj. lubuskim. Obwodnice wyprowadzą uciążliwy ruch z odcinków dróg krajowych nr 22 i 24 przebiegających przez centrum miejscowości. Inwestycje są realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Dobiegniewa

Obwodnica Dobiegniewa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta. Poprawi przepustowość i płynność jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.

Obwodnica Przytocznej

Podstawowym celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości.

Wykonawcą prac przygotowawczych dla budowy obwodnic Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22 i Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24 jest firma Mosty Katowice Sp. z o. o. Termin realizacji wynosi 44 miesiące. W tym czasie ma powstać dokumentacja projektowa w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W pierwszym etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

W drugim etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
 • wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Obwodnice powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Poza nim planowana jest również realizacja obwodnic:

 • Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12,
 • Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
 • Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
 • Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 22 Utrudnienia na drodze 24 Jak dojadę - Dobiegniew Jak dojadę - Przytoczna