• Facebook - conadrogach
Ministerstwo Infrastruktury: Program Budowy Dróg jest niedoszacowany
Program Budowy Dróg w Polsce na lata 2014-2023 zakłada, że powstaną główne ciągi autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Zdjęcia: GDDKiA

- W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(2025) zostały ujęte zadania, których wartość wynosi ok. 198 mld zł. Tymczasem na realizację Programu zostały przewidziane środki w wysokości 107 mld zł. Intensywnie pracujemy nad koncepcją ograniczenia kosztów budowy dróg bez obniżania standardów jakości i bezpieczeństwa – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Rząd wraz z ekspertami szuka rozwiązań dzięki którym budowa wszystkich dróg będzie możliwa.

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita 8 stycznia 2016 r. w MIB odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych a także eksperci w zakresie projektowania i budowy dróg.

- Celem naszego spotkania jest wypracowanie najbardziej optymalnych mechanizmów, dzięki którym budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg w Polsce, ujętych w ramach niedoszacowanego programu drogowego, będzie możliwa – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Współpraca ze środowiskiem eksperckim w zakresie drogownictwa, w tym ze środowiskami naukowymi, będzie dotyczyła kilku obszarów. Są to:

  • zmiany prawne konieczne do usprawnienia przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym także ustawy prawo zamówień publicznych,
  • zmiany technologiczne, w tym dotyczące wytycznych projektowych i technologii budowy oraz otwarcie na nowe technologie,
  • powołanie forum kontraktowego, w ramach którego zgłaszane będą konkretne rozwiązania, mogące wpłynąć na przyspieszenie i optymalizację realizacji inwestycji, także pod kątem kosztów,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypomnijmy, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywa do 2025 r. został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Określa on kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce.

Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74. Ponadto w Programie znajduje się lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: