• Facebook - conadrogach
Odcinek S8 Radziejowice – Przeszkoda z decyzją o budowie
Jest ZRID na realizację odcinka S8 Radziejowice - Przeszkoda. Dla zadania Przeszkoda - Paszków prace już trwają. Zdjęcia: GDDKiA

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej S8 na odcinku Radziejowice – Przeszkoda o długości około 10 km. Jest to jedne z odcinków na jakie podzielono przebudowę trasy Radziejowice Paszków.

Wydana decyzja oznacza, ze wykonawca robót firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., może rozpocząć prace w terenie. Prace rozpoczną się od wycinki drzew i rozbiórek budynków znajdujących się w pasie przyszłej drogi ekspresowej. Umowę z wykonawcą GDDKiA podpisała 8 lutego 2016r. Przewiduje ona zakończenie robót w lipcu 2019 r.,

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej w technologii betonowej (2 jednie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas), budowę węzła Żabia Wola, obiektów inżynierskich (tj. wiaduktów, mostu, kładek dla pieszych). Powstaną też urządzenia ochrony środowiska (tj. ekrany, odwodnienie, przepusty, przejścia dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, oznakowanie pionowe).

Przypomnijmy, cała inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów trasy ekspresowej S8 pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem została podzielona na dwa zadania:

  • zadanie I obejmuje odcinek od Radziejowic do Przeszkody, długości ok. 9,9 km

  • zadanie II obejmuje odcinek od Przeszkody do Paszkowa, długości 11,6 km . W tym zadaniu umowa z wykonawcą - z firmą Intercor Sp. z o.o, została podpisana 3 czerwca 2015 r. Termin zakończenia robót - październik 2018 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: