• Facebook - conadrogach
Podlasie: Przebudują DW682 i 685, będą obwodnice Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy obejmuje rozbudowę/budowę drogi wojewódzkiej nr 682 wraz budową trzech obwodnic miejscowości Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Zdjęcia: Podlaski UW

Podpisanie umów przypieczętowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy wraz z budowa obwodnic miejscowości oraz na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - granica powiatu białostockiego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy obejmuje rozbudowę/budowę drogi wojewódzkiej nr 682 wraz budową trzech obwodnic miejscowości Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Inwestycja kończy się w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku będącej elementem planowanej drogi ekspresowej S19 (węzeł Białystok - Księżyno).

Drugi projekt dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 bezpośrednio łączącą się z DK19 w mieście Zabłudów. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności poszerzenie jezdni, wzmocnienie nawierzchni, korektę geometrii, budowę: ciągu rowerowego oraz chodników wzdłuż trasy, przebudowę skrzyżowań, przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty), budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących urządzeń obcych. Przebudowa związana jest zarówno z rozwojem funkcji metropolitalnej Białegostoku, który stopniowo będzie się rozrastał w kierunku miast satelitarnych, jak również z koniecznością dostosowania standardu trasy do obowiązujących wymagań technicznych oraz wielkości ruchu.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: