• Facebook - conadrogach
Podlasie: Puszczony ruch na S8 Mężenin – Jeżewo
Ostatni, prawie 15 km odcinek drogi ekspresowej S8 na Podlasiu udostępniony kierowcom. S8 Mężenin - Jeżewo. Zdjęcia: GDDKIA

W sobotę (30 grudnia 2017 r.) udostępniono kierowcom, ostatni na Podlasiu, niemal 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo. Dzięki temu Kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni na całej, blisko 80-kilometrowej, części trasy S8 w woj. podlaskim. Konieczne jest jednak zachowanie ostrożności i ograniczenie prędkości, bo wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe.

Po odcinku drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo kierowcy jadą w ramach tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku. To podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia br. na fragmencie drogi S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Podobny jest też powód. Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do wysokości nie większej niż 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak chociażby realizację dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie S8 w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt).

 Droga ekspresowa S8 na Podlasiu. Ostatni odcinek Mężenin - Jeżewo pod ruchem od 30 grudnia 2017 r.

Droga ekspresowa S8 na Podlasiu. Ostatni odcinek Mężenin - Jeżewo pod ruchem od 30 grudnia 2017 r. Zdjęcia: GDDKIA

 

Ponad 14-kilometrowy odcinek S8 od Mężenina do Jeżewa – „dopinający” całą drogę ekspresową S8 w woj. podlaskim – połączył funkcjonujący już 40 km fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym, 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa, aż do Białegostoku.

 

Mapa odcinka drogi ekspresowej S8 w woj. podlaskim Mapa odcinka drogi ekspresowej S8 w woj. podlaskim. Mapa: GDDKIA

 

Odcinek drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo w liczbach:

 • Długość - 14,3 km.,
 • Przekrój - 2x2, szerokość pasów ruchu – po 3,5 m., szerokość pasów awaryjnych – po 2,5 m.
 • Szerokość pasa rozdzielającego – 12 m.
 • Nawierzchnia – bitumiczna;
 • Dwa węzły drogowe: Kobylin, Sikory;
 • Kategoria ruchu: KR 6;
 • Obciążenie – 115 kN/oś;
 • Dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Cibory Północ, Cibory Południe
 • Cztery wiadukty drogowe nad trasą główną
 • Jedno przejście dla pieszych pod drogą główną
 • Wartość kontraktu wynosi ponad 440 mln zł.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: