• Facebook - conadrogach
Rondo zamiast niebezpiecznego skrzyżowania DK63  z DW650 w Węgorzewie
Umowa na budowę ronda w Węgorzewie podpisana. Zastąpi ono niebezpieczne skrzyżowanie DK63 z DW650. Mapa: GDDKiA

Podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą wojewódzką nr 650 (ul. Armii Krajowej i ul. Targowa) na rondo w Węgorzewie. Zadanie o wartości 3,4 mln zł zrealizuje firma Strabag Sp. z o.o. Termin zakończenia inwestycji to koniec października 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Targowej na małe rondo jednopasowe. Wykonana będzie pełna konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości około 7,40 m, powstaną ciągi piesze oraz ścieżka rowerowa. Zadanie obejmuje także przebudowę i budowę oświetlenia i odwodnienia oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej i kolizji elektroenergetycznych. Przebudowa skrzyżowania zostanie zrealizowana przy współudziale Gminy Węgorzewo, która pokryje koszt budowy oświetlenia w kwocie 85,4 tys. zł.

Budowa ronda w Węgorzewie to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Obecnie w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie Warmii i Mazur zatwierdzonych przez MIB jest 37 zadań na łączną wartość 205 mln zł (lata realizacji 2016-2019). Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych nastąpił poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka.

Zadań z PLMN w województwie warmińsko-mazurskim:

Realizowane:

  • DK53/59 Rozogi – przebudowa skrzyżowania na rondo - 3,6 mln zł
  • DK16 Kisielice – Ogrodzieniec – 2,47 km, budowa ciągu pieszo – rowerowego – 2,6 mln zł
  • DK63 Węgorzewo – budowa ronda – 3,4 mln zł


W przetargu:

  • DK59 Giżycko – budowa ronda
  • DK51 Dywity – Kieźliny – budowa ciągu pieszo-rowerowego

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: