• Facebook - conadrogach
Rośnie zaangażowanie prac na budowie drogi S19 Sokołów Młp. – Stobierna
Postępują prace na budowie drogi ekspresowej S19 Sokołów Młp. - Stobierna. Z nowej trasy powinniśmy skorzystać już w wakacje tego roku. Zdjęcia: GDDKIA

Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski – Stobierna, będącej częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, trwają intensywne prace budowlane. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec tego roku. Aktualne zaawansowanie robót przygotowawczych i drogowych wynosi 68%, natomiast robót mostowych 90%.

Wykonawcą odcinka drogi S19 Sokołów Małopolski – Stobierna prac jest Aldesa Construcciones Polska Sp.o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych.

Podczas przerwy zimowej, trwającej od 15.12.2016 do 15.03.2017, wykonawca skupił się głównie na pracach porządkowych placu budowy oraz pracach przygotowawczych terenów pod prace agrotechniczne i przyszłe trawniki. W tym okresie wykonywane były również w ograniczonym zakresie roboty zbrojarskie i betoniarskie na poszczególnych obiektach mostowych, w tym głównie na DK19 na odcinku przebudowy tj. od km 458+065 do km 458+452. Ponadto, wykonawca prowadził prace przy budowie oświetlenia w rejonie MOP Nienadówka i MOP Stobierna oraz w okolicach węzła Sokołów.

W ramach realizacji robót drogowych na całym odcinku budowanej trasy głównej drogi ekspresowej S19 wykonano podbudowę zasadniczą. Prawie cały odcinek S19 Sokołów Mł. – Stobierna (do wykonania pozostało ok. 650 m) posiada warstwę wiążącą, a na dł. ok. 3,7 km położona została już warstwa ścieralna.

Budowa adrogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Budowa adrogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski - Stobierna. Zdjęcia: GDDKIA

Trwają także prace wykończeniowe. Wykonawca kontynuuje układanie krawężników oraz ścieku drogowego trójkątnego, stawiane są słupki oraz montowana jest siatka pod ogrodzenie z siatki stalowej, stawiane są słupy pod ekrany akustyczne.

Prace wykończeniowe prowadzone są także na obiektach mostowych. Uzyskano już pozwolenia na użytkowanie 11 obiektów: 06PZ, 08WG, 16PZ, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ oraz 25PZ. Do końca kwietnia planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych 3 obiektów, a w maju pozostałych 15.

Postęp prac na budowie S19 Sokołów Młp. - Stobierna

Postęp prac na budowie S19 Sokołów Młp. - Stobierna. Zdjęcia: GDDKIA

Po zakończeniu przerwy zimowej ruszyły roboty na drogach dojazdowych, których łączna długość wynosi 16,4 km. Wykonywane są prace ziemne oraz doprowadzanie podłoża do parametrów G1. Rozpoczęto też roboty związane z wykonywaniem warstwy odsączającej oraz podbudowy z mieszanek kruszywa.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace oświetleniowe. Wykonywane są fundamenty pod słupy, układane są kable oraz rury osłonowe. Trwają także roboty przy budowie budynków na MOP Nienadówka oraz MOP Stobierna oraz prace z zakresu branży sanitarnej (wykonywane są wyloty przykanalików , umocnienia płytami betonowymi oraz prace wykończeniowe przy wpustach ulicznych).

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: