1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S8 Marki - Zielonka całą szerokością trasy

S8 Marki - Zielonka całą szerokością trasy

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-05-11
S8 Marki - Zielonka całą szerokością trasy
Na S8 obwodnicy Marek przywrócono ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Zdjęcia: GDDKIA
W miniony weekend zakończyły się wszystkie prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S8 między węzłami Marki i Zielonka. Dzięki temu zniknęły utrudnienia na jezdniach obwodnicy Marek.

Na obwodnicy Marek – odcinku drogi ekspresowej S8 Marki – Zielonka został przywrócony ruch na jezdni w kierunku Warszawy oraz udostępniono kierowcom trzy pasy ruchu w stronę Białegostoku.

Przypomnijmy, umowę na kontynuacje prac po Salini podpisano w listopadzie 2019 roku. Obecnym wykonawcą jest Strabag Sp. z o.o.

Do dokończenia zostały prace: na węźle Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węźle Marki (ekrany akustyczne, rondo pod S8), węźle Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Obecnie wykonawca realizuje między innymi prace związane z budową oświetlenia na węźle Kobyłka. Budowane są też nasypy na dojazdach do wiaduktu w ciągu ul. Szkolnej i Gospodarczej oraz realizowane są roboty na drogach dojazdowych. Z kolei w rejonie węzła Zielonka przygotowywane jest podłoże pod wykonanie konstrukcji dróg dojazdowych. Ponadto wykonawca kontynuuje budowę Obwodu Utrzymania Drogi, gdzie m.in. prowadzone są prace wewnątrz budynków.

Kolejnych zmian w organizacji ruchu na jezdni głównej możemy się spodziewać pod koniec maja br. Wykonawca będzie realizował roboty w pasie dzielącym związane z wykonaniem odwodnienia. W maju zaplanowano również prace związane z odtworzeniem nawierzchni DW629 (ul. Radzymińska), pod wiaduktami w ciągu S8. Frezowana i układana będzie nowa nawierzchnia na jezdni w kierunku Marek, natomiast w kierunku Warszawy lewoskręt prowadzący ruch od Marek na obwodnicę w stronę Białegostoku.

Od czerwca planowane są prace przy naprawie istniejących ekranów ziemnych w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Dworkowej w Kobyłce.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S8 Jak dojadę - Marki