• Facebook - conadrogach
Śląskie: co czwarty kilometr drogi wojewódzkiej do przebudowy

Na długości aż 279 km dróg wojewódzkich – z 1218 km pozostających pod zarządem ZDW w Katowicach – jest w stanie bardzo złym. To prawie 23 proc. całej sieci dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatów - wynika z kontroli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Stało się tak na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych na nawierzchnie dróg na tych odcinkach, które przez wiele lat nie były remontowane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nawierzchnia drogi powinna być co 10 lat wymieniana. Przy zachowaniu takiego cyklu remontów uniknąć można sytuacji, że woda przedostaje się przez spękania warstw bitumicznych do niższych warstw konstrukcji drogi. Tym samym spadek temperatury poniżej zera nie powoduje rozsadzania konstrukcji drogi przez zamarzającą wodę. To najważniejszy powód powstawania ubytków w jezdni w czasie zimy. Ważnym powodem technicznej degradacji dróg jest także niedostosowanie ich konstrukcji do obciążenia ruchem. Niestety wiele odcinków dróg nie było remontowanych przez grubo ponad 10 lat. Poddawane są jedynie bieżącym naprawom - podkreśla ZDWw Katowicach.

Wniosek z oceny stanu dróg jestjeden - niemal 300 km dróg wymaga natychmiastowego remontu. Szacunkowe wyliczenia wskazują, że potrzeba na to ok. 1,2 mld złotych. Chodzi bowiem nie tylko o bieżącą naprawę, ale taką przebudowę, by dostosować te odcinki do dzisiejszych standardów technicznych i rzeczywistych obciążeń.

Łącznie, na utrzymanie bieżące dróg, ich remonty i inwestycje w 2013 roku ZDW w Katowicach dysponuje kwotą 206,5 mln zł. Z tego 39,4 mln przeznaczone jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg, a 167,9 tys. na inwestycje.

Pieniądze te przeznaczone będą m.in. na:

  •     dokończenie budowy obwodnicy Pszczyny (58,7 mln zł),

  •     remont DW 935 w Pszczynie, na odcinku od skrzyżowania z powstającą obwodnicą Pszczyny do skrzyżowania z DW 933, gdzie powstanie nowe rondo (12,5 mln zł),

  •     rozpoczęcie budowy obwodnicy Żywca, w kierunku Korbielowa (34,2 mln zł),

  •     przebudowę skrzyżowania DW 941 w Ustroniu Nierodzimiu z drogami lokalnymi (9,5 mln zł),

  •     przebudowę DW 791 na odcinku Poraj — Poczesna (6 mln zł),

  •     przebudowę DW 492 we Wręczycy Wielkiej (14 mln zł),

  •     remont DW 786 między Koniecpolem a Świętą Anną (8 mln zł),

  •     remont DW 408 między Sierakowicami a Sośnicowicami (6,9 mln zł).


 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: