• Facebook - conadrogach
Via Carpathia: S19 Babica – Barwinek wchodzi w fazę projektową
Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu będzie częścią trasy via Carpathia. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektowe dla odcinka Babica - Barwinek. Zdjęcia: GDDKIA

Do końca maja drogowcy czekają na oferty od wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej dla 75 km odcinka drogi ekspresowej S19 Babica – Barwinek (granica państwa).

Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odc. w. Babica-Barwinek (gr. państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zamówienie to zostało podzielone na 4 zadania:

  • Zadanie 1: S19 Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45 km. Maksymalny czas na wykonanie zadania to 29 miesięcy od podpisania umowy.

  • Zadanie 2: S19 Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km. Termin realizacji nie dłuższy niż 25 m-cy.

  • Zadanie 3: S19 Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km. Termin realizacji nie dłuższy niż 22 m-ce od podpisania umowy.

  • Zadanie 4: S19 Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km. Maksymalny czas wykonania zadania to 25 miesięcy od dnia podpisania umowy.


- Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na dowolną ilość zadań jednak ostatecznie będzie mógł realizować maksymalnie 2 zadania. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden wykonawca złoży oferty dla większej liczby zadań niż dwa i spełnią one wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzymają największą liczbę punktów (sumę) z kryteriów przyjętych do oceny danego zadania, wykonawcy zostaną udzielone zamówienia na dwa pierwsze zadania (na których złożył najkorzystniejszą ofertę) zgodnie z kolejnością numeracji zadań (zadania numerowane są od 1 do 4) – wyjaśnia GDDKIA.

Przy ocenie ofert, oprócz kryterium cena, będą brane pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Termin składania ofert to 31 maja 2017r.

Warto też dodać, że GDDKiA jako inwestor wymaga, aby wykonanie dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla drogi ekspresowej S19 zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

W ramach projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica – Barwinek przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie zadania 1), 42 estakad o łącznej długości ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ostatecznie w listopadzie 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

S18 Babica – Barwinek jest częścią szlaku Via Carpathia, przewidzianą do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

morling1
2017-05-11 11:13
To wtedy paryje i dziury w całej UE na południe pozostaną już tylko u nich na krótkim odcinku przez kręte zadupie. I taka będzie ich wizytówka w tym kierunku jak nasza teraz.
enrico
2017-04-29 22:35
Wszystko CACY! Ale co będzie(?), jak Polska zbuduje- (wg mnie - najwcześniej za 10-12 lat (nie wiem, czy dożyję) ten odcinek S19-Via Carpatii do Barwinka (PL/SK), a Słowacy od Barwinka nie zbudują (do Svidnika i dalej) drogi ekspresowej ?! NIC o tym się nie pisze- więc mam dużo znaków zapytania, co do realności i koordynacji przy realizacji tej inwestycji.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: