• Facebook - conadrogach
Via Carpatia: Ruszają przygotowania do budowy kolejnych odcinków S19
Droga ekspresowa S19 - obwodnica Lublina. Zdjęcia: GDDKIA

Cztery kolejne odcinki drogi ekspresowej S19 maja zapewnione finansowanie i zostały skierowane do prac przygotowawczych. Decyzje przybliżają budowę trasy S19, która stanowi podstawową oś szlaku Via Carpatia na terenie Polski.

Odcinki drogi ekspresowej S19 skierowane do realizacji to fragmenty:

  • S19 między Lublinem a Lubartowem,
  • odcinek S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ),
  • odcinek S19 granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego
  • S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz wraz z odcinkiem drogi krajowejnr 65 Sochonie – Dobrzyniewo.

- Zatwierdzenie Programów inwestycji dla 4 kolejnych fragmentów drogi S19 oznacza, że zapewnione zostaje finansowanie prowadzenia prac przygotowawczych dla tych odcinków – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W ramach procesu przygotowawczego zrealizowane zostaną m.in.: opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowych, uzyskane decyzje środowiskowe, wykonane badania i opracowania geologiczne oraz sondażowe archeologiczne oraz opracowane materiały niezbędne do ogłoszenia przetargów w systemie Projektuj i Buduj.

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia na terenie Polski przebiega szlakiem S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik) ... S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód) ... A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa.

Resort infrastruktury zapewnia, że podejmowane są działania mające na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S19 w Polsce. Już obecnie ukończono pierwsze odcinki S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, kolejne dwa odcinki będą oddawane w tym roku. Trwają postępowania przetargowe na realizację całego pozostałego odcinka pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, tak by do 2021 ten ciąg został ukończony.

Mapa stanu prac dla drogi ekspresowej S19 w ciągu via Carpatia

Via Carpatia w Europie

Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego w pierwotnej koncepcji kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. Przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Potencjał szlaku via Carpatia może być wykorzystany w wielu relacjach transportowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE, również w relacji z Bałkanami.

Przewidziana jest budowa odgałęzień szlaku w kierunku na Ukrainę i Białoruś, ale także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.

Trasa via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Zapewni również silny impuls rozwojowy, dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej.

Rozwijający się szlak via Carpatia wzmocni bezpieczeństwo granic i regionu oraz rolę regionu Europy Środkowej, wspierając znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego.

Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz rozwoju innych gałęzi transportu. Dzięki odgałęzieniu zapewnione zostanie szybkie skomunikowanie z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

frant
2017-05-29 20:11
S19- to polski odcinek Via Carpatii- mający przebiegać (patrząc od południa) od Barwinka (SK/PL) przez Rzeszów-Lublin-Międzyrzec Podlaski (skrzyż. z przyszłą A2)- Białystok- Knyszyn do Kuźnicy Biał. (PL/BY). Natomiast S61- Via Baltica - ma biec od Ostrowii Maz. przez Łomżę- Ełk-Augustów-Suwałki do Budziska (PL/LT). Więc nie ma ekspresowego połączenia między nimi. Koniecznie wymaga to uzupełnienia i zrealizowania ! Zastanawiam się dlaczego (?)-S19-od Korycina ma biec na wschód do granicy z Białorusią jako droga ekspresowa. Przecież ważniejszy z pkt widzenia polsko-europejskiego, jest odcinek drogi od Białegostoku do Augustowa - właśnie jako ważny tranzytowy odcinek Via Carpatii!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: