• Facebook - conadrogach
Wykonawca drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie wybrany
Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko). Zdjęcia: GDDKIA

Wybrano wykonawcę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie na ponad 9,7 km odcinku. W opinii GDDKIA najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. z Hiszpanii. Zadanie ma być zrealizowane w 20 miesięcy za ponad 76,8 mln zł. Konsorcjum udzieliło 10-letniej gwarancji.

Oferta złożona przez polsko-hiszpańskie konsorcjum była o połowę niższa od tej jaką GDDKIA planowała przeznaczyć na realizację inwestycji (161,255 mln zł). Po pozytywnym wyniku kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą – zaznaczają drogowcy.

Mapa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie

Zadanie budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko) realizowane będzie w formule „Buduj”. W ramach zadania ma powstać druga jezdnia drogi ekspresowej na długości 9,7 km. Zadanie ma na celu dostosowanie drogi do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Na trasie powstanie 6 obiektów inżynierskich, w tym 5 wiaduktów i 1 most. Przebudowany będzie węzeł Mierzęcice w zakresie budowy pasów włączeń i wyłączeń oraz odcinki dróg dojazdowych.

Droga ekspresowa S1 Pyrzowice - Podwarpie

Droga ekspresowa S1 . Zdjęcia: GDDKIA

Przypominamy, że w latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Droga ekspresowa S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w europejskim korytarzu transportowym (korytarz VI). Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

drdz
2017-07-26 10:42
A co to za słowo "uciąglenie"? Nie ma istniejących juz słów, aby wymyślać takie szkaradki?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: