CHEŁM - MAPA SAMOCHODOWA

CHEŁM - NA MAPIE

Chełm jest miastem powiatowym we wschodniej Polsce, na Polesiu Wołyńskim. W latach 1975-1998 było miastem wojewódzkim, aktualnie leży na terenie województwa lubelskiego. Liczba ludności Chełma to około 70 tys. osób mieszkających na nieco ponad 35 km kw. Przez Chełm przebiega droga krajowa nr 12, której rolę tranzytową w przyszłości przejmie obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S12. Sieć drogową uzupełniają drogi wojewódzkie: nr 812 (Krasnystaw-Chełm-Włodawa-Biała Podlaska) i nr 844 (Chełm-Hrubieszów-Dołhobyczów) oraz liczne drogi powiatowe i gminne.

Chełm

Miasto położone jest na pograniczu Obniżenia Dubienki i Pagórków Chełmskich, nad Uherką (lewy dopływ Bugu). Charakterystyczne jest położenie Chełma – bardzo blisko granic polsko-białoruskiej (ok. 50 km w linii prostej) i polsko-ukraińskiej (ok. 25 km). Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum przemysłowo - usługowo - tranzytowego. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym - tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż - Berlin - Warszawa - Chełm - Kijów łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą.

Chełm jest największym polskim miastem przy granicy Unii Europejskiej, drugim pod względem liczby ludności w województwie lubelskim. To dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej o ponad tysiącletniej historii. Z racji położenia i historii w mieście mocno odczuwalne są trzy bardzo bogate tradycje, które na przestrzeni wieków dominowały w życiu chełmian – polska, rosyjska (ruska) i żydowska.

Najbardziej charakterystycznym miejscem Chełma jest wzniesienie, zwane Górką Chełmską, a w przeszłości Górką Katedralną lub Starościńską (dawniej nazywane też Górą Soborową). Głównym obiektem zabytkowym jest  późnobarokowa Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Drogi w Chełmie

Jedyną drogą o znaczeniu ponadlokalnym w Chełmie jest droga krajowa nr 12, którą prowadzi w tym miejscu trasa europejska E373 (616-kilometrowa trasa łącznikowa, biegnąca równoleżnikowo z Lublina do Kijowa). Krajowa droga nr 12 to trasa o długości ok. 757 km, łącząca granicę Polski z Niemcami w Łęknicy (województwo lubuskie) z granicą państwa z Ukrainą koło Dorohuska (województwo lubelskie). Droga przebiega m.in. przez Żary, Żagań, Głogów, Leszno, Jarocin, Kalisz, Sieradz, Zduńską Wolę, Łask, Piotrków Trybunalski, Radom, Puławy i właśnie Chełm, który mija północnymi rejonami, w okolicach dworca PKP. Droga ta łączy Chełm z województwem mazowieckim na zachodzie i terenami Ukrainy na wschodzie.

Przez miasto przejeżdżają także trzy drogi wojewódzkie – DW812, DW843 i DW844. Pierwsza droga nr 812 to ważna dla województwa lubelskiego 151-kilometrowa droga relacji Krasnystaw – Biała Podlaska. Mija ona miasto zachodnimi obrzeżami (ulicami Włodawską i Zawadówka, przez Rondo Romana Dmowskiego). Dwie pozostałe drogi wojewódzkie komunikują centrum Chełma: DW843 z Zamościem (droga długości 48 km) a DW844 z przejściem granicznym na polsko-ukraińskiej granicy w Dołhobyczowie (długość drogi to 90 km, biegnie m.in. przez Hrubieszów).

Najważniejszą i najbardziej wyczekiwaną drogową inwestycją w Chełmie jest budowa drogi ekspresowej S12, stanowiącej północną obwodnicę miasta. Odcinek drogi S12 stanowiący obwodnicę Chełma ma liczyć 13-kilometrów.

 

CHEŁM - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Chełm. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Chełm. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
zobacz aktywną mapę

CHEŁM - WAŻNE MIEJSCA NA DROGACH

CHEŁM - GŁÓWNE DROGI i ULICE

12

Droga krajowa 12
granica państwa (Niemcy) - Łęknica - Żary - Żagań - Szprotawa - Przemków - Głogów - Leszno - Gostyń - Jarocin - Pleszew - Kalisz - Sieradz - Łask - Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opoczno - Radom - Zwoleń - Puławy - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa (Ukraina)

812

Droga wojewódzka 812
Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw

843

Droga wojewódzka 843
Chełm - Kraśniczyn - Zamość

844

Droga wojewódzka 844
Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa (Ukraina)

POPULARNE W CONADROGACH.PL