1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S17, S19 i S12 – największe inwestycje drogowe w woj. lubelskim

S17, S19 i S12 – największe inwestycje drogowe w woj. lubelskim

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-01-16
S17, S19 i S12 – największe inwestycje drogowe w woj. lubelskim
Budowa drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim - obwodnicy Chełma. Zdjęcia: GDDKIA
Ruszają kolejne duże inwestycje drogowe w woj. lubelskim. Poza trwającą budową obwodnicy Chełma w ciągu S12, W 2023 roku drogowcy sfinalizowali przetargi i podpisali umowy na projektowanie i budowę nowych tras ekspresowych: S17, S12 i S19. Obecnie, w realizacji, projektuj i buduj jest 13 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ok. 220 km, natomiast na etapie przetargu są trzy odcinki, liczące w sumie 45 km.

Spis treści:

Przetargi i realizacja S17 Piaski - Hrebenne

S19 na północ od Lublina

Droga S12 Piaski - Dorohusk

Budowa autostrady A2

Mapa stanu realizacji dróg ekspresowych i obwodnic w woj. lubelskim

Nowe obwodnice na Lubelszczyźnie

 

W latach 2020-2022 drogi ekspresowe połączyły Lublin z Warszawą (S17) oraz z Rzeszowem (S19). W toku są przygotowania do budowy kolejnych tras szybkiego ruchu w woj. lubelskim. Obecnie, w trybie projektuj i buduj realizowanych jest 13 odcinków o łącznej długości ok. 220 km, natomiast na etapie przetargu są trzy odcinki, liczące w sumie 45 km.

Przetargi i realizacja S17 Piaski - Hrebenne

Dobiegają końca przetargi dla trzech odcinków drogi ekspresowej S17: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec (łącznie 45 km). W styczniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybrała wykonawców dla S17 Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica o łącznej długości 35 km. Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa.

Będą umowy na nowe odcinki S17 z Warszawy do granicy z Ukrainą

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu 2022 roku drogowcy złożyli wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura nadal jest w toku.

Droga ekspresowa S17 między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. W 2023 r. zakończyła się budowa drugiej nitki obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie w rękach wykonawców są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków o łącznej długości ok. 50 km wnioski o wydanie decyzji ZRID czekają na zielone światło od wojewody lubelskiego.

- Obecnie wnioski te są analizowane przez Wojewodę Lubelskiego. Budowa będzie mogła się rozpocząć po wydaniu decyzji, co planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku – zapowiadają drogowcy.

W toku jest też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17, który doprowadzi ruch do planowanego terminala granicznego w Hrebennem. Został on unieważniony po otrzymaniu ofert przekraczających zakładany przez nas budżet, ale ruszyło już kolejne postępowanie. Ogłoszony został również przetarg na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, która w minionym roku zyskała drugą jezdnię.

S19 na północ od Lublina

W rękach wykonawców są też wszystkie odcinki drogi ekspresowej S19 na północ od Lublina. Miniony rok był czasem projektowania i kompletowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID. W 2023 r. do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie tych decyzji dla budowy pięciu odcinków S19 na północ od Lublina: Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski – Kock, dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka, Kock – Lubartów, Lubartów – Lublin. Jest to w sumie 90 km przyszłej trasy via Carpatia.

Mapa stanu realizacji dróg ekspresowych i obwodnic w woj. lubelskim

Mapa stanu realizacji dróg ekspresowych i obwodnic w woj. lubelskim

Mapa: GDDKIA, niebieski - planowane, zielony - w przetargu, czerwony - w budowie, czarny - w użytkowaniu

Droga S12 Piaski - Dorohusk

W 2023 roku drogowcy podpisali umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi S12: Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm oraz Chełm – Dorohusk. Łączna wartość kontraktów to ponad 2 mld zł. Obecnie wykonawcy przygotowują projekty budowlane i dokumentację potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.

Od 2023 roku trwają prace przy budowie ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. Wykonawca prowadzi roboty ziemne, powstają też pierwsze obiekty inżynierskie.

S12 obwodnica Chełma – aktualności z budowy i zdjęcia

Obwodnica Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 - stan prac na koniec 2023 r.

Obwodnica Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 - stan prac na koniec 2023 r. Zdjęcia: GDDKIA

Jednocześnie prowadzone są prace dokumentacyjne dla ok. 5-kilometrowego fragmentu S12 w okolicach Dorohuczy. Odcinek został wyłączony z realizacji, ze względu na występowanie pod warstwą ziemi odpadów przemysłowych. Wpłynęło to na decyzję o ominięciu składowiska i co za tym idzie zmianę przebiegu trasy S12 między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Budowa autostrady A2

Na północy woj. lubelskiego trwa budowa autostrady A2. Chodzi o odcinki: Malinowiec – Łukowisko, Łukowisko – Swory oraz Swory – Biała Podlaska. W przypadku dwóch pierwszych, dla których Wojewoda Mazowiecki w wakacje 2023 r. wydał decyzje ZRID, wykonawca prowadzi głównie roboty ziemne (odhumusowanie, nasypy, wykopy), z kolei prace na odcinku bliżej Białej Podlaskiej są już zaawansowane w 80 proc. Dla kolejnych dwóch odcinków A2 na wschód od węzła Biała Podlaska Wojewoda Lubelski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. O zaawansowaniu budowy autostrady A2 pisaliśmy wcześniej:

Autostrada A2 w budowie – aktualny stan prac

Budowa autostrady A2 Gręzów - Siedlce

Budowa autostrady A2 Gręzów - Siedlce. Zdjęcia: GDDKIA

Nowe obwodnice na Lubelszczyźnie

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim planowane są obwodnice w Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowie (DK63/DK76).

W minionym roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Dzwoli, która realizowana jest razem z przebudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol. GDDKIA podpisała także umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca, dla której wykonawca przygotowuje projekt budowlany i dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID.

- Wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie tej decyzji planujemy złożyć w pierwszej połowie 2024 r. – dodają drogowcy.

Postępują także prace przygotowawcze dla pozostałych obwodnic. W 2023 roku trwały spotkania z mieszkańcami w sprawie planowanego przebiegu obwodnic Łukowa, Zamościa oraz Szczebrzeszyna. Prace projektowe i dokumentacyjne są kontynuowane. Dla każdej z inwestycji przygotowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, które pozwoli wyłonić najbardziej optymalne warianty. Z kolei dla obwodnicy Janowa Lubelskiego, w 2022 r. do Burmistrza tego miasta wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.

W ubiegłym roku GDDKIA zawarła umowę na rozbudowę blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Trwa też rozbudowa DK17 na odcinku Zamość – Łabunie, której zakończenie planowane jest w tym roku oraz budowa mostu w Łęcznej w ciągu DK82.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A2 Utrudnienia na drodze S12 Jak dojadę - Biała Podlaska Jak dojadę - Chełm