1. Strona główna
  2. Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Mapa tras S50 i A50

Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Mapa tras S50 i A50

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-02-16
Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Mapa tras S50 i A50
Mapa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu dróg S50 i A50 oraz drogi ekspresowej S10. Mapa: GDDKIA
Mapa przedstawia najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50 - mapa. Droga ekspresowa S50 pobiegnie od północnej strony a autostrada A50 od południowej strony Warszawy. Wytyczone korytarze przebiegu S50 i A50 mają ok. 5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy po opracowaniu STEŚ i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Całą gotową trasą pojedziemy najwcześniej w 2035 roku.

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu dróg S50 i A50 to jedne z największych inwestycji drogowych planowanych do realizacji w najbliższych latach. W 2021 roku zakończono opracowywanie Studium Korytarzowego (SK) i poznaliśmy najkorzystniejsze przebiegi korytarza planowanej trasy S50 i autostradu A50 - mapa.

Mapa z korytarzami S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej S50 i A50 

Mapa przedstawia cztery proponowane warianty korytarzy przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciagu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50 oraz nowej drogi ekspresowej S10 od A1 do OAW.

 

Mapa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 i A50 oraz drogi S10 - podział na odcinki decyzyjne
Mapa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 i A50 oraz drogi S10 - podział na odcinki decyzyjne. 

Zaproponowane zostały cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy. W celu wyznaczenia najkorzystniejszego z nich, inwestycja została podzielona na pięć odcinków decyzyjnych. Dwa pierwsze dotyczą drogi ekspresowej S10. Trzeci i piąty odcinek decyzyjny dotyczy drogi ekspresowej S50, a czwarty przebiegu w ciągu autostrady A50.

Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy: 150 na terenie województwa mazowieckiego i 42 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W Studium Korytarzowym określono korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których droga może zostać zlokalizowana.

 

Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej trasa S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock - A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock do włączenia do A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

Długość: 163 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie
z S10 w węźle Nacpolsk, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, nowodworski, sochaczewski, płoński, płocki, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
Koszt jednostkowy: 66,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 44 417 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

Długość: 177 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Kobylniki, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 11,9 mld zł
Koszt jednostkowy: 67,1 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 39 509 poj./dobę przy 8,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

Długość: 165 km
Szacowana liczba węzłów: 15
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, warszawski zachodni, sochaczewski, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
Koszt jednostkowy: 65,7 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 40 413 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

Długość: 180 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 12,2 mld zł
Koszt jednostkowy: 67,5 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 37 913 poj./dobę przy 8,3 proc. poj. ciężkich


Najkorzystniejszy rekomendowany wariant drogi ekspresowej OAW w ciągu S50 ma długość 165 km i ok. 15 węzłów, a jego szacowany koszt to 10,9 mld zł.

Mapa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - czeć zachodnia w ciągu drogi ekspresowej S50 i A50

 

Mapa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - cześć w ciągu drogi ekspresowej S50. Mapa: GDDKIA


Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostardy A50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki)

Wyznaczono cztery warianty korytarza dla południowej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 na odcinku A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

Długość: 98 km
Szacowana liczba węzłów: 10
Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,5 mld zł
Koszt jednostkowy: 76,4 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 58 634 poj./dobę przy 9,3 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

Długość: 107 km
Szacowana liczba węzłów: 11
Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na południe od Kołbieli i dalej pomiędzy Grójcem i Tarczynem, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 8,0 mld zł
Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 52 424 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

Długość: 97 km
Szacowana liczba węzłów: 9
Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,3 mld zł
Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 55 221 poj./dobę przy 9,1 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

Długość: 106 km
Szacowana liczba węzłów: 10
Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, przejście na południe od Kołbieli i północ Góry Kalwarii oraz Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,8 mld zł
Koszt jednostkowy: 74,0 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
Prognoza ruchu: średnio 50 710 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkich.


Najkorzystniejszy wariant Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.

Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50
Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej wyznaczone korytarze dla autostrady A50. Mapa: GDDKIA

Mapa całej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - najkorzystniejszy wariant przebiegu w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50

Podsumowując, dla pierwszego i piątego odcinka decyzyjnego za najkorzystniejszy uznany został korytarz zielony (wariant 3), a dla pozostałych odcinków decyzyjnych – korytarz czerwony (wariant 1).

W efekcie optymalny korytarz dla S10 ma długość 100 km, ok. 8 węzłów, a koszt całościowy wynosi 4,7 mld zł. Dla S50 długość optymalnego korytarza to 165 km, w którym zaplanowano ok. 15 węzłów. Szacowany koszt to 10,9 mld zł. W przypadku A50 długość korytarza to 98 km z ok. 10 węzłami, a szacowany koszt to 7,5 mld zł.

Łącznie najkorzystniejszy korytarz całej planowanej inwestycji (S10, S50 i A50) ma długość 363 km. Zaplanowano w sumie ok. 33 węzły, a szacunkowy koszt realizacji to ponad 23 mld zł.


Mapa całej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50

Mapa całej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50. Mapa: GDDKIA


Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przewidziane są w strategicznych planach na szczeblu krajowym: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (która obowiązywała do listopada zeszłego roku) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Podziel się:

Powiązane z "Mapa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Mapa tras S50 i A50":

autostrada droga ekspresowa A50 S50 Warszawa (woj. mazowieckie) mazowieckie
A2 Warszawa - Terespol Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej OAW obwodnica Warszawy S17 Lublin - Warszawa S2 Puławska Lubelska S7 Gdańsk - Warszawa S7 Warszawa - Kraków S8 Warszawa - Białystok obwodnica Garwolina obwodnica Góry Kalwarii obwodnica Iłży obwodnica Kołbieli obwodnica Łochowa obwodnica Marek obwodnica Mińska Mazowieckiego obwodnica Płocka obwodnica Pułtuska obwodnica Radomia Obwodnica Stawisk S12 Piotrków Trybunalski - Radom S12 Radom - Puławy
POPULARNE W CONADROGACH.PL