1. Strona główna
  2. Informacje
  3. 300 mln zł trafi na te drogi

300 mln zł trafi na te drogi

  1. conadrogach.pl
  2. GDDKiA
  3. 2018-03-29
300 mln zł trafi na te drogi
Do realizacji skierowano 12 zadań drogowych o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Dotyczą one odcinka drogi ekspresowej S74, obwodnicy Kostrzyna nad Odrą, rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do nacisku 11,5 t/oś oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdjęcia: conadrogach.pl
Kolejnych 12 inwestycji drogowych skierował do realizacji resort infrastruktury. Pula 300 mln zł zasili m.in. budowę drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce, obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 i rozbudowę DK25, DK22 i DK45.

Za około 300 mln zł realizowanych będzie 12 Programów Inwestycji w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Województwo kujawsko-pomorskie:

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę 9 km odcinka drogi krajowej nr 25, która obejmie m.in.: wykonanie nowej konstrukcji jezdni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów, a także budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.

Realizacja: lata 2019 – 2020.

 

Województwo warmińsko-mazurskie:

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo – Elbląg

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 14 km i przewiduje m.in. wzmocnienie konstrukcji do nośności 115 kN/oś, skorygowanie szerokości jezdni i korektę geometrii drogi, przebudowę istniejących zjazdów i obiektów inżynierskich, budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, wykonanie nowego oznakowania oraz oświetlenia drogowego. Dzięki inwestycji cała droga krajowa nr 22 na terenie woj. warmińsko – mazurskiego będzie dostosowana do nacisku 11,5 t/oś.

Realizacja: lata 2019 – 2021.

 

Województwo lubuskie:

Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, etap I proces przygotowawczy

Inwestycja polega na budowie około 8,2 km drogi krajowej nr 31 po północnej stronie Kostrzyna, jako zasadniczej trasy obwodnicy miasta. Zatwierdzony Program Inwestycji dotyczy opracowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia badań archeologicznych.

Realizacja: do 2024 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Brójce

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 1,8 km w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową. W ramach prac odcinek zostanie dostosowany do nośności 115 kN/oś. W okolicach skrzyżowania powstaną chodniki oraz przejścia dla pieszych, także nowe oświetlenie i oznakowanie. Ruch na tym odcinku zostanie uspokojony.

Realizacja: lata 2018 – 2019.

 

Województwo opolskie:

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego

Zadanie dotyczy odcinka o długości 6,8 km, który zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Planowana jest też budowa chodników i ciągów pieszo–rowerowych, lewoskrętów, dróg dojazdowych oraz przebudowa przepustów drogowych.

Realizacja: lata 2021 – 2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 39 Smarchowice Wielkie – Namysłów

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 2,8 km, który zostanie poszerzony i dostosowany do obciążeń rzędu 11,5 t/oś. Inwestycja obejmuje również przebudowę 8 skrzyżowań, na których powstaną ronda oraz remont wiaduktu nad linią kolejową. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych, ekrany akustyczne, urządzenia BRD oraz nowy system oświetlenia drogi.

Realizacja: lata 2020 – 2021.

 

Województwo świętokrzyskie:

Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce Etap I - proces przygotowawczy

Zatwierdzony Program Inwestycji dotyczy opracowania Koncepcji Programowej oraz wykonania badań archeologicznych dla budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 21,2 km.

Realizacja: do 2019 r.

 

Województwo małopolskie:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Skawa

W ramach inwestycji powstanie chodnik o łącznej długości 1,2 km.

Realizacja: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze ekspresowej w miejscowości Pcim

W ramach inwestycji powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, np. oświetleniem.

Realizacja: 2019 r.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Grybów

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 1,9 km.

Realizacja: 2018 r.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siekierczyna

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania o długości 250 m, budowę pasa do lewoskrętu na drogę powiatową Siekierczyna – Naszacowice oraz poprawę geometrii skrzyżowania z drogą gminną G340473K.

Realizacja: 2019 r.

 

Województwo podkarpackie:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Kopki

W ramach inwestycji powstanie rondo oraz chodniki na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 861 i 863 (ul. Kwiecińskiego).

Realizacja: lata 2018 – 2019.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S74 Utrudnienia na drodze 22