1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Będą rozbudowy w Lubuskim: DK27 Żary – Zielona Góra, DK22 Strzelce Krajeńskie – woj. zachodniopomorskie i obwodnicy Żar w ciągu DK12

Będą rozbudowy w Lubuskim: DK27 Żary – Zielona Góra, DK22 Strzelce Krajeńskie – woj. zachodniopomorskie i obwodnicy Żar w ciągu DK12

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2021-02-16
Będą rozbudowy w Lubuskim: DK27 Żary – Zielona Góra, DK22 Strzelce Krajeńskie – woj. zachodniopomorskie i obwodnicy Żar w ciągu DK12
W najbliższych latach rozbudowanych będzie ok. 70 km dróg w woj. lubuskim. Będą to DK12, DK27 i DK22. Zdjęcia: GDDKIA
W tym roku drogowcy chcą podpisać umowy na przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy w sumie siedmiu odcinków dróg krajowych nr 12, 22 i 27 w woj. lubuskim. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi ok.70 km. Wszystkie zadania polegają na rozbudowach oraz przebudowach fragmentów dróg krajowych i dostosowaniu ich nośności do przemieszczania się pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 11,5 t/oś.

Poznaliśmy już oferty firm projektowych zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji technicznej dla siedmiu odcinków dróg krajowych nr 12 (obwodnica Żar), DK22 (Strzelce Krajeńskie do granicy z woj. zachodniopomorskim) i DK27 (odcinki na trasie Zielona Góra – Wilkanowo – Świdnica – Nowogród Bobrzański - Żary). Wykonawcy będą mieli za zadanie wykonać dokumentacje techniczną oraz uzyskać niezbędne decyzje - o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub o pozwoleniu na budowę (PNB). Przygotują także niezbędną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane.

Wszystkie zadania polegają na rozbudowach oraz przebudowach fragmentów dróg krajowych i dostosowaniu ich nośności do przemieszczania się pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 11,5 t/oś. Pasy drogowe oraz same jezdnie zostaną poszerzone, nawierzchnia wzmocniona, powstaną nowe skrzyżowania, obiekty mostowe, kanały technologiczne niezbędne dla infrastruktury drogowej. Wykonane zostaną nowe elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze jak zatoki, wyspy rozdzielające, oznakowanie pionowe oraz poziome, a także oświetlenie.

Prace obejmą następujące odcinki dróg krajowych w woj. lubuskim:

Przebudowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej nr 12

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać kompleksową dokumentację techniczną dla przebudowy obwodnicy Żar, wraz z uzyskaniem decyzji DŚU oraz pozwolenia na budowę. Orientacyjna długość odcinka, jaki ma być zaprojektowany w ramach tego zadania wynosi ponad 4 km. Projekt obejmie m.in. zwiększenie parametru nośności drogi, umożliwiającego przemieszczania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu do 11,5 t oraz poszerzenie jezdni, budowę infrastruktury drogowej czy nowych elementów z zakresu BRD.

Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 46 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na wykonanie tego zadania wpłynęło pięć ofert.

Mapa z przewidzianym do przebudowy odcinkiem obwodnicy Żar w ciągu DK12

Mapa z przewidzianym do przebudowy odcinkiem obwodnicy Żar w ciągu DK12. Mapa: GDDKIA

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie do granicy woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego

Zakres prac obejmuje fragmenty DK22 przebiegające przez gminy Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew. Będą to dwa odcinki o łącznej długości ponad 26 km.

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji DŚU oraz dwóch decyzji ZRID, pozwalających na sporządzenie dokumentacji przetargowej i zrealizowanie robót budowlanych. Na wykonanie dokumentacji wykonawca będzie miał 86 miesięcy od momentu podpisania umowy. Na wykonanie tego zadania wpłynęły dwie oferty.

Przebudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Wilkanowo - Zielona Góra

Zadanie zlokalizowane jest w gminie Zielona Góra. Długość przebudowanego odcinka to ok. 1,8 km. Zakres prac projektowych obejmie poszerzenie jezdni, wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie jej do nośności 11,5 t/oś. Na wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji (DŚU i PNB) oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu na roboty budowlane, wykonawca będzie miał 46 miesięcy. Na wykonanie tego zadania wpłynęło sześć ofert.

Mapa z przewidzianym do rozbudowy odcinkiem DK27 Wilkanowo - Zielona Góra

Mapa z przewidzianym do rozbudowy odcinkiem DK27 Wilkanowo - Zielona Góra. Mapa: GDDKIA

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - Wilkanowo

Orientacyjna długość odcinka to ponad 3 km. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU i ZRID) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Nośność drogi zostanie dostosowana do 11,5 t/oś. Na tym odcinku projektant będzie miał za zadanie zlikwidować tzw. „wąskie gardła”, czyli niebezpieczne zwężenia na drodze. Dokumentacja techniczna ma powstać w ciągu 75 miesięcy i sześć firm złożyło swoje oferty w tym postepowaniu.

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku węzeł Żary do miejscowości Żary

Zadanie obejmuje ponad 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej zlokalizowany pomiędzy węzłem Żary a miejscowością Żary. Dokumentacja techniczna ma obejmować projekt wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU i ZRID) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Oprócz dostosowania nośności do 11,5 t/oś, droga zostanie poszerzona, zlikwidowane zostaną niebezpieczne zwężenia. Droga zostanie doposażona w dwukierunkową ścieżkę rowerową na odcinku około 4 km. Na wykonanie tego zadania wykonawca będzie miał 86 miesięcy. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło sześć firm.

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Żary - Nowogród Bobrzański

Zakres zadania obejmuje dwa odcinki drogi krajowej nr 27 o łącznej długości prawie 13 km. W ramach dokumentacji technicznej wykonawca będzie miał za zadanie m.in. zaprojektować budowę obejścia wsi Bieniów o szacunkowej długości 3 km. Planowana rozbudowa drogi oraz budowa obwodnicy m. Bieniów w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU oraz ZRID) i dokumentami do przetargu na roboty budowlane ma powstać w ciągu 87 miesięcy i dwie firmy złożyły swoje oferty w tym postepowaniu.

Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Nowogród Bobrzański - Świdnica

W ramach zadania wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać dokumentację techniczną dla ok. 11-kilometrowego odcinka DK27. Głównym zadaniem będzie dostosowanie nośności nawierzchni, po której mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą osi do 11,5 t. Ponadto przeprojektowane zostaną niebezpieczne łuki, w obrębie których dochodzi do częstych wypadków. Nowy projekt obejmie także skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 290 oraz skrzyżowane do m. Piaski, z wlotami pod ostrym kątem i dużą liczbą punktów kolizyjnych. Projekt dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami (DŚU, ZRID) i dokumentacją niezbędną do przetargu na roboty budowlane ma powstać w ciągu 86 miesięcy. Oferty w tym postępowaniu złożyło pięć firm.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 12 Utrudnienia na drodze 22 Jak dojadę - Nowogród Bobrzański Jak dojadę - Strzelce Krajeńskie